fbpx
CV.ee tööelublogi

77% ettevõtete jaoks on töötajate leidmine keerukam kui aasta tagasi

77% ettevõtete jaoks on töötajate leidmine keerukam kui aasta tagasi

CV.ee viis jaanuaris läbi küsitluse, et uurida tööandjate hinnanguid tööturu hetkeseisule. Uuriti, millised muutused on viimasel aastal töötajate arvu ja töötasude osas toimunud ning millised on plaanid alanud aastaks. 

2021. aasta kasvatas töötajate arvu märkimisväärselt 

Uusi töötajaid võeti tööle 46% ettevõtetes. Vähendamist tuli ette 7%-s organisatsioonides, seda peamiselt ettevõtte ümberkorraldamise või tulemuste langemise tõttu. Pea pooltes ettevõtetes töötajate arvu ei muudetud või siis nii vähendati kui ka suurendati. 

Kuna paljusid valdkondi kimbutas tööjõu puudus juba lõppenud aastal, tõsteti palkasid 66% ettevõtetest ja vähendati vaid 1% puhul. 

Alanud aastal organisatsioonide kasv jätkub 

2022. aastal plaanib töötajate arvu suurendada 48% vastanud ettevõtetest, ülejäänutel pole plaanis personali arvu muuta. Pooled organisatsioonidest, kes kavatsevad töötajaskonda kasvatada, vajavad juurde 1-5 inimest, 27% vajab juurde 6-29 inimest ning tervelt kuuendik organisatsioonidest soovib juurde võtta üle 20 töötaja. Kuna tegevust laiendatakse ja töömahtu suurendatakse, vajatakse juurde eeskätt spetsialiste ning oskus- ja lihttöölisi. 


Uuringus esindatud suuremates tegevusvaldkondades plaanitakse sel aastal töötajaskonda suurendada järgnevalt: 

 • Avalikus sektoris 22% vastanud organisatsioonidest 
 • Ehituses/kinnisvaras 58% vastanud organisatsioonidest
 • Finantsis/raamatupidamises 54% vastanud organisatsioonidest
 • Hariduses/teaduses 35% vastanud organisatsioonidest
 • Infotehnoloogia sektoris 89% vastanud organisatsioonidest
 • Kaubanduses 40% vastanud organisatsioonidest
 • Toomises/töötlemises 54% vastanud organisatsioonidest


Sobivaid kandidaate on tööturul vähem saadaval

Tööandjatelt küsiti ka, kuivõrd on nende arvates viimase aasta jooksul muutunud töötajate kättesaadavus. Olukord on ettevõtjate jaoks tõsine: 77% jaoks on töötajate leidmine varasemast keerulisem, kuna sobivaid kandidaate on tööturul vähem saadaval. Varasemast lihtsamaks pidas situatsiooni vaid 3% vastanutest. 

Keerukat olukorda värbamisel plaanitakse lahendada suuremate tasude maksmisega 

59% vastanud ettevõtetest plaanib 2022. aastal töötasusid tõsta, seda peamiselt põhipalga tõusuna.  Neist omakorda: 

 • Üle 10% plaanib kogupalka tõsta 7% ettevõtetest; 
 • 9-10% plaanib kogupalka tõsta 11% ettevõtetest;
 • 7-8% plaanib kogupalka tõsta 21% ettevõtetest;
 • 5-6% plaanib kogupalka tõsta 32% ettevõtetest;
 • 3-4% plaanib kogupalka tõsta 22% ettevõtetest;
 • 1-2% plaanib kogupalka tõsta 7% ettevõtetest. 

Palgatõusu peamiste põhjustena tuuakse välja eelkõige vajadus säilitada häid ja lojaalseid töötajaid ning talente, töötajate voolavuse takistamist, uute töötajate ligimeelitamist, töötajate senisest suuremaid suurenenud töökohustusi ja häid majandustulemusi. 

2022. aasta personalijuhtimise väljakutseks peetakse töötajate heaolu parandamist 

Tööjõupuuduse taustal on mõistetud, et kuigi konkurentsivõimeline palk on heade töötajate leidmisel ja hoidmisel üks võtmetegur, tuleb suurepärase meeskonna nimel panustada ka teistesse personalitöö valdkondadesse. 

Seetõttu peetakse alanud aasta kõige aktuaalsemateks personalijuhtimise küsimusteks töötajate kogemuste ja heaolu parandamist (59%), personali koolitamist (41%), tööandja maine edendamist (37%), personalitehnoloogiate digitaliseerimist ja juurutamist (20%) ning töötajate distantsilt juhtimist (20%). 


Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2022. aasta saab olema värbajatele keeruline, aga samas ja tõeline personalijuhtimise meistriklass. Pikka vaadet ja tarkasid otsuseid! 

Uuring viidi läbi 2022. aasta jaanuari teises pooles. Tööandjatele suunatud küsimustikule vastas veebi teel kokku 300 ettevõtte esindajat – juhti, personalijuhti ja personalispetsialisti. Vastajate seas on esindatud erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga organisatsioonid üle Eesti. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top