fbpx
CV.ee tööelublogi

15 töövestluse küsimust, mille jaoks tasub valmistuda

15 töövestluse küsimust, mille jaoks tasub valmistuda 1

CV-Online (CV.ee) küsitlusest selgus, et 79% tööandjatest toetub kandidaadi hindamisel kõige enam töövestlusele. See on koht, kus saab end näidata parimast küljest ja näidata oma initsiatiivi töökohale asumiseks. Selleks, et olla aga parim kandidaat, tuleks töövestluseks hoolikalt valmistuda.

Kuigi iga töövestlus on unikaalne ning sõltub pakutavast positsioonist ja ettevõttest, tasuks nende küsimuste peale varasemalt mõelda ja enda jaoks lahti mõtestada – nii võib kindel olla, et näitate end töövestlusel parimast küljest. 

 

1. Rääkige endast

Tundub lihtne palve, kuid paljude jaoks valmistab see suurt peavalu. Hea on jälgida siin kirjutamata reeglit ja mitte anda oma täielikku töö (või isiklikku) ajalugu. Selle asemel rääkige natukene oma praegusest rollist ja ühest suurest saavutusest, seejärel andke veidi teavet kuidas te sinna etappi elus jõudsite ja millised kogemused teil on.

Oluline on jälgida, et kandideerimisel esitatud dokumendid ja vestlusel räägitav käiksid käsikäes. Kui mõni varasem töösuhe ei ole antud töökoha seisukohast oluline, jäta see pigem eluloos kui ka vestlusel mainimata. 

 

2. Kuidas te sellest positsioonist kuulsite?

Järjekordne näiliselt ohutu küsimus, kuid tegelikult on tegu suurepärase võimalusega paista silma ja tuua esile isiklikku sidet ettevõttega. Näiteks, kui saite tööpakkumisest teada sõbra või tuttava kaudu, tooge antud isik ka nimeliselt välja. Kui saite infot artikli kaudu, jagage seda ja kui kuulutus jäi silma mõnes tööportaalis, tooge välja nüansid, mis teid kõnetasid.

Kandideerides mitmele ametile samaaegselt, on mõislik kirja panna oluline: ametinimetus, kandideerimise aeg, kuidas töökuulutuse leidsite ja ka viide kuulutuseni.

 

3. Miks te soovite meie ettevõttes töötada?

Aeg teha eeltööd – mis muudab ettevõtte teie jaoks atraktiivseks? Kui intervjuu ajaks pole veel selge, miks te antud ettevõttes töötada tahate, võib tegu olla selge märguandega, et antud positsioon ei ole tegelikult teile.

 

4.Miks te sellele kohale kandideerite?

Ettevõtte eesmärk on antud küsimusega näha kandideerija motiveeritust, kirge ja huvi ameti vastu. Mõistlik on eelnevalt enda jaoks läbi mõelda võtmetegurid, mis käivad antud rolliga kokku. Näiteks, klienditugi võib välja tuua inimestevahelist suhtlust ja saadavat rahulolu probleemide lahendamisel.

 

5. Miks me peaksime teid palkama?

See otsekohene ja hirmutav küsimus annab võimaluse taas särada. Olles eelnevalt uurinud ettevõtte meeskonna, kultuuri ja tehtud tööde või projektide kohta, omate suurepärast ülevaadet, mida ettevõttes hinnatakse ning mil määral need teie väärtushinnangute ja oskustega kokku lähevad.

Ideaalse vastuse jaoks on vaja määrata oma tugevused (haridus, isiksuseomadused, saavutused, kogemused), tuvastada ettevõtte vajadused (konkreetsed oskused, kvalifikatsioonid) ja mis kõige olulisem, esitada see kõik veenvalt ning enesekindlalt.  

 

6. Mis on teie tugevused?

Antud küsimuse eesmärk on näha kandideerija minapilti. Küsimusele vastates mõelge pigem kvaliteedile, kui kvantiteedile ehk pole tarvis sünonüümisõnastikust omadussõnu pähe õppida. Valige pigem välja kaks kuni kolm märksõna, mis käivad soovitud rolliga käsikäes ja võimalusel illustreerige neid eluliste näidetega.

 

7. Mis on teie nõrkused?

Enda nõrkustest rääkimine võib olla keeruline ja tihtipeale viia ka liigse enesekriitikani. Oluline on leida siin tasakaal ja rõhutada vajakajäämisi, mille kallal juba tööd teete. Julgelt võib esile tuua koolitusi, kus osalete või teemakohast kirjandust, mida loete.

 

8. Mis on teie suurimad tööalased saavutused?

Sellele küsimusele vastates ei tasu häbelik olla. Mitte miski ei karju „palka mind“ rohkem, kui eelnevalt saavutatud hämmastavad tulemused.

