fbpx
CV.ee tööelublogi

Kas ka Sul on oodata palgatõusu?

Kas ka sul on oodata palgatõusu? Palgatõus ootab ees paljusid sektoreid.

CV.ee uuris tööandjate hinnanguid tööturu hetkeseisule. Värskest küsitlusest selgub, et pea 60% ettevõtetest plaanib alanud aastal töötasusid suurendada. Vaata lähemalt, millistes sektorites näib võimalikuna palgatõus ja loe nõuandeid, kuidas palka juurde küsida.

Juba eelmisel aastal tõsteti 66% ettevõtetes töötasusid. Ka 2022. aastal plaanib 59% vastanud ettevõtetest tasusid suurendada, seda peamiselt põhipalga tõusuna. Vaid 1%-s organisatsioonides on oodata töötasude vähenemist, mujal korrigeeritakse neid olenevalt ametikohast nii üles- kui allapoole või need jäävad endiseks.

Uuringus esindatud suuremates tegevusvaldkondades plaanitakse sel aastal töötasusid tõsta:

–  Avalikus sektoris:                 52% vastanud organisatsioonidest (valdavalt 5-8%)

–  Ehituses/kinnisvaras:           46% vastanud organisatsioonidest (valdavalt 3-6%)

–  Finantsis/raamatupidamises: 62% vastanud organisatsioonidest (valdavalt 5-6%)

–  Hariduses/teaduses:            68% vastanud organisatsioonidest (valdavalt 5-6%)

–  Infotehnoloogia sektoris:     72% vastanud organisatsioonidest (valdavalt 7-10%)

–  Kaubanduses:                       63% vastanud organisatsioonidest (valdavalt 3-8%)

–  Tootmises/töötlemises:       59% vastanud organisatsioonidest (valdavat 5-8%)

Kõige suuremat palgatõusu ollakse valmis pakkuma infotehnoloogia ja tootmise sektoris, kus on tööjõu nappus kõige teravam. 

Kuidas palka juurde küsida?

Arvestades 2022. aasta hüppelist elamiskulude kasvu, mille käivitas energia- ja kütusehindade tõus, on töötajate elementaarne vajadus 7% palgakasv, mis kataks vähemalt inflatsiooni määra – sel juhuks jääks palga ostujõud samaks. Kuidas seda tööandjalt tulemuslikult küsida?

Lepi palgaläbirääkimiseks varem aeg kokku. Nii saavad mõlemad pooled ennast eelnevalt infoga varustada ning vestluseks on segamatult aega. Valmista end vestluseks ka emotsionaalselt ette, et mõjuda tõsiseltvõetavalt: enesekindlaid saadab edu.   

Tõesta oma kasulikkust organisatsioonile. Tee põhjalik eeltöö ja too arvuliselt välja oma tegevuste tulemused, esita klientide kirjalikud kiitused ja kolleegide positiivne tagasiside. Loetle üles, millist kasu on ettevõte Sinu tööst saanud – Su ülemus ei pruugi seda mäletadagi.

Räägi, milleks oled algaval perioodil valmis. Millised tegevused on Sinu tööplaanides kirjas? Kas tahaksid võtta lisaülesandeid, käivitada mõne uue projekti, olla mentoriks värsketele kolleegidele? Näita oma pühendumist ja jätkuvat väärtust ettevõtte jaoks.

Ütle välja soovitud palgatõusu number. Otsusta eelnevalt, kui palju Sa palka juurde küsid ja oska seda põhjendada. Võid rõhuda oma tööpanuse, vilumuste ja vastutuse suurenemisele, aga ka sarnase töökoha kõrgemale palgatasemele konkureerivates firmades. Turvaliseks peetakse 5-10% palgatõusu küsimist.

Erista palgatõus inflatsioonist. Kui Su palk tõuseb inflatsiooni määra võrra, saab Sinu palga eest osta sama palju, kui varem. Ära lase endale kotti pähe tõmmata. Selleks, et Sinu elatustase ka reaalselt tõuseks, peab palgakasv ületama inflatsiooni. Tööandja teab seda. 

Pane end tööandja kingadesse. Esiteks – ära põhjenda palgatõusu küsimist oma suurenenud kulutustega, ettevõtte seisukohast ei ole see põrmugi oluline. Teiseks – kui töötasu tõstmine on keeruline, ole varmas välja pakkuma alternatiive, mida Sa selle asemel aktsepteerid – nt spordikompensatsioon, koolitusreis või lisapuhkus. Ole loominguline!


Loodetavasti leidsid Sa siit julgustust ja inspiratsiooni. Enesekindlaid ja edukaid palgaläbirääkimisi Sulle! Vaata ka meie teisi soovitusi palgaläbirääkimisteks SIIT.

Viidatud uuringu viis CV.ee läbi 2022. aasta jaanuari teises pooles. Tööandjatele suunatud küsimustikule vastas veebi teel kokku 300 ettevõtte esindajat – juhti, personalijuhti ja personalispetsialisti. Vastajate seas on esindatud erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga organisatsioonid üle Eesti.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top