fbpx
CV.ee tööelublogi

Kas praegu on hea aeg kandideerida oma unistuste tööle?

Kas praegu on hea aeg kandideerida oma unistuste tööle?

CV.ee viis septembris läbi küsitluse, et uurida tööandjate hinnanguid tööturu hetkeseisule. Küsiti, millised on kandidaatide soovid ja mis ametikohti soovitakse täita. Selgub, et nõutav palgatase on tõusnud ja ettevõtted on tööjõupuuduse tõttu valmis palkama ka madalama kvalifikatsiooniga töötajaid. Kas praegu on hea aeg kandideerida ja oma unistus ellu viia?

Kolmveerand ettevõtetest tõdes, et hetkel on keeruline uusi töötajaid värvata ning pooled neist ütlevad, et nende ettevõttes on tööjõupuudus. Tuleb näha kõvasti vaeva, et häid töötajaid leida. Töövõtjad seevastu on oma praeguste ametikohtadega pigem rahul ning valmis uuele tööle minema vaid märksa kõrgema palga eest.

Kuidas on kandidaadid oma käitumist muutnud? Tööandjatest 72% ütleb küsitlusele vastates, et kandidaadid küsivad senisest suuremat töötasu.Töösoovijad hindavad varasemast märksa enam kaugtöö võimalust. Kandideerib senisest enam inimesi, kellel puudub kvalifikatsioon sellele ametikohale asumiseks. Kuidas ettevõtted olukorra lahendavad?

Kuhu on väiksema töökogemuse korral mõtet kandideerida?

Tänase tööjõupuuduse tingimustes on suisa 51% organisatsioonidest valmis palkama ka väiksema kogemusega töötajaid kui seni.

Tööandjate paratamatu valmisolek ka vähemkogenuid pardale võtta on suurepärane võimaluste aken alles tööturule sisenevatele noortele ning neile, kes on unistatud eriala vahetust kogemuste puudumise tõttu edasi lükanud.

Kõige suurem valmisolek kogemustepagasi pealt järeleandmisi teha on mahukamatest valdkondadest tootmises-töötlemises ja kaubanduses, aga ka ehituses ja kinnisvaras.

Milliseid ametikohti plaanitakse lähikuudel täita?

76 protsendis vastanud organisatsioonidest on plaan lähikuudel uusi töötajaid värvata. Kõige nõutumad ametipositsioonid on seejuures:

  • spetsialistid, keda plaanib värvata 62% tööandjatest (2020 detsembris 50%);
  • oskustöölised, keda plaanib värvata 39% (2020 detsembris 31%);
  • keskastmejuhid, keda plaanib värvata 26% (2020  detsembris 21%);
  • peaspetsialistid, keda plaanib värvata 23% (2020 detsembris 19%);
  • madalama astme juhid, keda plaanib värvata 21% (2020 detsembris 18%);
  • assistendid, keda plaanib värvata 17% (2020 detsembris vaid 6%).

Seejuures on oskustööliste ning spetsialistide nõudlus eriti suur ehituse-kinnisvara ning tootmise-töötlemise sektorites. Kaubandus paistab silma sellega, et laialdaselt soovitakse täita erinevaid positsioone ning palgata nii klienditeenindajaid, spetsialiste, oskustöölisi, keskastmejuhte kui ka madala astme juhte.

Soovid alustada karjääri uuel ametialal – tegutse!

Hetkel näitavad tähtede seis ja uuringu tulemused, et uuele ametikohale kandideerimiseks on sobiv aeg. Tööandjatel on valmisolek anda võimalus ka vähe kogenud töötajatele ja maksta siiski normaalset tasu.

Kui Sul on tõsine tahtmine endale uus töökoht saada, valmista end kandideerimiseks hästi ette ja proovi! Kui Sul õnnestub saada ametikoht, mille nõudmisteni vaevu küündid, annab see võimsa arenguvõimaluse, aga nõuab eeskätt järjepidevat pingutust ja õppimist, et tööandja usaldust väärt olla. Kui Sa suudad seda teha, tänad end ehk elu lõpuni!

Vaata CV.ee tööpakkumisi SIIN ja kogu inspiratsiooni!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top