fbpx
CV.ee tööelublogi

Kiiruuringu tulemused: Vähene kogemus takistab 87,5% noortel töö leidmist

Kiiruuringu tulemused: Vähene kogemus takistab 87,5% noortel töö leidmist 3

Noortele suunatud värskest CV-Online’i kiiruuringust selgub, et tööd otsivatele noortele on peamiseks takistuseks vähene töökogemus. Teisalt selgub, et just kogemust tegusad noored uuelt töökohalt ootavadki.

Noorte tööturu-uuringu kokkuvõte baseerub CV-Online’i poolt mais 2022 läbi viidud kiiruuringul, millega uuriti noorte tööturu seisu ja töö otsimisega seotud hoiakuid. Uuringus osales 1495 vastajat, kelleks on noored vanuses 16-29. 

Mis eesmärgil tööd otsitakse?

Tänavu soovib üle poole noortest (55,3%) leida tööd, mida teha kooli kõrvalt või leida sootuks uus töökoht. Tööd otsitakse peamiselt sooviga leida amet, mis kõnetaks (56,8% vastanutest). Lisaks soovitakse suvel lisaraha teenida (50,2%), uusi kogemusi saada (49,2%) ja kooli kõrvalt raha koguda (35,6%). Vähesemal määral soovitakse uusi tutvusi luua ja leida töö, kus pärast kooli lõpetamist karjääri rajada. “Just praegusel ajal on noored aktiivselt tööturul ringi vaatamas ja soovivad leida endale töö, mis neid päriselt kõnetaks. See on hea võimalus tööandjatele, et heitlikul tööturul motiveeritud kandidaate leida, noori kõnetada ja nad enda käe järgi välja õpetada.” sõnab CV-Online’i turundusjuht Karla Oder.

Mis takistab tööle saamist?

Uuringule vastanud tõdesid, et enamasti on töö otsimisel kokku tulnud puutuda kogemuse puudumisega. Lausa 87,5% vastanutest tunnetavad, et vähene varasem töökogemus takistab tööle saamist. Lisaks on tööotsinguid raskendanud vähe sobivaid tööpakkumisi (50,4% vastanutest), peidetud töötasu kuulutusel (40,4%) ning ka teadmatus, millist tööd tahetakse teha (34,4%). Vähesemal määral toodi esile tagasiside puudumist pärast kandideerimist, elukoha kaugust ja liiga kõrgeid nõudmisi. Loe ka, kuidas leida tööd valdkonnas, milles sul puuduvad kogemused.

Mida teha?

Tasub märkida, et noorte julgustamine ja toetamine kandideerimisel on üks peamisi võtmetegevusi sobiva töötaja leidmisel. “Noored on kiired õppijad ning kohanevad kiiresti. Julgustan ja kutsun kõiki tööandjaid üles noortele võimalust andma, sest varasema töökogemuse puudumise korvab üldjuhul kõrge motivatsioon ja soov karjääri teha.” sõnab CV-Online’i turundusjuht Karla Oder.

Uuringu viis läbi CV Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi. 


LISAINFO:
Karla Oder
Turundusjuht
CV-Online Estonia OÜ
+372 5681 2661 / karla@cv.ee

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top