fbpx
CV.ee tööelublogi

Kuidas oma tööandja bränd edukalt potentsiaalsete töötajateni viia?

Kuidas oma tööandja bränd edukalt potentsiaalsete töötajateni viia?

Tööandja maine kujundamisel on oluline jõuda oma sõnumitega õige sihtrühmani. Kogenud töötajate hulgas läbi viidud uuringust selgub, et tööandja kohta teabe hankimisel on kõige tähtsamaks infokanaliks ettevõtte koduleht, mida pidas väga oluliseks 51% vastajatest.

Olulisteks peeti ka ettevõtte töötajatelt saadud informatsiooni ja soovitusi (38%) ning erinevaid interneti töövahenduskeskkondi (38%). Järgnesid info ja soovitused sõprade või pere poolt, otsingumootorite kasutamine, praktikantide programmid, Facebook, tööandja külastused, organisatsiooni avatud uste päevad ja töömessid.

Millised sotsiaalmeedia kanalid on enim kasutatavad?

Kuigi uuringule vastanud kogenud töötajad ei pidanud sotsiaalmeedia kanaleid olulisimate infoallikate hulga kuuluvaks, kasutab neid siiski äärmiselt suur osa sihtgrupist. Kõige rohkem vastajaid kasutab Youtube-i (95% vastajatest) ja Facebooki (91%). Järgnevad Instagram (63%), Skype (61%), Spotify (48%), Pinterest (46%), WhatsApp (44%), blogid (43%) ja LinkedIn (41%).

Sotsiaalmeediakanalite levik ja olulisus on aasta-aastalt kasvanud ja ilmselt saavad parema positsiooni need ettevõtted, kes juba nüüd tööandja brändi arendamist sotsiaalmeedia kanaleid kasutades toetavad.

Kõige kindlam on sihtrühmani jõuda nende kanalite kaudu, mida sihtrühmas kõige tihedamini kasutatakse – siin on liidriks Facebook, esimese kolme kanali kasutamise sagedus erineb märkimisväärselt. Igapäevaselt kasutatakse kõige enam Facebooki (79%), YouTube’i (46%) ning Instagrami (44%), tööturule siseneva vanusegrupi sotsiaalmeedia kasutamise harjumused on mõistagi veel intensiivsemad.

Milliste kanalite kaudu oma tööandja brändi potentsiaalsete töötajateni viia?

Infokanaleid on palju, mille järgi valida? Esmalt tuleb muidugi teha ära eeltöö, mis tööandja brändi loomisega kaasneb: panna paika sihtrühm (kellele on sõnumid suunatud), kirjeldada väärtused (kes me oleme, mida hindame, mida pakume) ja sõnumid (kuidas ja mis vormis sihtrühma poole pöördume). Seejärel jõuame valikuni: millistes kanalites oma sõnumit levitada? Need 5 küsimust näitavad teed vastusteni.

Milliseid infokanaleid meie tulevane töötaja kasutab?

Vastavalt sellele, kellele me oma tööandja brändi ehitame, tuleks valida ka kanalid. Olenevalt vanusest ja keeleruumist võib sihtrühma liige veeta oma aega väga erinevate kanalite seltsis alates Instagramist ja lõpetades ühistranspordi siseekraanide programmi jälgimisega. Lisaks uuringutele on hea kasutada tervet mõistust ja fantaasiat, kujutlemaks sihtrühma liikme päeva ja tegemisi, mis juhatab ka õigete infokanaliteni.  

Kas me oleme olulistes kanalites piisava sagedusega esindatud?

Tasub hinnata kriitiliselt oma rahalist võimekust ja ajaressurssi. Kui ei ole suutlikkust toota piisavalt sisu, tuleb jääda väiksema arvu kanalite juurde. Parem valida välja vähem kanaleid ja olla seal tihti ja nähtavalt esindatud kui tilgutada kõikjale midagi. Nii saab huvigruppe uhkusega just nendesse keskkondadesse lisainfo järele suunata.

Kas organisatsiooni koduleht kannab tööandja brändi väärtusi?

Nagu nägime, on organisatsiooni koduleht kõige olulisem kanal, kust kogenud töötajad tööandjate kohta infot saavad. Seega peaks kodulehel panustama tööandja tutvustuse sisusse ja kujundamisse ning kasutama võimalusel ka videoesitlusi.

Uuringus paluti vastajatel hinnata, milline informatsioon peaks olema esindatud ettevõtte kodulehel. Kõige olulisemaks peeti töö- ja praktikapakkumisi (68%), samuti ettevõtja kui tööandja tutvustust (65%) ning värbamiskontakti (51%).

Kas me peaksime end näitama mõnes sotsiaalmeedia kanalis?

Arvestades sotsiaalmeedia üha suurenevat mõju võiks seda kindlasti kaaluda! Vaadata, millistes kanalites sihtrühm toimetab ja kas need kanalid võimaldavad oma loomu poolest edasi anda meie soovitud väärtusi.

Näiteks Facebooki eeliseks on universaalsed võimalused ja suurepärane katvus paljudes sihtrühmades. Kui on soov näidata rohkelt audiovisuaalset materjali, on hea valik Youtube, efektsete visuaalidega silma jäämiseks töötab hästi Instagram, äriinimese või tipp-professionaali tabamiseks jällegi LinkedIn jne.

Millised lahendused töötavad kõige paremini?

Parimad lahendused sobituvad valitud keskkonda – seega ei taju sihtrühm seda reklaami vaid vajaliku infona. Võimalusel tuleks luua iga kanali jaoks eraldi, just sellesse keskkonda orgaaniliselt sobituv sisu, mis samas eristub teistest omasugustest. Ja jõudsimegi kaarega tagasi sinna, et vähem kanaleid võib olla parem valik!

Tööandja brändi tuntuse tagab korduste arv. Kui meie erinevad sõnumid mõjuvad keele ja vormi sarnasuse tõttu ühtsena, kasvab ka brändi maine ja tuntus tõhusamalt.

Kokkuvõttes – leidkem hea sihtrühma katvusega infokanalid, mis sobituvad meie soovitud kuvandiga, ja järjepidev tegutsemine toobki edu!

Artiklis toodud andmed pärinevad kogenud töötajale suunatud tööandja maine uuringust, mille viis 2021. aasta aprillis-mais läbi Instar EBC koostöös CV-Online’ga. Küsimustele vastas 2342 kogenud töötajat keskmise vanusega 40 aastat.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top