fbpx
CV.ee tööelublogi

Top Tööandja Coop Eesti: Hoiame üksteist nii heas kui halvas

Top Tööandja Coop Eesti: Hoiame üksteist nii heas kui halvas

Top Tööandja 2022 konkurss on täies hoos! CV-Online iga-aastane Top Tööandja konkurss selgitab välja need ettevõtted, kelle juurde tasub tööle minna. Viimane aasta on paljude tööandjate jaoks olnud keeruline, kuid leidub ka neid, kes oskavad ja julgevad raskest perioodist kasu lõigata.

2021 kaubandussektori Top Tööandja Coop Eesti jaoks on aasta möödunud üksteist toetades, innovaatilisi lahendusi välja mõeldes ning täiskäigul arengu suunas liikudes. Küsisime neilt muuhulgas seda, milliste katsumustega nad aasta jooksul rinda on pistnud ning kuidas loovad nad häid suhteid töötajatest kaugel olles. Küsimustele vastab Coop Eesti personalijuht Kerstin Jaani.

Milliste katsumustega olete viimase aasta jooksul rinda pistnud?

Eks viimane aasta ole kõigile olnud keeruline ikka „tänu“ Covidile. Kord ühes, kord teises piirkonnas on maad võtnud suurem haiguste levik ja selleks ajaks kollektiivi komplekteerimine on olnud paras väljakutse. Oleme kasutanud väga palju erinevaid lahendusi alates kiirreageerimismeeskondadest kuni renditööjõuni. Töötajate vaatest on kindlasti nendel keerulistel perioodidel olnud ka paratamatult suurem töökoormus ning siis on vaja olnud tegeleda sellest tulenevate teemadega. Ka töötajate hirm Covidi ees on jätnud aastale tagasi mõeldes oma jälje töödesse ja tegemistesse.

Top Tööandja 2021 Coop Eesti
Pildil Coop Eesti personalidirektor Kerstin Jaani ning Maris Viires.

Üks keerulisemaid väljakutseid töötajate jaoks on aga kindlasti olnud üha pingelisemaks muutuvas ühiskonnas pahase meelega kliendid, elades end välja klienditeenindaja peal, kes ei ole kuidagi süüdi tekkinud olukorras ja tunnevad ka ise pidevat hirmu oma tervise pärast, kuid teevad ennastsalgavalt ääretult tänuväärset tööd.

Kolmanda probleemina tooksin välja asjaolu, et alates 2021 aprillist hakkas süvenema tööjõupuudus. Paljud sektorid olid sunnitud enda uksed sulgema, samas kasvas ka tööjõupuudus paljudes sektorites, sealhulgas ka kaubanduses. Õnneks on Coopis tööjõuvoolavus väike, tänu millele ei ole see meid niivõrd palju mõjutanud. Alati on aga häid töötajaid meilgi vaja. Seetõttu võiks öelda, et katsumuseks ja uueks trendiks klienditeeninduse sektoris on sihtotsing, tööotsijate andmebaasidest kontaktide võtmine ja telefonivestluste teel „müügitöö“ tegemine, kus kutsume kandideerima, proovima, vaatama. Peab tõdema, et alati on olnud palju ka neid kandidaate, kel puudub klienditeenidaja profiil, kuid meis on alati olnud piisavalt tahet, võimalusi ja oskust kõiki välja õpetada.

Mis on teie 2021 Top Tööandja tiitli edu võti?

Coop on tööandjana kindel, usaldusväärne, pikaajalise kogemusega ja stabiilne Eesti ettevõte. Coopi 330 kauplust katavad kogu Eestimaad ning see pakub inimestele töötamise võimalust nende elukoha lähedal. Olgugi, et tegemist on väärikas eas organisatsiooniga, oleme näidanud end kiirelt arenevatena ja tänapäevastena, mida näitab pidev uute kaupluste loomine ja vanade renoveerimine ja uute tehnoloogiate kasutusele võtmine, olgu selleks Nutikassa, päikesepaneelid kaupluste katustel või toidukapid, Coopi kaubamärgi kasutusele võtmine jpm. Meie oma töötajad toovad alati välja, et Coopis väärtustatakse töötajaid ja nad tunnevad igal sammul, et kõik on olulised. Hoolimine nii töötajast kui kliendist on meie kultuuri suur osa.

