fbpx
CV.ee tööelublogi

Kuidas saaks tööandja aidata tasakaalustada isaks olemist ja tööl käimist?

Kuidas saaks tööandja aidata tasakaalustada isaks olemist ja tööl käimist? 1

Viimased aastad on olnud paljudele peredele kurnav ja stressirohke, küll aga andis kriis ootamatult lapsevanematele võimaluse veeta rohkem aega pere keskel. Töö ja pere tasakaalustamine ei ole kellelegi lihtne: kuigi naistelt oodatakse endiselt liiga sageli suuremat osa hoolduskohustustest kodus oma karjääri edendamise arvelt, siis meestel on surve vastupidises suunas.

Uuringute kohaselt kohaselt soovib enamik isasid rohkem osaleda oma laste elus ja investeerida oma peresuhetesse, kuid nad ei saa seda teha, kuna puuduvad toetavad soolised ja sotsiaalsed normid ning struktuurid töökohas. Peresõbralikud tööpoliitikad võivad oluliselt muuta nii meeste kui ka naiste valikuvõimalusi, vähendada survet otsustada, kas ja millal lapsi saada, ning võimaldada kõigil oma potentsiaali nii tööl kui ka kodus võrdselt rakendada, panustades samaaegselt nii majandusse kui ka ühiskonda.

Toome teieni 7 praktilist nippi, kuidas saate tööandjana toetada mehi vanemliku pühendumuse ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisel:

1. Lubage paindlik töökorraldus kõigile töötajatele, sealhulgas meestele

Paindlik töökorraldus toetab meeste isarolli, andes neile suurema vabaduse otsustada, millal ja kus oma töökohustusi täita. See võimaldab neil vastata oma pere vajadustele ja kanda õiglast osa vanemarollist, täites samal ajal oma töökohaga seotud kohustusi. CV.ee on Tööelublogis varasemalt kajastanud, et nii mõnedki tööandjad on tõdenud, et paindlikku töökorraldust pakkudes saavad endiselt kõik tööd tehtud ja tulemused saavutatud.

2. Pakkuge lapsehooldustoetust ka isadele

Isade toetamine kas rahaliselt või töökohta lastehoiu (nt mängunurk, päevahoid vms) loomisega võimaldab meestel täita võrdväärse osa hooldus- ja perekondlikest kohustustest, eriti kui lapsehoiu aeg langeb kokku tööajaga. Lastehoiu korraldust hõlbustades vähendab see ka töölt puudumisi ja stressi.

3. Pakkuge isa- ja vanemapuhkust ning motiveerige isasid seda kasutama

Tasustatud isapuhkuse pakkumine ja meeste julgustamine seda kasutama suurendab soolist võrdõiguslikkust ja võib vähendada lapsevanemaks olemise takistusi. See võib avaldada positiivset mõju laste arengule, võimaldades isadel luua sidemeid ja olla oma lastega rohkem seotud ning aidates tõsta meeste enesekindlust lapsevanemaks olemisel. Üha enam on tõestatud, et tasustatud puhkus on ettevõtlusele kasulik, parandades töötajate püsivust, suurendades produktiivsust ja töörahulolu, minimeerides töölt puudumisi ning vähendades koolitus- ja asenduskulusid.

4. Veenduge, et mehed teaksid saadaolevatest perepoliitikatest ja nende kasutamisest

Mehed ei ole alati valmis küsima saadaolevate perepoliitikate ja vanemahüvitiste kohta sotsiaalsete normide tõttu, mis ei näe neid ette hooldaja rollis. Kui tagada, et meestöötajad teavad, millised tugimeetmed on saadaval ja kuidas nad saavad neid kasutada, siis see aitab julgustada rohkem mehi – ja seega ka kogu nende perekonda – saama sellest kasu.

5. Loo töökultuur, mis väärtustab mehi isadena

Sotsiaalsed normid, rollid ja stereotüübid, mis asetavad mehed pere rahakoti rolli ega väärtusta alati nende panust isana, võivad piirata meeste enesekindlust ja võimet olla kaasatud isad ja partnerid. Töökohad saavad aidata seda probleemi lahendada, tagades nulltolerantsi isade diskrimineerimise suhtes ja võttes kasutusele erinevaid meetmeid, näiteks luues töötavatele isadele vastastikuse tugivõrgustiku.

6. Julgustage kõiki meessoost töötajaid eeskuju näitama

Paljud mehed ei võta lapsehoolduspuhkust, sest kardavad, et see mõjutab nende karjääri negatiivselt. Kaaskolleegid saavad initsiatiivi näidates aidata seda probleemi lahendada: nende isapuhkuse võtmine ja muude vanemahüvitiste kasutamine soodustab nende valikute tavapäraseks muutumist kõigi meestöötajate jaoks.

7. Tunnustage töötajatele ja ettevõttele saadavat kasu

Paljud lapsevanemaks olemisel arendatud oskused – juhtimine, muutustega kohanemise võime, aja planeerimine – saab üle kanda töökohale. Tunnustades neid oskusi väärtuslikuna ja investeerides nii mees- kui ka naissoost vanematesse ja hooldajatesse, saavad ettevõtted kasu tootlikumast ja kvalifitseeritud kollektiivist, kus töötajad säilivad paremini, sest neid väärtustatakse tööandja poolt.

Sellistesse poliitikatesse investeerimine on ka tööandjate jaoks äriliselt mõttekas: see toob kaasa õnnelikumad töötajad, kes peavad end tööandja poolt väärtustatuks, mille tulemusena esineb vähem kurnatust ja töölt puudumisi ning kasvab töötajate produktiivsus. See omakorda tagab võrdsema ja kaasavama töökoha, andes samal ajal ettevõtetele konkurentsieelise kõrge potentsiaaliga naiste ja meeste värbamisel ja hoidmisel.

Meie CV.ee-s teame, kuidas saab töökohustusi ja isarolli paremini tasakaalustada. Tööpakkumised kodukontori võimalusega muudavad pere- ja tööelu kooskõlastamise oluliselt lihtsamaks. Tööta millal, kuidas ja kus ise soovid! 

Leia sobiv tööpakkumine kodukontori võimalusega SIIT.

CV-Online tiim soovib kõigile isadele lõbusat isadepäeva!♡

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top