fbpx
CV.ee tööelublogi

Millal kasutada värbamiseks sihtotsingut ja mis on selle eelised?

Millal kasutada värbamiseks sihtotsingut ja mis on selle eelised? 1

Vajate meeskonda professionaale, kes ise ei kipu aktiivselt kandideerima või tahate värvata saladuskatte all? Tavapärane töökuulutuse avaldamine siin ei aita, küll aga on heaks valikuks sihtotsingu kasutamine. Kuidas see käib ja kellele sobib?

Sihtotsing on värbamise vorm, millega leitakse üles need kandidaadid, kes ise aktiivselt tööd ei otsi, aga on siiski valmis uusi karjäärivõimalusi kaaluma. Valitud kandidaatidele tehakse ilma avaliku tähelepanuta kas pakkumine kandideerimiseks (targeted recruitment) või tööläbirääkimistele asumiseks (headhunting).

Mis on sihtotsing ja kuidas see käib?

Esmalt koostatakse täidetava ametikoha profiil. Pannakse paika, millised on nõudmised kandidaadi oskustele, kogemustele ja isikuomadustele ning mida on organisatsioonil talle vastu pakkuda.

Kui otsitava töötaja täpne ametiprofiil on teada, kaardistatakse sobivad valdkonnas tegutsevad professionaalid. Näiteks CV Online’i sihtotsingu teenuse puhul otsitakse sobivaid inimesi mitmetest erinevatest kanalitest: Linkedin-st, Facebooki erialastest gruppidest, ettevõtete kodulehekülgedelt, erialaliitude lehtedelt ja teistest avalikke andmeid sisaldavatest kanalitest, aga ka omaenda mahukast andmebaasist.

Välja selekteeritud kandidaatide poole pöördutakse isiklikult. Tutvustatakse lähemalt ettevõtet ja pakutavat ametikohta, uuritakse inimese valmisolekut tööandjat vahetada ning tehakse suunatud pakkumine kandideerimiseks. Kuna uuele ametikohale püütakse meelitada inimesi, kes ise aktiivselt uut tööd ei otsi, kulub selleks ka rohkem aega ja veenmisjõudu, kui tavapärase töökuulutuse-põhise protsessi korral.   

Millal on sihtotsing parim strateegia?  

Sihtotsingut kasutatakse tavaliselt siis, kui värbamine tahetakse läbi viia ilma suurema kärata või on potentsiaalseteks kandidaatideks inimesed, kes ise aktiivselt tööd ei otsi. Sihtotsing sobib, kui sihtrühma on tööturul keeruline kõnetada kas siis konkreetse ametiprofiili vähesuse või kompetentside spetsiifika tõttu.

  • Otsides oma meeskonda spetsiifiliste oskustega professionaali ei ole mõtet lootma jääda aktiivsele kandideerimisele, sest sobivate kandidaatide hulk on kitsas. Suure tõenäosusega on nad heade spetsialistidena oma tööandja poolt kõrgelt hinnatud ja olukorraga rahul.
  • Ka tipptaseme juhti või end rahvusvaheliselt tõestanud professionaali otsitakse eraettevõtluses reeglina otsepakkumiste või sihtotsingu kaudu. Nimekad inimesed ei soovi sageli avalikes konkurssides osaleda pidades seda ebasobivaks kas enda või oma praeguse tööandja mainet silmas pidades.
  • Sihtotsing on ainuõige valik juhul, kui uut töötajat soovitakse strateegilistel põhjustel ilma avaliku tähelepanuta värvata – näiteks selleks, et konkurendid ettevõtte plaanidest haisu ninna ei saaks või tipptegijaid ise üle ei võtaks.

Millised on sihtotsingu eelised teiste värbamisvõimaluste ees?

Sihtotsingu kasutamine võimaldab jõuda inimesteni, kes ise aktiivselt tööd ei otsi. Erinevate uuringute andmetel on passiivseid tööotsijaid, kes ise ei kandideeri, ent on headele pakkumistele avatud, üle poole töötajaskonnast. Näiteks septembris 2021 CV-Online’i poolt läbi viidud tööturu uuringust selgub, et Eestis on aktiivseid tööotsijaid 35%, kellele lisandub 47% neid, kes oleks sobiva pakkumise puhul valmis töökoha vahetust kaaluma.

Kulude kokkuhoid. Kui sobivate kandidaatide hulk on reaalsuses väga väike, on tavapärase reklaamikampaania kasutamine paras raiskamine. Miks suhelda sihtrühmaga läbi kuulutuse – mis on passiivne kanal ja mida ta võibolla ei näegi – selle asemel et otse tema poole pöörduda?

Kasutades sihtotsingut, saab organisatsioon tegutseda konfidentsiaalselt, turu ja ka teiste töötajate teadmata. Hea strateegia puhul ei tea konkurent su samme ette. Saad leida oma meeskonda õiged talendid kasvõi otse teiselt tööpostilt ja seda kõike avaliku tähelepanuta.

Sihtotsinguga värbamist saab organisatsioon ise korraldada või töö professionaalidele usaldada. Viimasel puhul on eeliseks ulatuslik kontaktide võrgustik, kogemus valitud sihtrühmale õigesti läheneda ja oskus tegutseda äärmiselt konfidentsiaalselt.

Kui soovid abi sobiva värbamisteenuse valimisel, võta julgesti ühendust!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top