fbpx
CV.ee tööelublogi

Oma ootustele vastava töö leidmine pole lihtne. Kuidas see õnnestuks?

Oma ootustele vastava töö leidmine pole lihtne. Kuidas see õnnestuks?

Värskest uuringust selgub, et Eesti töötajate tänased ootused oma karjäärile ja palgale on hoopis teistsugused kui varem ning neile vastavat tööd ei ole teps mitte lihtne leida. Millised need soovid on ja kuidas saaks hoolimata takistustest leida oma ootustele vastava töö?

Töötajad on valmis end arendama, et saada tunnustatud spetsialistiks

Kogenud töötajate hulgas läbi viidud uuringust selgub, et valdavalt soovitakse areneda tunnustatud spetsialistiks oma valdkonnas (42%) või olla tunnustatud spetsialist oma praegusel ametikohal (42%). Järgnevad soov saada teadmisi-kogemusi ettevõtte teistes valdkondades (34%) ning jõuda juhipositsioonile (18%). 12% vastajatest karjääriootusi ei oma.

Eelistatuim töövorm on erasektor. Vastajatest pea pooled (46%) soovivad teha erasektoris palgatööd, 26% vastanutest oli huvitatud iseendale tööandjaks olemisest ja 25% soovib töötada avalikus sektoris.

Kõige rohkem ollakse huvitatud erialasest tööst Eestis (58% on väga huvitatud), samas 19% vastajatest on väga huvitatud erialase töökogemuse omandamisest välismaal. Mitteerialase töö vastu välismaal tundis väga huvi 6% vastanutest.

Lisaks heale töötasule soovitakse paindlikku tööaega ja muidki hüvesid

Töötasu ja kaasnevad hüved on töökoha valimisel väga olulised. Eesti kogenud töötaja keskmine netopalga ootus on 1840 eurot kuus. Keskmisest madalam netopalgaootus on neil, kes hetkel ei tööta, kuid otsivad tööd – 1448 eurot.

Kui vaadata kompensatsioonipaketti tervikuna, siis eelistatuimad soodustused on keskmisest kõrgem töötasu (69% hinnangul väga oluline) ja paindlik tööaeg (62%); olulisteks peeti ka tervishoiukulude katmist, tulemustasu ning lisapuhkuse võimalust. Töökoha valimisel peetakse tähtsaks, et ettevõte kohtleks töötajaid võrdselt, juhid oleksid kompetentsed ning suhted töökaaslastega head.

Siin on mõned soovitused, mis aitavad ootustele vastavat tööd leida

Nagu näeme, on kogenud töötajate ootused oma tööandjale päris väljakutsuvad. Vastajad hindavad töökoha puhul nii võimalust erialaseks arenguks, enda täiendamiseks välismaal kui ka korralikku palka, paindlikku tööaega ja mõnusat sisekliimat. Kas see kõik on korraga võimalik?

Selgubki, et 41% kogenud töötajatest ei ole kindlad, kas leiavad oma ootustele vastava töö;  samas 40% seda siiski usub. 19% vastajatest oma ootustele vastava töö juba leidnud. Kuidas saada selle õnneliku viiendiku hulka?

Otsusta ära, mis on Sinule kõige tähtsam! Kõiki hüvesid korraga ühel kandikul kätte saada ei ole realistlik. Kaalu, mis on need 3-5 kõige olulisemat asja, mis Sind töö puhul rahulolevaks muudaks. Pea neid oma tööotsingutel silmas ja ole valmis mujal kompromisse tegema.

Ole oma otsingutes järjekindel ja põhjalik! On väga tõenäoline, et Sinule täiuslikult sobiv töökoht on olemas. Võibolla ei pakuta seda just täna või ei märka pakkuja just Sind? Tee endast olenev, et anda saatusele võimalus: muuda oma CV atraktiivseks ja kättesaadavaks, kirjelda selles ka oma ootusi tulevasele tööle, hoia tööportaalidel pidevalt silm peal ja ole valmis tegutsema.  

Proovi ebatraditsioonilisi kanaleid ja uuenduslikke viise töö leidmiseks! Pane paika omaenda tingimused ja kaardista ära, kes saaks Sulle Sinu ootustele vastavat tööd pakkuda ning kust need õiged inimesed tabada. Näiteks võid teha meeleoluka postituse erialases sotsiaalmeedia grupis, kontakteeruda konverentsimelus õigete inimestega, jalutada oma tulevase tööandja uksest sisse ja pakkuda tasuta proovitööd jne – ole vaid julge testima!

Sinu soove saab täita vaid siis, kui Sa need välja ütled. Kusjuures kibestunud porin ettevõtte suitsunurgas ei loe. Ka tööandjate jaoks on tööturu olukord kiiresti muutunud, neil ei pruugi olla head ülevaadet töötajate ootustest – veel vähem siis ühe konkreetse inimese soovidest. Väljenda tööintervjuul või vestluses oma praeguse tööandjaga selgelt, mis on Sinu jaoks tööl kõige olulisem, ja Sinu soovid võivad täituda!

Soovime Sulle ausust iseenda vastu, julgust tegutsemisel ja rõõmu uutest võimalustest!

Artiklis toodud andmed pärinevad kogenud töötajale suunatud tööandja maine uuringust, mille viis 2021. aasta aprillis-mais läbi Instar EBC koostöös CV.ee’ga. Küsimustele vastas 2342 kogenud töötajat keskmise vanusega 40 aastat.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top