fbpx
CV.ee tööelublogi

CV-Online´i uuring: Tööotsijad on rääkinud – tagasiside puudumine toob kaasa mainekahju! 

Tagasiside puudumine toob kaasa mainekahju

Värskest CV-Online’i (CV.ee) uuringus selgub, et värbamisprotsessis annavad kandideerijatele tagasisidet vaid pooled organisatsioonid, ehkki kandidaadid peavad seda väga oluliseks. Kandidaadi ignoreerimine toob kaasa mainekahju ja annab eelise teistele tööandjatele, kes tööotsijaid väärikalt kohtlevad.   

Töövõtjatele suunatud uuringu viis CV-Online läbi detsembris 2022, küsitledes 1584 tööealist inimest erinevatest Eesti piirkondadest ja tegevusvaldkondadest. Uuriti tööandjate poolt kandidaatidele antava tagasiside mahtu ja kvaliteeti, samuti töövõtjate hinnanguid sellele.

Uuringust selgus, et kandideerimise käigus on saanud tööandjalt tagasisidet vaid 49% vastanutest, ehkki seda peab väga oluliseks 76% ning lisaks pigem oluliseks veel 21%. Kui kandidaat ei ole osutunud valituks, ootab ta värbajalt sisulist põhjendatud infot. Tähtsaks peetakse ka jooksvat tagasisidet pöördumiste kättesaamise ning värbamisprotsessi eeldatava protsessi ja ajakava osas. 

„Olles panustanud kandideerides oma aega ja energiat, peavad tööotsijad tagasiside saamist elementaarseks. Tagasiside puudumine muutis lausa 91% vastanute arvamust tööandjast. Kahjuks ei ole selle arvamuse muutus positiivne ettevõtetele, vaid isegi kahjutoov,“ räägib CV-Online’i turundusjuht Karla Oder. „Näeme, et kui ettevõte soovib hoida oma head mainet ning olla atraktiivne tööandja, on tagasisidestamine hädavajalik.“

Pettunud inimesed, kes ei olnud tagasisidet saanud, loobusid omal sõnul edaspidi selle tööandja pakutavatele töökohtadele kandideerimast (53%), jagasid oma halba kogemust ka sõprade-tuttavatega (44%) ning kaotasid ettevõtte suhtes usalduse (39%).

Uuringu käigus küsiti ka detailsemalt, millal ja millist tagasisidet tööandjalt oodatakse. Kandidaadid ootaksid tagasiside andmist valdavalt kas kohe (25%) või vähemalt nädala jooksul peale kandideerimist (57%). Tagasisidet saadi aga üldiselt 2-3 nädala jooksul peale kandideerimist (43%), sageli ka kuu või rohkema pärast (13%). 

Vastajad eelistavad tagasiside saamiseks ülekaalukalt e-kirja (84%), mõned ka telefonivestlust (11%) või personaalset kohtumist (4%). Valdavalt peetakse küllaldaseks lühikest selgitust (63%), kolmandiku meelest peaks selgitus olema pikem või isegi väga põhjalik ja personaalne (33%). Automaatvastust, mille saatmist tööandjad sageli praktiseerivad, ei hinnata.

Uuringu viis läbi CV Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top