fbpx
CV.ee tööelublogi

Uuring: Kuidas saaks töötaja oma palgatõusu mõjutada?

Uuring: Kuidas saaks töötaja oma palgatõusu mõjutada?

CV.ee uuris tööandjatelt, mille alusel nende organisatsioonis töötasu suurus otsustatakse, kuidas saavad töötajad seda mõjutada ja mida palga tõstmisel kõige enam hinnatakse. Siit saad koguda ideid, kuidas kõrgem palk välja teenida. 

Kuivõrd tööturg ja palgad on praegu suures muutumises, on valdav osa tööandjatest tänavu juba töötasusid korrigeerinud ja paljud plaanivad seda peatselt teha. Kellel on suurem võimalus palgatõusuks? 

Millega tööandja palga määramisel arvestab? 

Et tööandja otsuseid mõista, on hea teada, mida ta kõike palkade määramisel lisaks eelarve võimalustele silmas peab pidama.

Uuringust selgub, et üle poolte tööandjatest arvestavad inimese palganumbri paika panemisel teiste samal positsioonil olevate töötajate palgataseme ning tema personaalse töökogemusega.

Veidi vähem olulised on tööturu hetkeseis (kas ja millise palga eest on võimalik uut töötajat värvata) ja tööülesannete raskustase. Kolmandik tööandjatest võtab arvesse ka töötaja enda palgasoovi. 

Katseaja lõpp annab hea võimaluse töötasu juurde küsida 

Kolmandikus organisatsioonidest tõstetakse palkasid kõikidel korraga, kolmandikus individuaalselt ja viimases kolmandikus vastavalt ametikohale või varasemale kokkuleppele. 

Kui katseaeg on edukalt läbitud, alustajast on saanud vilunud töötaja ning tööandja on veendunud uue töötaja väärtuses, on ta sageli valmis ka palganumbrit suurendama.

Osades organisatsioonides lepitakse katseaja-järgne töötasu juba alguses kokku: 42% vastanud ettevõtete jaoks on palgatõus katseaja lõppedes reegliks. Tervelt 36% on neid tööandjaid, kes pakuvad uuele töötajale katseaja järel kõrgemat töötasu vaid osadel juhtudel – olles head tööd teinud, tasub seda küsida. 

Kes saavad suuremat palka, kui teised sama positsiooniga töötajad? 

Uuringust nähtub, et kaks kolmandikku tööandjatest maksab sama ametipositsiooni töötajatele sama suurusega tasu. Ülejäänud organisatsioonides on palgaerinevusi, mida põhjustavad kõige sagedamini töötaja varasem töökogemus ja staaž,  aga ka haridustase ja tööandja soov töötaja lahkumist vältida. 

Inimese palgatõusu suurust määravad: 

  • Tema individuaalsed töötulemused (73% organisatsioonides) 
  • Organisatsiooni tulemused (45%) 
  • Soov töötaja lahkumist ära hoida (33%) 
  • Ametikoha keskmine palgatase (32%) 
  • Tööstaaž organisatsioonis (32%)

Värske uuringu kohaselt on Eesti ettevõtted kõige sagedamini valmis suurendama spetsialistide, aga ka oskus- ja lihttööliste töötasu. 

Kuidas on võimalik palka juurde saada? Teed head tööd ja hoolitse, et ka Sinu ülemus seda märkaks. Kui Sulle Sinu töökoht meeldib, jätka – nii kogud staaži ja muutud asendamatuks. Hari end ja saa oma ala tippspetsialistiks. Kui tunned, et oled suurema palga välja teeninud, kuula kõhutunnet ja räägi sellest oma tööandjaga!


Viidatud uuringu viis CV.ee läbi 27. maist 13. juunini 2022. Tööandjatele suunatud küsimustikule vastas veebi teel kokku 255 ettevõtte esindajat – juhti, personalijuhti ja personalispetsialisti. Vastajate seas on esindatud erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga organisatsioonid üle Eesti. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top