fbpx
CV.ee tööelublogi

Kiiruuringu tulemused: Ettevõtted on valmis värbama noori

Kiiruuringu tulemused: Ettevõtted on valmis värbama noori 4

CV-Online´i uuring: lausa 93% vastanud ettevõtetest on valmis värbama noori vabadele ametikohtadele. Noorte värbamise peamiseks ajendiks on võimalus noori enda vajadustest lähtuvalt välja õpetada (74,1%) ja soov aidata noored tööturule (49,4%)  

Noored tööturul uuringu kokkuvõte baseerub CV-Online’i (CV.ee) poolt mai kuus 2022 läbi viidud küsitlusel, millega uuriti tööandjate valmisolekut noorte (vanuses 16-29) värbamiseks, mida nad noorelt kandidaadilt ootavad ning mida nad on valmis omaltpoolt pakkuma. Uuringus osales 258 ettevõtet erinevatest tegevusvaldkondadest.

Läbiviidud uuringus selgus, et 85,8% ettevõtetest on valmis värbama noori vanuses 24-26 eluaastat. 83,3% vastajatest on valmis palkama tööle 22-24.aastaseid noori ning lausa 75,7% on valmis värbama noorukeid vanuses 18-22. 

Mis positsioonile on ettevõtted valmis värbama?

58,6% tööandjatest plaanivad värvata noori spetsialisti positsioonile, 49% oskus- või lihttöölisi ja 42,7% teenindus- või müügitöötajaid ning 41,8% vastajatest on valmis palkama noori ajutisi abitöölisi lihtsamateks hooajatöödeks.

Mida on ettevõtted valmis pakkuma noorele?

Uuringus selgub, et 85,8% ettevõtetest on omalt poolt valmis pakkuma noortele väljaõpet positsiooni täitmiseks. Lisaks on nad valmis pakkuma ettevõtte ühisüritusi  (67,1%), paindliku tööaega (64,6%), arenguvõimalusi – täiendkoolitusi (64,2%), mentorit ettevõtte siseselt (61,1%) ning kaugtöö võimalust (43,8%). Selleks, et hoida noori motiveerituna on nad valmis pakkuma boonussüsteemi tehtud tulemuste eest (43,8%).

Mis tingimustel on tööandjad valmis värbama noori?

Uuringus selgus, et tööandjad on valmis värbama noori, kui noor tunneb huvi ettevõtte ja selle tegevusvaldkonna vastu (73,2%), noor on julge pealehakkaja ja kindlate soovidega (66,1%), õpib hetkel vastavat eriala (54%), on juba varasemalt omandanud eriala (53,6%), on hea suhtleja (49,9%). 46% ettevõtetest peavad oluliseks seda, et noor saab tööga koheselt alustada. 

„Heameel on tõdeda, et tööandjad on üha enam valmis noori tööle võtma eelneva kogemuseta, pidades olulisemaks noore hoiakuid, suhtumist ja tahet. Eelkõige ollakse avatud noori kohapeal välja õpetama teenindus, müügi- ja administratiivtööga seotud ametikohtadel. Samuti on valmisolek eelneva kogemuseta noori tööturule aitama tööandjad infotehnoloogia ja tootmise valdkonda.“ selgitab CV-Online’i värbamisjuht Kaire Kleesment.

Uuringu viis läbi CV Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top