fbpx
CV.ee tööelublogi

Milliseid muudatusi nõuab ettevõttelt kandidaadikeskne tööturg?

Mis muudatusi nõuab ettevõttelt kandidaadi keskne tööturg?

Praegune tööturg on kandidaadikeskne, mis sunnib tööandjaid otsima erinevaid lahendusi nõudluse rahuldamiseks – näiteks värbama välismaalt või ka tööprotsessid ümber korraldama. Kandidaatide juhitud turg tähendab, et ettevõtted konkureerivad omavahel talentide ligimeelitamise nimel.

Aivis Brodiņš, Läti CV-Online ärijuht, avaldas Future of HR üritusel tööturul toimuvad muutused CV-Online-i baltikumi näitel (Eesti, Läti ja Leedu):

Töökuulutuste hulk ühe ettevõtte kohta on suurenenud ning enim otsitakse IT, müügi- ja teenindussektorisse tööjõudu. Kolme riigi põhjal on riigihalduse suurim kasv toimunud just Eestis (6%), millele järgnesid haldus- ja tootmissektor (mõlemad 5%).

„Tööturg käib käsikäes makromajandusega, eriti SKP, töötuse ja palkade muutusega. Ühtlasi tuleb seda vaadata ka ametikohtade kaupa, sest kandidaatide nõudlus ja pakkumine on igal majandusarengu hetkel valdkonniti erinev.“

Ettevõtte maine on tänapäeval olulisem kui ei kunagi varem

Ettevõtluskeskkond on muutunud keeruliseks ja turbulentseks, avalikkuse huvi ja ootused ettevõtete tegemiste ning otsuste vastu on suurenenud, läbipaistvuse nõuded on kasvanud, sidusgruppide ootused on kõrgemad ning sotsiaalvõrgustikud ja interneti teel suhtlemine on hüppeliselt kogunud populaarsust.

CV-Online tööturu-uuringus selgus, et suurt rõhku pannakse tööandja brändi edendamisele ning 76% tööandjatest levitab tööpakkumisi ka sotsiaalmeedias. Aina suuremat rõhku pannakse töökuulutusele kui ettevõtte brändingu ühele osale.

Varasemad uuringutulemused on näidanud, et kandideerimisest loobutakse ka puhtalt töökuulutse disaini (4%) või sõnastuse (8%) pärast. Suurim vastuargument on ka ettevõtte enda väärtushinnangud või nende puudus (27%).

Iga ettevõtet esindav dokument on osa ettevõtte mainest

Efektiivse värbamisprotsessi aluseks on organisatsiooni hea imago, mis garanteerib pädevate töötajate soovi tulla kandideerima vabale ametikohale. Imago kujundamisel on oluline roll organisatsiooni enda töötajatel ja brändingul. Ühtlasi on brändingu eesmärgiks teadlik kommunikatsioon tööotsijatele, milles ettevõtte esitleb oma ootuseid ja omapära tööandjana.

CV-Online tööturu-uuringus selgus, et 62% tööandjatest tunneb vajadust kasutada varasemast enam lisameetmeid ja -kanaleid uute töötajate värbamiseks. Pooled tööandjad on hetkel nõus värbama ka väiksema kogemusega inimesi, kui soovitud kvalifikatsiooniga töötajaid pole leida.

Tõsiasi on, et kandidaadid on tööturul heas positsioonis ja must-valge töökuulutus oma eesmärki enam ei täida. Küsi abi CV-Online meeskonnalt töökuulutuse õige sihtimise ja disainimisega.

Loe ka nippe, kuidas suurendada olemasoleva töökuulutuse edu.

Mis roll on elukestval õppel tehnoloogia arengu keskel

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top