Väga hea strateegia tehtu kirjeldamiseks on STAR (situation, task, action, results ehk olukord, ülesanne, tegevus, tulemus) meetod. Selleks tuleb alustada lühikese kirjeldusega (näiteks nooremanalüütik, kelle ülesanne oli juhtida arveldusprotsessi), millele järgnevad teod ja tulemused (näiteks täiustatud protsessi tulemusel säästeti iga kuu 10 töötundi ja vähenes arvete vigade määr 15%).

 

9. Milliseid konflikte olete tööl pidanud lahendama?

Tõenäoliselt ei soovi te töövestlusel rääkida vastuoludest või lahkhelidest, mis teil on tööl juhtunud. Kui aga küsitakse, olge ausad.

Enamjaolt soovitakse selle küsimusega näha inimese võimet probleemidega silmitsi seista ja lahendus leida. Oluline on olukorda kirjeldada rahulikult ja professionaalselt ning võimalusel keskenduda lahendusele, mitte probleemile endale. Kasuks tuleb ka oskus õppida konfliktist ja julgelt võib mainida, mida teeksite järgmisel korral teisiti.

 

10. Mis on suurim eksimus mida olete tööl teinud?

Õige suhtumise ja lähenemisega on võimalik mineviku vead pöörata tuleviku võimalusteks. Oluline on olla aus, mitte süüdistada teisi, selgitada mida tehtud vigadest õppisite ja milliste meetmete kasutusele võtuga vähendasite või elimineerisite antud vea kordumise.

Päeva lõpuks otsivad tööandjad siiski inimesi, kes on eneseteadlikud ja suudavad saadud tagasiside põhjal muudatusi teha. Oma nõrkustest või eksimustest rääkimine näitab eneseteadlikkust ning võimet vigu tunnistada ja neist õppida.

 

11. Miks olete töökohta vahetamas?

Antud küsimus annab intervjuu käigus hea ülevaate, mis on teie jaoks töö juures oluline ja kuidas ebasoovitavate olukordadega toime tulete.

Sellele küsimusele vastamiseks on mitu võimalust, seega võtke enne intervjuud aega, et valmistada ette läbimõeldud vastus.

Levinud põhjused töölt lahkumiseks:

  • Teie väärtused ei vasta ettevõtte missioonile
  • Soovite täiendavat hüvitist
  • Ettevõte, kus töötasite, lõpetas tegevuse
  • Tunnete end oma praeguses rollis alahinnatuna
  • Otsite uut väljakutset
  • Soovite tööd, millel on paremad karjäärivõimalused
  • Teile ei meeldi praeguse ameti töötunnid
  • Otsustasite kolida uude linna
  • Teie isiksus ei vasta ettevõtte kultuurile

 

12. Millised on olnud teie eelnevad töösuhted?

CV-Online uuringus märkis 88% tööandjatest, et liiga lühikesed töösuhted võivad kandidaadi halba valgusesse seada. Tööandjad soovivad, et palgatud inimesed kohe minema ei jookseks, seega on nende jaoks oluline, et alustatud töösuhted ka kestma jääksid.

Tasub hoolikalt läbi mõelda oma varasemad töösuhted ja hinnata kriitiliselt, kas kõiki neid on vaja eluloosse märkida.

 

13. Milline on teie palgaootus?

Rahast rääkimine on paljudele ebamugav või piinlikkust tekitav teema. Hoolimata sellest tuleb neid vestluseid elu jooksul ette võtta tavaliselt rohkem kui ühe korra.

Uuri, milline on antud positsiooni palgatase, ettevõtte käive ja töötajate arv. Palgaootuse välja selgitamiseks tuleks arvesse võtta tööstaaži ning hinnata ka oma konkurentsivõimet ja varasemat kogemust. Kasulikke nippe selleks leiab siit.

 

14. Mis teile oma töö juures kõige vähem meeldib?

Ükskõik, millest te räägite, kasutage alati võimalust muuta negatiivne positiivseks. Näiteks rõhutage, et olete antud teemaga väga hästi kursis, kuid see lihtsalt enam ei paku piisavat väljakutset.

Tasub keskenduda uue töökoha võimalustele, mida praegune amet ei võimalda. Saate seeläbi hoida vestlust positiivsena ja näidata, et olete teinud eeltööd.

 

15. Mis teid motiveerib?

Ehkki teid võivad motiveerida paljud tegurid, on tööintervjuu koht ja aeg, kus arutada motivatsioone, mis illustreerivad teie sobivust ja potentsiaali antud ameti jaoks.

Vastamisel olge võimalikult konkreetne, esitage näiteid elust ja siduge oma vastus tööülesannete või ettevõtte missiooniga. Kuigi kõrge palga või heldete hüvedega motiveerimine on tava, püüavad tööandjad siiski palgata kandidaate, kellel on tegeliku tööga sügavam seos ja pühendumus.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top