fbpx
CV.ee tööelublogi

Kuidas aidata töötajatel oma potentsiaali ära kasutada?

Kuidas aidata töötajatel oma potentsiaali ära kasutada?

Talentide värbamine on iga ettevõtte edu jaoks ülioluline tegur, kuid samas peavad organisatsioonid olema ka ennetavad oma tööjõu oskuste ja teadmiste korraldamisel. See hõlmab töökeskkonna loomist, mis mitte ainult ei tunnusta töötajate potentsiaali, vaid ka toidab seda ja hõlbustab arengut. 

Tööjõu juhtimine ja motiveerimine vastavalt organisatsiooni väärtustele ja soovitud suunale on tähtsaim tegur, soodustamaks töötajate arengut. Võrdlusena võib töötajate oskuste ja teadmiste kasuks pööramata jätmine põhjustada mõne olulise pusletüki kaotsiminekut. CV-Online meeskond on kokku kogunud 11 taktikalist viisi, mis aitavad teil oma töötajate potentsiaali avada ja inspireerida neid paremaid tulemusi saavutama.

Uurige, mis neid motiveerib

Ettevõtted ei pruugi alati aru saada, mis nende töötajaid tööle ajendab, ja seetõttu võidakse kasutada sarnaseid lähenemisviise töö korraldamisel. Töötajaid motiveerivad aga erinevad tegurid ning oma meeskonna parem tundmaõppimine aitab teil kindlaks teha, millist motivatsiooni teie töötajad vajavad. Näiteks võib mõnda inimest motiveerida raha ja nad võivad püsida töötades õnnelikuna seni, kuni neil on kõrgem palk. Teiste jaoks on rahalisest kasust olulisem saada tunnustust nende heade töötulemuste eest. Võite leida ka töötajaid, kes hindavad ametinimetusega kaasnevat saavutustunnet.

Pakkuge mentorlusvõimalusi

Mentorlus on tõhus viis õppimiseks ja arenemiseks, kuna see pakub kasu nii mentoritele kui ka juhendatavatele. Vähem kogenud töötajad saavad oma mentorilt teadmisi ja kogemusi, samal ajal kui mõnel teisel töötajal on võimalus arendada oma juhtimisoskusi ja kasvatada enesekindlust. Arusaadav ja süsteemne mentorlusprogramm võib tõsta produktiivsust ja aidata töötajatel karjäärialaseid eesmärke kiiremini saavutada. Selle tulemusena loote ettevõttes kultuuri, mis väärtustab õppimist ja arengut igal etapil. Loe ka, kuidas mentorlusprogrammi luua.

Juhtige kindla kavatsusega

Oluline on aidata organisatsiooni töötajatel tunda end väärtustatuna. Veenduge, et oleksite tähelepanelik ja kohaneks erinevate mõtteraamistike ja ainulaadsete tööstiilidega. See võib hõlmata ka emotsionaalse intelligentsuse arendamist, et saaksite teiste kogemustega suhestuda. Emotsionaalne intelligentsus võimaldab teil näha, millal töötajad tunnevad end üle koormatuna, millal nad ei ole mõne tööülesande täitmiseks valmis või on sootuks läbi põlenud. Saate teha töökorralduses kohandusi ja luua harmooniat, kui võtate endale kohustuse järgida ka töökoha hüvede rakendamist, näiteks paindlike graafikute, tervisepäevade, kaugtöö või spordivõimaluste näol.

Edendage meeskonnavaimu

Ühtse meeskonna loomine aitab tugevdada töötajate kollektiivset tulemuslikkust ja viia teie ettevõtte tulemused uuele tasemele. Seetõttu peaksite edendama meeskonnatöö põhimõtet, mis võib hõlmata mitmeid tegureid. Näiteks kõigi rollide ja kohustuste selgitamine aitab igal meeskonnaliikmel mõista ülesandeid, mida nad peaksid täitma. Samuti võiksite eesmärke visandada ja strateegiapäevi korraldada, kuna ilma selguseta võib tööülesannetega seotud segadus edasiminekut takistada. Veenduge, et igaüks teeks seda tüüpi tööd, mida ta kõige paremini oskab ja mida kõige rohkem naudib. Parim viis selleks on välja uurida, kuidas töötajate individuaalsed oskused ja teadmised laiemas pildis ettevõtte eesmärke täidavad.

Viige läbi rahulolu-uuringuid

Rahulolu-uuringuid tajutakse sageli ebameeldivana, kuna need võivad olla töötajate jaoks stressirohked ja ebamugavad. Kui aga teete neid õigesti, võivad need olla suurepäraseks võimaluseks saada konstruktiivset tagasisidet ja näpunäiteid organisatsioonikultuuri paremaks muutmiseks. Seetõttu on oluline uuring põhjalikult ette valmistada ning tagada, et te ei jätaks ühtegi olulist punkti tähelepanuta. Arusaamatuste vältimiseks hoidke küsimused selged ja lühidad. Veenduge, et kõigil tagasisidega seotud eesmärkidel oleks kindel ajaraamistik ja meetodid nende mõõtmiseks. Selle asemel, et loenguid pidada, proovige töötajatega suhelda ja luua kahesuunalisi vestluseid.

