fbpx
CV.ee tööelublogi

Sisekommunikatsioon kaugtööl: kuidas hoida töötajaid infoväljas?

Sisekommunikatsioon kaugtööl: kuidas hoida töötajaid infoväljas? 1

Eesti on jõudnud kolmanda koroonalaine kriisi ning nakatumiste vähendamiseks suunatakse kontoritöötajad taas kaugtööle. Uuringud on näidanud, et kaugtööl kannatab ettevõtte kontekstis enim sisekommunikatsioon: väheneb vahetu suhtlus kolleegidega, inimesed on isoleeritud ja ülesandeid lahendatakse pigem üksi.

Kuidas saab tööandja kodukontori perioodil sisekommunikatsiooni elavdada ja veenduda, et info liiguks hästi? CV.ee meeskond on kokku kogunud sisekommunikatsiooni nipid, millega organisatsioonisisest suhtlust kaugtööle sobivaks kohandada. 

Ühtlusta suhtluskanalid

Selleks, et suhtlemine kulgeks kaugtööl takistuseta, tuleks ühtlustada suhtluskanaleid. Võiks olla ühine kokkulepe, kas kasutatakse Skype’i või Slacki, Zoomi või Teams’i. Kanalite paljusus võib töötajates segadust tekitada ning ka informatsiooni on hiljem keerulisem üles leida. Samuti peaks ettevõtte siseserverilt tõstma info pilvepõhimõttel olevatesse kaustadesse, sest vastasel juhul ei pääse kaugtöötajad informatsioonile ligi.

Selgita välja suhtlemis- ja teabevajadused

Ettevõtte töötajate seas ning ka osakondade siseselt tuleks välja selgitada töötajate suhtlemis- ja teabevajadused. Need võivad osakondade lõikes erineda ning olla erinev ka võttes arvesse osakondade tööspetsiifikat. Seega tuleks välja selgitada, kellel millised suhtlemisvajadused on. Töötajad, kes vajavad rohkem suhtlust ja meeskonna tuge võiksid seda ka saada, hoolimata sellest, kas nad töötavad kaugtöö vormis või mitte. Osakondades, kus teabevajadus ja kolleegide tugi on olulisem, tasuks teha rohkem regulaarseid koosolekuid ja veebikõnesid. CV.ee on tööelublogis varasemalt jaganud ka nippe, kuidas end kodukontoris motiveerituna hoida.

Tee töötajatega kindlad kokkulepped

Kaugtöö korralduses aitaksid töötajaid ka lihtsamad kokkulepped, kus omavahel vahetatakse informatsiooni selle osas, kes millisel päeval kaugtööd teeb: nii on võimalik rohkem üksteisega arvestada, teha osakondade siseselt rohkem koosolekuid näost-näkku ning suurendada meeskonnatööd, mis suurendab omakorda tiimitunnet ja töörahulolu.

Perioodidel, kus suurem osa meeskonnast töötab kaugtöö vormis, on hädavajalikud veebi teel kokkutulemised, kus on võimalik rääkida ka töövälistest asjadest ning üksteisega vahetult suhelda. Pea meeles, et töö sujumiseks tuleks sisekommunikatsiooni kohandada kaugtööle sobivaks – ainult nii võid kindel olla, et ettevõttesisene info liigub ja töötajad tunnevad end hästi!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top