fbpx
CV.ee tööelublogi

Vaata, milliseid värbamisplaane ettevõtjad peavad!  

Vaata, milliseid värbamisplaane ettevõtjad peavad!  

CV.ee uuris septembris tööandjatelt, milliseid personalimuudatusi ja värbamisplaane nad peavad ning mida peetakse suurimateks väljakutseteks. Loe, mida teada saime!

Selgus, et ettevõtjad vaatavad tulevikku hoolimata segasevõitu aegadest optimismiga ja teevad hoogsaid arenguplaane. Viimase paari kuu jooksul on 40% vastanud organisatsioonidest inimesi juurde värvanud ja lähikuudel plaanib seda teha jälle 38%. Kõige suurem osa ettevõtetest kavatseb jätkata endise personali arvuga ja 2% on tööperet vähendamas. 

Mis on peamised põhjused, miks töötajaid palgatakse? 
  1. Organisatsioon laiendab oma tegevust ja seoses sellega kasvab ka töömaht: 62%
  2. Suur personali voolavus nõuab uute töötajate värbamist: 43% 
  3. Ettevõtte struktuur muutub ja seal luuakse uusi rolle: 40% 
  4. Soovitakse vähendada töötajate koormust, et hoolitseda nende tervise eest: 13% 
  5. Töötajad jäävad lapsehoolduspuhkusele ja neile värvatakse asendajad: 10% 
  6. Töötajad soovivad töökoormust vähendada ja minna üle osalisele tööajale: 6%
  7. Kandidaate liigub rohkem ja kasutatakse võimalust leida parimaid spetsialiste: 5% 
  8. Palgatakse hooajalisi töötajaid: 5% 

Nagu näeme, on ettevõtted kiiresti turuolukorra muutustega kohanemas ja teevad oma personalipoliitikas vastavaid korrektuure. Valdav osa organisatsioonidest valmistab ette palgatõusu, et olemasolevaid töötajaid rahulolevana hoida ja uute inimeste jaoks atraktiivset paketti pakkuda. Muuhulgas plaanitakse lisada tervislike eluviisidega seotud lisahüvesid, võimalust oma tööd kodukontorist teha või kasutada paindlikku tööaega. 

Kirjeldades üldist olukorda tööturul ütleb 63% vastajatest, et töötajate leidmine on varasemast keerulisem – häid kandidaate on vähe ja nendeni ei ole lihtne jõuda. Seega on veelgi olulisem luua tugev terviklik tööandja bränd, mõelda värbamisprotsess põhjalikult läbi ja suunata oma info läbi õigete kanalite just õigete inimesteni. 

Lähikuude olulisemate personalijuhtimise väljakutsetena näevad ettevõtted töötajate kogemuse ja heaolu parandamist (63%), personaliga seotud kulude kokkuhoidu (48%), personali välja- ja täiendõppe korraldamist (38%), tööandja maine edendamist (27%) , eesootavaid palgaläbirääkimisi olukorras, kus töötajate vajadused on suured ja organisatsiooni võimalused piiratud (25%) ning personalihalduse digitaliseerimist (24%).

Kokkuvõttes võib öelda, et personalimaastikul on väga põnevad ajad, mis pakuvad nii karme väljakutseid kui ka suuri võimalusi. Hoidkem oma inimesi ja leidkem selles muutlikus ajas just enda organisatsiooni jaoks sobivad arengusuunad.

Viidatud uuringu viis CV.ee läbi 12-30 septembril 2022. Tööandjatele suunatud küsimustikule vastas veebi teel kokku 245 ettevõtte esindajat – juhti, personalijuhti ja personalispetsialisti. Vastajate seas on esindatud erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga organisatsioonid üle Eesti. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top