fbpx
CV.ee tööelublogi

Palgauuring: Millised on tööandjate plaanid lähiajal seoses palgaga? 

Uuring: Millised on tööandjate plaanid lähiajal seoses palgaga? 

CV.ee palgauuring viidi läbi suve alguses, et teada saada tööandja põhjuseid ja plaane töötasude korrigeerimise osas. Selgus, et palkade tõstmist ajendavad eelkõige tööturu muutused ning kõige tõenäolisemalt suurendatakse spetsialistide ja oskustöölise tasusid. Vaatame lähemalt. 

Käimasoleval aastal on oma töötajate palkasid juba tõstnud 61% organisatsioonidest, 23% tegi seda viimati 2021 aastal ja 11% aastal 2000. Kolmandik vastanud tööandjatest plaanib töötasusid lähiajal korrigeerima hakata. 

Tööandjaid ajendab palka tõstma muutunud turuolukord 

Uurisime, mis põhjustel töötasusid suurendada plaanitakse. Peamiseks ajendiks on palga- ja tööturul toimunud muutused, mida toob esile vastavalt 61% ja 50% vastanutest. 50% organisatsioonidest toob põhjuseks kiirenenud inflatsiooni. 

Sagedasteks põhjusteks on ka töötajatega varem sõlmitud kokkulepped ja nende isiklik areng (43%), muutused tööülesannetes (38%) ja suurenenud töökoormus (17%). Veerand vastajatest toovad tasude korrigeerimise põhjusena esile, et viimasest palgatõusust on juba hulk aega möödas. 

Töötasu ei plaanita tõsta kõigil võrdselt 

Vaid veerand tööandjatest kavatseb ühtlast palga korrigeerimist. Ülejäänud diferentseerivad töötasude tõstmist vastavalt ametipositsioonile, aga ka individuaalsetele töötulemustele, antud ametikoha turu keskmisele ja isiku tööstaažile. 

Kõige sagedamini ollakse valmis suurendama järgnevatel positsioonidel olevate töötajate tasusid: 

  • spetsialist (82% vastanud organisatsioonidest peab seda vajalikuks);
  • oskus- või lihttööline (48%);
  • teenindus- või müügitöötaja (35%);
  • juht (34%);
  • assistent / juhiabi (25%).
Hüppelist palgatõusu ettevõtetel plaanis ei ole

55% organisatsioonidest korrigeerib töötasusid korra aastas või sagedamini. Paistab, et kel sel aastal töötasude tõstmist juba ellu pole viidud, mõtlevad seda lähiajal teha. 

Kõige sagedamini plaanitakse töötajate põhipalka tõsta 7-9% võrra (nii vastas 28% osalenud organisatsioonidest), veidi vähematel juhtudel on tõusuks 4-6% (24% tööandjatest) ja 10-12% (21% tööandjatest). Märkimisväärset 13-15%-list palgatõusu kavandab 8% vastanud organisatsioonidest. 

Kokkuvõtvalt näeme, et valdav osa tööandjatest on tänavu juba töötasusid korrigeerinud ja üldiselt plaanivad seda ka ülejäänud teha. Nähakse, et töö- ja palgaturg on suures muutumises ja uuele situatsioonile ollakse valmis reageerima. 

Viidatud uuringu viis CV.ee läbi 27. maist 13. juunini 2022. Tööandjatele suunatud küsimustikule vastas veebi teel kokku 255 ettevõtte esindajat – juhti, personalijuhti ja personalispetsialisti. Vastajate seas on esindatud erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga organisatsioonid üle Eesti. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top