fbpx
CV.ee tööelublogi

Palgasurve – 91% töötajatest on valmis tööandjat vahetama

Palgasurve - 91% töötajatest on valmis tööandjat vahetama

Septembris läbi viidud tööturu uuringust selgub, et palgasurve on suur. Töövõtjate valmisolek töökoha vahetuseks on märkimisväärselt kõrge. Suurt kandideerimiste arvu kinnitab ka tööportaali CV-Online jooksev statistika. Tööandjate jaoks on see sobiv aeg oma meeskonda talentidega täiendada. 

Näeme, et poole aastaga on vähenenud oma tööga rahul olevate vastajate osakaal 84-lt 74-le protsendile ning selle peamine põhjus on rahulolematus oma töötasuga ja tekitab palgasurve: 81% vastanuist ütleb, et ootab oma tööandjalt palgatõusu. Seega on töötasude tõstmine hetkel hädavajalik, et häid ja lojaalseid töötajaid hoida. 

Kokku on suisa 91% töövõtjatest valmis kohavahetust kaaluma

Septembri seisuga oli tervelt 50% vastanutest tööd otsimas ja lisaks on 41% avatud headele pakkumistele. Veebruaris olid need näitajad vaid 19% ja 48%. Kolmveerand vastanutest on viimase kolme kuu jooksul uuele töökohale ka kandideerinud, mis on väga kõrge määr. Seega – tööandjatel on õige aeg tegutseda ja oma meeskonda väärt kolleege lisada. 

Millisel töökuulutusel on suurem mõju? 

Küsisime töövõtjatelt, mille põhjal nad töökuulutusi sirvides oma kandideerimisvaliku teevad. 

Valdav enamus (92%) vastajaist kandideerivad juhul, kui töökuulutuses toodud nõudmised sobivad tema kogemuse ja oskustega. Järelikult tasub töökuulutuses nõuda nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik, et tuua kokku võimalikult palju häid kandidaate. 

Teiseks (53%) kõnetavad inimesi tööandja väärtuspakkumine ja lisahüved. Seega – kõik hea, mida tööandja oma meeskonnale pakub, tuleb panna töökuulutusse kirja!

Kolmandana (25%) vaadatakse kandideerimiseks vajalikku pingutust. Kui nõuda juba esimeses etapis motivatsioonikirja, videot, kodutööd jms, võib see panna oma aega väärtustavad kandidaadid teisi pakkumisi eelistama. 

Millist tööandjat peetakse atraktiivseks? 

Kõrvutades allolevaid tegureid oma ettevõtte tööandja väärtuspakkumisega on võimalik hinnata, kus olete tugevad ja mõelda, millistes töötajate jaoks olulistes punktides saaks paremini. 

Uuring näitas, et vähemalt poolte vastajate jaoks on atraktiivne tööandja selline, kus: 

  1. pakutakse motiveerivat palka ja lisahüvesid (nii arvas 84% vastanuist); 
  2. võimaldatakse paindlikku töökorraldust ja kaugtöö võimalust (70%);
  3. valitsevad hea sisekliima ja on toredad kolleegid (69%); 
  4. töötajaid koheldakse võrdselt ja ausalt (64%);
  5. organisatsioon asub logistiliselt heas kohas (55%);
  6. organisatsiooni juhitakse professionaalselt (54%);
  7. tööandja hoolitseb oma töötajate tervise eest pakkudes nt spordikompensatsiooni, tervisekindlustus jms (53%); 
  8. on head karjääri- ja arenguvõimalused (50%). 

Oluliseks peeti ka heade tulemuste märkamist ja tunnustamist (49%), kaasaegset töökeskkonda (48%), inspireeriva olemusega juhti (43%) ning organisatsiooni tuntust ja head mainet (39%). 

Loodame, et tööandjad said siit artiklist mõtteid organisatsiooni täiendamiseks just praegusel võimalusterohkel ajal, innustust oma tööandja väärtuspakkumise ülevaatamiseks ja inspiratsiooni toimivate töökuulutuste loomiseks. Edu selles!


Viidatud uuringu viis CV.ee
läbi 9. septembrist 2. oktoobrini 2022. aastal. Töövõtjatele suunatud küsimustiku täitis vastas veebi teel 1102 vastajat, kelleks on tööealised inimesed erinevatest Eesti piirkondadest ja tegevusvaldkondadest.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top