fbpx
CV.ee tööelublogi

Kas Sinu valdkonna tööandjad plaanivad palka tõsta?

Kas Sinu valdkonna tööandjad plaanivad palka tõsta?   

CV.ee värske uuringu kohaselt on tööandjad poole aasta lõikes töötasusid juba tõstnud või tõstmas. Loe lähemalt ja vaata, kas ka Sinu valdkonnas on palgatõusu oodata!

CV.ee uuris septembris tööandjate lähikuude plaane töötasude muutmise osas. Selgus, et tööandjad on võtnud inimeste palgatõusu vajadust tõsiselt. Pooled tööandjatest on viimaste kuudel oma töötajate töötasusid juba tõstnud. Lähikuudel on see kavas veel lisaks 27% organisatsioonidest. Plaani palkasid vähendada peab 1% tööandjatest, mis on paljude valdkondade keerukat hetkeolukorda, kallinenud tooret ja napimaid müügivõimalusi arvestades hea. 

Valdavalt plaanitakse tõsta inimeste põhipalka, kõige sagedamini mõeldakse töötasusid suurendada 5-10% võrra. Siiski, palgatõusu kavandava neljandiku tööandjate seas on 19% neid, kes tõstavad töötasu 7-8% ja 13% neid, kes plaanivad üle 10%-list palgatõusu. 

Positiivne on seegi, et 14% tööandjatest plaanib täiendada lisahüvede paketti. Pooltel juhtudel tähendab see füüsilise või vaimse tervisega seotud teenuste hüvitamist, sageli ka kodukontori ja paindliku töö võimaldamist või enesearengut toetavate hüvede lisamist. 

Suuremates tegevusvaldkondades plaanitakse lähikuude palgatõusu järgnevalt: 
  • avalik sektor (48% vastajatest ütles septembris, et plaanivad töötasude tõstmist);
  • transport ja logistika (38%);
  • finants ja raamatupidamine (33%);
  • infotehnoloogia (31%);
  • tootmine ja töötlemine (29%);
  • haridus ja teadus (26%);
  • kaubandus (19%); 
  • tervishoid ja sotsiaaltöö (18%);
  • ehitus ja kinnisvara (10%);
  • kultuur, kunst, meelelahutus, sport (10%).

Kõige suurema sammuga kavatsevad töötasusid tõsta transpordi- ja logistikavaldkonna, finants- ja raamatupidamisvaldkonna, avaliku sektori ning tootmise ja töötlemisega tegelevad ettevõtted. 

Kokkuvõttes saab öelda, et plaanitava palgatõusud on pigem ettevaatlikud ning tööandjad püüavad leida erinevaid võimalusi töörahulolu tõstmiseks ja ettevõtte majandusliku toimetuleku säilitamiseks. Soovime selles mõlemale poolele mõistmist ja leidlikkust!

Viidatud uuringu viis CV.ee läbi 12-30 septembril 2022. Tööandjatele suunatud küsimustikule vastas veebi teel kokku 245 ettevõtte esindajat – juhti, personalijuhti ja personalispetsialisti. Vastajate seas on esindatud erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga organisatsioonid üle Eesti. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top