fbpx
CV.ee tööelublogi

Top Tööandja Telia Eesti: Meie edu võti on töötajate hoidmine

Top Tööandja Telia Eesti: Meie edu võti on töötajate hoidmine

Top Tööandja 2022 valimine on täies hoos! CV-Online iga-aastane Top Tööandja konkurss selgitab välja need ettevõtted, kelle juurde tasub tööle minna. Viimane aasta on paljude tööandjate jaoks olnud keeruline: pikkade kodukontori perioodide või sulgemiste tõttu on töötajad ettevõtetest kahjuks distantseerunud. 

Telia Eesti jaoks on 2021 aasta möödunud koostööd tugevdades, eneseteadlikkust tõstes, ning erinevaid töövorme kombineerides. Küsisime, kuidas IT ja kommunikatsiooni sektori Top Tööandja tiitli võitnud Telia jätkuva koroonakriisi ajal katsumustega hakkama on saanud. Küsimustele vastab Telia personaliüksuse direktor Ingrid Viinapuu.

Kuidas on viimane aasta läinud? Millised on olnud suurimad väljakutsed ja õnnestumised?

Viimase aasta suurimaks väljakutseks on olnud jätkuvalt pandeemia olukorraga kohanemine ning selle tingimustes inimestele õnnestumiseks parima võimaliku keskkonna loomine. Kindlasti loen õnnestumiseks selle, et oleme suutnud vältida nakatumiskollete tekkimist oma organisatsioonis, mis näitab ühest küljest küll head töökorraldust, aga teisalt just meie inimeste hoolivat ja vastutustundlikku käitumist. 

Oleme läbi aasta otsinud tasakaalu kaugtöö ja koos kontoris töötamise vahel ning püüdnud leida viise kuidas teha asju koos, üksteist toetades ja inspireerides, samal ajal ka nakatumisega seotud riske maandades. Usun, et paindlikkust mida me oma inimestele töötamiseks pakume hinnatakse väga. Samuti õnnestus meil suvel turvaliselt kokku saada Telia suvepäevade raames ja sügisesel läbi viia juhtide action camp – nendest sündmustest saadud energia on päris pikalt organisatsiooni ühtekuuluvustunnet, koostööd ja entusiasmi toitnud!

Mis on teie jaoks Top Tööandja edu võti? Kuidas saada kandidaatide seas parimaks tööandjaks?

Parimad tööandjad on minu arvates need, kes oskavad luua oma tegevusele ja inimeste tööle laiemat tähendust, käivad ühte sammu kaasaegsete juhtimis- ja töötamispraktikatega ning väärtustavad oma töötajaid – makstes head töötasu, toetades inimeste arengut ja võimaldades töö sisust lähtuvalt maksimaalset paindlikkust ja otsustamisvabadust. Parimateks sõnumikandjateks tööandja headuse osas on minu hinnangul organisatsiooni tänased töötajad. Sellest lähtuvalt on kandidaatide jaoks parimaks tööandjaks saamise võti oma tänaste töötajate väga hea hoidmine ja nende motiveerimine sobivate inimeste soovitamiseks oma tööandjale – meie maksame oma töötajatele näiteks soovitustasu.  

Kuidas loote häid suhteid pandeemia ja kaugtöö perioodil?

Minu kogemusel tekivad head suhted läbi ühiste õnnestumiste, milles on võtmeroll kindlasti tugeval juhtimiskultuuril, avatud suhtlemisel ja headel tehnilistel vahenditel. Telias oleme juhtimise arendamisega süvitsi tegelenud pea 15 aastat ning see lõi hea aluse ka sujuvaks kaugtööle üleminekuks organisatsioonis. 

Teiseks Telia kultuuri läbivaks teemaks on viimastel aastatel olnud eneseteadlikkuse ja -juhtimise arendamine, mis omakorda toetas hästi inimeste vahelist avatud suhtlemist, kaugtööle jäädes isiklikku vastutuse võtmist ja seeläbi usalduslike suhete toimimist ka siis, kui igapäevaselt enam ühes ruumis külg-külje kõrval tööd ei tehtud. 

Kolmandaks oluliseks aspektiks on koostööd toetavad head tehnilised vahendid, mida kasutame lisaks igapäevatöö tegemisel ka töötajate töövälistel teemadel kokku toomisel. Oleme alates eelmisest kevadest oma inimesteni igakuiselt toonud virtuaalset „vaimset tuulutust“ nii erinevate meelelahutuslike ettevõtmiste, meelt ja keha harivate inspiratsiooniloengute kui ka ühiste väljakutsete näol. 

Samuti oleme erinevaid formaate kasutades spetsiaalselt tähelepanu pööranud juhtide toetamisele uue olukorraga kohanemisel ning hajustiimide juhtimise arendamisel. Viimane aasta on olnud pingeline nii mitmeski mõttes ja seetõttu pean väga oluliseks ka professionaalse psühholoogilise toe võimaldamist kõigile Telia töötajatele ka välise coachi või psühholoogi näol.

Miks on teie juures hea töötada?

Usun, et üldiselt on inimesele mõned asjad elus väga olulised ja kui need on paigas, siis tunneb inimene, et teda väärtustatakse ja tal on hea töötada. Nendest põhimõtetest Telia töökorralduses lähtumegi. Esiteks, et sihid ja ootused oleksid selged, et mu töö oleks mõtestatud, ja et sellel oleks laiem tähendus. Teiseks, et ma saaksin areneda nii professionaali kui inimesena toetavas keskkonnas, ja et ma kogeksin õnnestumisi. Kolmandaks, et mul oleks piisavalt vabadust ja paindlikkust ise oma töökorralduse üle otsustada. Nii on ka meie inimestel lisaks kodukontoris töötamisele võimalik töötada kuu aega aastas väljaspool Eestit. 

Lisaks oma professionaalsete oskuste proovile panemisele ja arendamisele, on meie inimestel võimalus ennast teostada ka vabatahtlikuna erinevates just neid enim kõnetavates teemades, mis toetavad Telia soovi panustada sellesse, et Eesti oleks parem koht elamiseks ja töötamiseks. Nii on näiteks iga Telia töötaja oodatud erinevate initsiatiivide kaudu hoolima keskkonnast ja tegutsema keskkonnasõbralikult, looma kaasavat õhkkonda ning panustama digitaalse lõhe ja küberkiusamise vähendamisse. Samuti on Telias võimalik ennast koos kolleegidega proovile panna kõikvõimalikel spordialadel – lauamängudest ja malest kuni triatloni ja hokini – ning uskumatult ägedate ühisürituste loomisel.

Tahaksid töötada Telias? Tutvu 2021. aasta IT ja kommunikatsiooni sektori Top Tööandja Telia Eesti AS tööpakkumistega SIIN ja kandideeri sobivale!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top