Meil on väga põhjalik ja mugav e-õppe keskkond, mis aitab uutel töötajatel sisse elada ja kust saab kõik vajalikud teadmised oma valdkonna tööst. Coopi ühistutel on küll erinevad, aga mitmekesised motivatsioonipaketid, mis lähtuvad alati vastava piirkonna vajadustest ja mõeldes nii töötajatele kui ka nende peredele. Kaubanduse valdkond on mitmekesine ning infot ja tegevusi, mida teenindaja peab teadma, on palju – julgen öelda, et meie tiimid on toetavad ja aitavad igal tulijal toredasti kohaneda. Meie sisekliima üksustes on hea ning tekitab tunde, et oled hoitud.

Kuidas loote häid suhteid, olles töötajatest kaugel?

Kaugtööd ja kaugel töötamist võib käsitleda mitmeti. Meie kontekstis on töötajad olnud kaugel kogu aeg. Covidi kontekst ei ole meile kaugtööd sedavõrd palju juurde toonud kui paljudele teistele, sest mingis mõttes on kaugtöö meil kogu aeg olnud – kauplused ja juhtidest koosnev kontor ei ole ühe katuse all, st tiimid on üksteisest ja ka oma juhtidest eemal. See, kuidas hoida üksteisest eemal asetsevad tiimid pidevalt tiimidena koos ning anda neile hoituse ja hoolivuse tunnet, on meie olnud pidev väljakutse. Võtmesõnaks on siin kindlasti pidev ja vahetu suhtlus. See, et oleme üle-eestiline, ei tähenda, et me üksteisele kaugeks jääksime. Kõige olulisem on, et tiimis sees üksteist hoitakse ja tunnustatakse. Meie organisatsioonis on väga palju erinevaid viise, kuidas üksused omavahel suhtlevad, olgu see siis ühistus sees või üle kogu organisatsiooni. Nii ühistutes kui ka üle-eestiliselt vahetatakse infot regulaarsetel infokoosolekutel ja koolitustel, samuti töötajatele suunatud ajakirjas, mis räägib Coopis toimuvast. Ühistud korraldavad enda töötajatele mitmesuguseid üritusi (vabaõhuüritused, matkapäevad peredega ja peredeta, väiksemad koolitusväljasõidud), mis aitavad meeskonnatunnet tugevdada.

Üks asi on uue töötajaga heade suhete loomine, teine asi on seda head suhet hoida ja väärtustada. Kõik algab muidugi sellest, et juba värbamisel ollakse ausad ning ei joonistata kandidaadi silme ette pilti, millele töö tegelikkuses ei vasta. Sisseelamisperioodil on oluline, et uut kolleegi toetatakse oma tiimis nii moraalselt kui ka tagatakse, et kõik vajalik info saaks talle lihtsa vaevaga kättesaadavaks. Viimast aitab teha nii otsene juht kui ka meie e-õppe keskkond.

Mis on need 3 omadust, mis teie potentsiaalsel töötajal peaks kindlasti olema?

Klienditeenindajaks on tegelikult võimalus kõikidel soovijatel saada. Eelkõige oleme hinnanud tahet teha tööd kaubanduses. Kõik muu on võimalik juurde anda.

Teisena tooks välja kohusetunde – et tööle tulles oleks enda jaoks selgeks mõeldud tööga ja tööle käimisega seotud asjaolud, ning räägitud ka piirangutest või erisoovidest. Räägime alati asjadest nii, nagu need päriselt on – nii heas kui halvas, sest nii leiame alati kõige parema lahenduse.

Ja klienditeenindaja ei saa kindlasti ka ilma märksõnadeta: kliendist hooliv, abivalmis hoiakuga, rõõmsameelne.

Tahaksid töötada Coopis? Tutvu 2021. aasta kaubandussektori Top Tööandja Coop Eesti Keskühistu tööpakkumistega SIIN ja kandideeri sobivale!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top