Julgustage vaba aja tegevusi

Uuringud on näidanud, et lühikeste pauside tegemine võib tõsta töötajate produktiivsust ja vähendada stressi. Kui lubate oma töötajatel regulaarselt puhata, võib see vähendada näiteks ka töövigastuste või kutsehaiguste tekkimise võimalust. Seetõttu on ülioluline tagada, et teie töötajad võtaksid aega lõõgastumiseks. Julgustage neid kindlasti tegelema oma lemmiktegevuste ja -hobidega, ning soosige ka puhkusel viibides täielikult aja maha võtmist, väljaspool tööaega töötelefoni mitte kasutamist ning töö- ja eraelu tasakaalu edendamist. Selle tulemusena on teie töötajad õnnelikumad ja valmis rohkem pingutama.

Tunnustage häid sooritusi

Ettevõtte raske töö ja pühendumise tunnustamine võib mõjutada kõiki ärivaldkondi ja parandada töötajate motivatsiooni. Ärge alahinnake lihtsate tunnustamise meetodite positiivset mõju, näiteks töötajate individuaalne tänamine, edu esiletõstmine kogu ettevõtte infokanalites või isegi auhinnatseremoonia korraldamine. Alati on võimalik konkreetsete tulemuste saavutamisel pakkuda ka kinkekaarte, vautšereid, allahindlusi ja muid boonuseid.

Näidake töötajatele nende panust

Töötajad ei pruugi aru saada, kuidas nad panustavad ettevõtte suurematesse eesmärkidesse ja seetõttu võib motivatsioon töö tegemiseks kaduda. Seega on oluline anda töötajatele parem arusaam sellest, kuidas nende töö aitab kaasa ettevõtte laiemale missioonile ja eesmärkidele. Võite sisendada uhkuse- ja saavutustunnet, näiteks töötajatele ettevõtte visiooni meelde tuletada, mis võib samuti ühendada neid ühise eesmärgiga ühtseks meeskonnaks. Meeskonna tasandil koosolekutel saate aidata töötajatel saada ülevaate prioriteetidest ja kaalutlustest, millega kogu meeskond peab edu tagamiseks arvestama.

Rõhutage õigluse tähtsust

Kui töötajad tunnevad, et neid austatakse, hinnatakse ja kuulatakse, olenemata nende rollist, püüavad nad anda endast parima. Õiglase töökoha tagamine algab juba värbamisprotsessi käigus tööga seotud ootusi kirjeldades. Õigluse rakendamine töökohal soodustab ka töötajate omavahelist järjepidevat õiglast kohtlemist, kuna juba esialgse värbamisprotsessi käigus on kehtestatud kindlad ja õiglased töö kriteeriumid. Õiglasele kohtlemisele pühendunud tööandjad peaksid pakkuma ka erinevaid lisavõimalusi puudega, keelebarjääri või tervisehäiretega töötajatele. Lisaks tuleks õigluse põhimõtteid töökohal laialdaselt juurutada.

Edendage individuaalsust

Kui teie töötajad tunnevad, et nad peavad mingeid teatud aspekte tööl varjama, võib see põhjustada stressi ja ärevust. See võib olla vaimselt kurnav ning võib omakorda takistada töötajatel oma täieliku potentsiaali kasutamist. Tööl individuaalsuse soodustamiseks võiksite keskenduda sellele, kuidas saaks iga inimene kasutada oma ainulaadseid isikuomadusi ja oskusi. Samuti võib kasuks tulla kolleegide julgustamine erinevaid isiklikke kogemusi ja teadmisi jagama, et kaastöötajad saaksid eeskuju järgida. Tööriietuse osas kaaluge võimalusel kaasavat riietumisstiili, et julgustada töötajaid oma identiteeti väljendama.

Hoidke uks lahti 

Avatud uste poliitika eesmärk on edendada avatust ja läbipaistvust töökohal. Antud tava on oluline selleks, et töötajad tunneksid end tööl mugavalt ja suurendaksid enda produktiivsust. Seeläbi tekib teie meeskonnal vabadus külastada ka näiteks tegevjuhti või meeskondade juhte, kartmata üleolevat suhtumist või halvakspanu. Töötajad tunnevad end kindlamalt, kui küsivad mistahes küsimuses tagasisidet, nõu või juhiseid ning jagavad oma ettepanekuid ja muresid avalikult kas enda meeskonna või ülejäänud kolleegidega. Tulemusena paraneb ka töötajate vaheline suhtlus, mis omakorda soodustab paremat organisatsiooni kultuuri.

Iga töötaja täieliku potentsiaali ärakasutamine on parim viis ettevõtte edu soodustada. Töötajate poole pöördumine, et näha, mida nad vajavad, võib panna nad tundma suuremat väljakutset või teha neid lähedasemaks teiste töötajatega. Ettevõte suudab seeläbi ka paremini ja strateegilisemalt areneda, kui seda suudetaks kõrge rahulolematuse tasemega.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top