fbpx
CV.ee tööelublogi

CV.ee värbamisteenused: Milline teenus valida?

CV.ee värbamisteenused: Milline teenus valida?

Mõistame, kui tunned, et värbamisprotsess on keeruline ja aeganõudev tegevus. Uue töötaja/töötajate leidmine värbamispartneri abiga on võimalik läbi viia mugavalt ning efektiivselt. Kusjuures, sisuliselt on võimalik kogu värbamisprotsess 100% ulatuses koos töötaja paigutusega ära organiseerida. Üldjuhul jääb sinul võimalus valitud kandidaatidega kohtuda ning lõplik valik teha. Vaatame üle, millised CV.ee värbamisteenused sobiksid just sinu ettevõttele.

Sageli on arusaam, et ettevõtted soovivad värbamisel välise värbaja abi just raskesti täidetavatele ametikohtadele, kuid see ei ole nii must ja valge, välise värbaja abi saab kasutada ka siis, kui nõudlus ametikohale on suur. Suure nõudluse puhul on oluline välja selekteerida just need parimad. CV.ee spetsialistid omavad selleks parimaid värbamistööriistu ja tehnikaid.

Värbamisteenused jagunevad:

Eelvalik
Sihtotsing
Täisvalik
Värbamiskampaania

Eelvalik

Eelvalikuga koostatakse otsitavale kohale ametiprofiil ning vastavalt sellele luuakse töökuulutuse tekst ja kujundus. Lisaks töökuulutuse lisamisele tööportaalis võimendatakse töökuulutust sotsiaalmeedias. Lisaks saadavad värbajad personaalseid kandideerimiskutseid e-maili teel andmebaasis olevatele kandidaatidele, kes vastavad kirjeldatud ametiprofiilile. 

Eelvalikuga on võimalik säästa oluliselt aega, mis kulub otsingu algetapil erinevatele tehnilistele toimingutele, CV-de analüüsile ning kandidaatidest esmase mulje loomisele. Eelvaliku teenus on tegevuste osas paindlik. Iga otsingu puhul kaardistatakse koostöös kliendiga vajalikud tegevused.
Eelvalik sobib klientidele ametikohtade täitmisel, kus on tõenäosus haarata keskmisest rohkemate kandidaatide tähelepanu (alates 50 ja enam kandidaadist) ja kus valikuprotsessi suurim raskuskese on kandidaatide esmase sobivuse hindamisel.

Sihtotsing

Sihtotsinguga pannakse kokku koostöös kliendiga tegevusplaan ja sõnastatakse nii värbamisvajadus, kui ka väärtuspakkumine. Koostöös ettevõttega luuakse otsitavale ametikohale ametiprofiil ja ettevõtte poolt ette antud kriteeriumite alusel koostab värbaja otsingu andmebaasist ja teistest kanalitest, kus otsitav sihtrühm on esindatud.

Seejärel võtab värbaja ühendust sobivate kandidaatidega. Kui tööpakkumisest huvitatud kandidaadid on leitud,edastab värbaja need kliendile koos enda poolsete kommentaaridega ning klient saab valikuprotsessi jätkata. Sihtotsingu puhul on võimalik ka nii, et värbaja lepib kandidaatidega vestlused ise kokku. 

Need kandidaadid, kes valituks ei osutunud, saadab värbaja vastava kirja, kus annab kandidaadile teada mitte sobivusest.

Sihtotsing sobib klientidele, kes värbavad inimesi, keda on tööturul keeruline kõnetada. Olgu selleks põhjuseks konkreetse ametiprofiili vähesus, nõutus või kompetentside spetsiifilisus.

Täisvalik garantiiga

Täisvalikuga on sama, mis eelvaliku ja sihtotsingu puhul – koostatakse otsitavale kohale ametiprofiil ning luuaksetöökuulutuse tekst ning kujundus. Töökuulutus avaldatakse tööportaalis üheks kuuks ja vajadusel pikendatakse 2 nädalat. Vajadusel koostab värbaja koostöös kliendiga täiendavate online-küsimustega valikuetapi, mis saadetaksekõikidele või valitud kandidaatidele läbi Recruitee värbamistarkvara. Täisvaliku puhul viib värbaja läbi kogu värbamisprotsessi kuni kolme sobiva kandidaadi leidmiseni välja. Sealjuures saab klient värbajalt ülevaate kogu värbamisprotsessist koos värbajapoolsete ettepanekutega. Täisvaliku puhul tuleb silmas pidada seda, et see sisaldab4-kuulist garantiid leitud uuele töötajale. See tähendab seda, et kui peale nelja kuud selgub, et töötaja siiski ei sobi antud ametikohale, teostatakse samale ametipositsioonile ühekordse kuni ühe kuu kestusega otsing tasuta.

Täisvalik garantiiga sobib klientidele, kes soovivad kogu värbamis- ja valikuprotsessi sisse osta ja osaleda ise vaid lõppvooru hindamisel kõige tugevamate kandidaatidega. Hea võimalus saada terviklik ja professionaalne projektihaldus ühest kohast ning hoida kokku oma tööaega vähemalt 25h.

Värbamisturundus ehk värbamiskampaania

Värbamiskampaania on selline teenus, kus tööportaali turundustiim koostab sinu otsitavale positsioonile atraktiivse töökuulutuse ning viib selle koos parimate lahendustega sotsiaalmeediasse – Facebooki, Instagram ja LinkedIn. Sotsiaalmeedia disainid koostab samuti turundustiim parimate praktikate alusel. Kõik reklaamid seadistatakse tööportaali sotsiaalmeedia kontode alt, mis annab reklaamidele usaldusväärsuse ning tagab ettevõttele mugava ning kiire teenuse.

Mis eelised annab värbamiskampaania?

– sotsiaalmeedia reklaam tõstab oluliselt sobivate kandidaatide arvu
– võimaldab saavutada nähtavuse ka passiivsete kandidaatide seas
– Kasvatab ettevõtte tuntust tööturul.

Värbamiskampaania sobib hästi suurema mahuga värbamisteks või lihtsalt raskemate positsioonide täitmiseks. Ühtlasi aitab see tõsta ettevõtte kui tööandja tuntust tööturul, mis on hea investeering tulevikku.

Lisaks eelvalikule, sihtotsingule, täisvalikule ja värbamiskampaaniale on võimalik teha kandidaatidele ka erinevaid täiendavaid isiksuseteste. Tutvu teiste lisateenustega siin.


Tutvu teenustega ka tabeli abil:

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top