fbpx
CV.ee tööelublogi

Haigena töötamise uuringu tulemused on selgunud!

Haigena töötamise uuringu tulemused on selgunud

Koroonakriis vähendas haigena töökohta tulemist olulisel määral. Värskest CV-Online’i uuringust selgub, et koroona on mõjutanud inimeste tervisekäitumist kaheti. Ühest küljest on oluliselt vähenenud haigena tööl käimine, samas haigena töö tegemine on kodukontori võimaluse tõttu senisest levinum. Naised kalduvad sagedamini haigena töötama, kui mehed. 

Haigena tööl käimise kokkuvõte baseerub CV-Online’i poolt veebruaris 2022 läbi viidud küsitlusel, millega uuriti eestlaste tööga rahulolu ja töötamisega seotud terviseharjumusi. Uuringus osales 5006 vastajat, neist enamus töötajad erinevatest tegevusvaldkondadest, aga ka töötud inimesed, tudengid ja pensionärid. 

„Rõõm on näha, et 2/3 vastajate hinnangul on koroonakriis haigena tööl käimist vähendanud“, räägib CV-Online’i turundusjuht Karla Oder. „Usutavasti on inimesed mõistnud, et enda ja kolleegide tervise hoidmine on tähtis ning haigustunnustega kodus püsimine on saanud uueks normaalsuseks.“. 

„Teisest küljest selgub, et 72% vastanute hinnangul võimaldab kaugtöö haigena töötamist. Mõneti on see positiivne, sest on rida kroonilisi haigusi, mis töötamist ei sega ja kaugtöö annab sellistele inimestele võimaluse end teostada.“, selgitab Karla Oder. „Küll aga toob 58% haigena töötanutest põhjuseks, et haiguslehele jäädes kaotaks nad oma palgas. See on küll koht, kus peaks otsima võimalusi olukorra parandamiseks ja haigele inimesele puhkeaja andmiseks.“

Uuringust ilmnes, et haigena töötanud inimesed põhjendasid seda sooviga palgas mitte kaotada (58% vastanutest), öeldes, et haigus ei takistanud töötamist (45%), asendaja puudumisega (33%) ja liiga suure töökoormusega (25%). Vähemal määral (10-15%) toodi esile soovi tööandjale meele järgi olla, ka teiste haigete töölkäimisega ja tööandja survega. 

Uuringu viis läbi CV Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi. 


LISAINFO:
Karla Oder 
Turundusjuht
CV-Online Estonia OÜ
+372 5681 2661 / karla@cv.ee

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top