fbpx
CV.ee tööelublogi

Uuring: inimeste huvi töökoha vahetuseks on hüppeliselt tõusnud

Uuring: inimeste huvi töökoha vahetuseks on hüppeliselt tõusnud

Septembris CV-Online’i (CV.ee) poolt läbi viidud tööturu monitooringust ilmneb, et vähenenud on töövõtjate rahulolu ja valmisolek töökoha vahetuseks on märkimisväärselt suur. Palgatõusu ootab 81% vastanuist. 

Tööturu uuringu kokkuvõte baseerub CV-Online’i poolt septembris läbi viidud küsitlusel, millega uuriti töötajate rahulolu oma palgaga, valmisolekut tööandja vahetuseks ja töökoha valiku kriteeriumeid. Töövõtjale suunatud uuringus osales 1102 vastajat, kelleks on tööealised inimesed erinevatest Eesti piirkondadest ja tegevusvaldkondadest.

Võrreldes veebruaris tehtud uuringuga on märkimisväärselt vähenenud oma tööga rahul olevate vastajate osakaal: 84-lt 74-le protsendile, olles siiski üsna kõrge. Töörahulolu kõige olulisemateks loojateks hinnatakse toredaid kolleege ja töökeskkonda, sobivat töökoormust ja häid arenguvõimalusi. Suur on aga rahulolematus oma töötasu osas. 

„Teame, et isegi kui muud tingimused on suurepärased ja tööandjaga ollakse üldises pildis rahul, vähendab rahulolematus oma palgaga töörahulolu üsna kiiresti. Usutavasti on ka praeguse järsu töörahulolu languse põhjuseks inimeste vajadus töötasu tõusu järgi.“ räägib CV-Online’i turundusjuht Karla Oder. „Tervelt 81% vastanuist ütleb, et ootab oma tööandjalt palgatõusu ja seda lausa 15-25% ulatuses.“

Ülaltoodut peegeldab suur muutus tööotsijate arvu osas. Värske uuringu kohaselt on tervelt 50% vastanutest tööd otsimas ja lisaks 41% on avatud headele pakkumistele. Veebruaris olid need näitajad vaid 19% ja 48%. Kolmveerand vastanutest on viimase 3 kuu jooksul uuele töökohale ka kandideerinud. 

Uurides nendelt, kes on otsustanud uue töö leida, põhjuseid, ilmnesid erinevad üsna võrdse kaaluga tahud. 47% küsitlusele vastanutest ütles, et otsib paremaid arenguvõimalusi, 42% tõi põhjuseks rahulolematuse oma palgaga, 33% ei ole rahul juhtimisstiiliga praeguse tööandja juures, 32% soovib üldse töö valdkonda vahetada ja 29% ei pea töökeskkonda ja -kultuuri sobivaks. 

Uuringu viis läbi CV Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top