fbpx
CV.ee tööelublogi

Värbamiskonverents 2023- 4 nippi, kuidas tööturu vastuoludes võimalusi näha

4 nippi, kuidas tööturu vastuoludes võimalusi näha

16. veebruaril toimub Värbamiskonverents 2023, mille korraldajateks on CV.ee, Brandem ja Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus. Küsisime neljalt lavale astuvalt valdkonna eksperdilt nõu, et jagada lugejatega nippe, kuidas vastuolude kiuste tööturul toimuvat õppimisvõimalusena kasutada, et aidata oma organisatsioonil muutuvas keskkonnas oskuslikult navigeerida.

Ajal, mil väljakutsed teineteist taga ajavad, meenub Murphy fatalistlik seadus ilmselt paljudele. Vastuolusid täis tööturul peavad navigeerima kõik inimesed ja organisatsioonid. Viis, kuidas paradokse nähakse ja neist mõeldakse määrab, kuidas ebamäärasusega toime tullakse. Tööturu olukorrast ja muudatustest on enim mõjutatud just personalivaldkonnas tegutsejad, kelle ülesandeks on töötajate leidmine, organisatsiooniga kohaneda aitamine ning inimeste toetamine kõigis töösuhte elukaare etappides. 

Uuri süsteemseid arenguid majanduses

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla toob esile mitmeid nüansse, mida tänast tööturgu ja majanduslikku olukorda silmas pidada: “2021. aasta koroonast taastumise tugevad kasvunumbrid asendusid 2022. aastal kiirelt suure ebakindluse kasvu ja majanduse langusfaasiga. Hoolimata majanduse haavatavast olukorrast teeb Eestis praegu rohkem inimesi tööd kui kunagi varem. Nende hulk, kes tööd ei leia on lähedal ajaloolisele miinimumile. Eestisse saabus iga kahekümne eestlase kohta üks ukrainlane, suurendades kiirelt ja märkimisväärselt võimalike tööotsijate hulka, mida statistika veel ei kajasta. Töötajate palgad on küll kiirelt kasvamas, kuid suure hinnatõusu taustal on palkade ostujõud liikunud ajas tagasi lausa viis aastat. Et tagada eelnevat elukvaliteeti, on järjest rohkem vaja tööd teha. Samal ajal kurdavad aga tööandjad puuduvate töökäte üle. Uurides sarnaseid dünaamikaid kus majanduskasv ja tööturu arengud on liikunud vastassuunaliselt läbi ajaloo ka mujal maailmas, on selge, et see olukord möödub. Küll aga stabiliseerub olukord kiiremini organisatsioonides ja valdkondades, kus suudetakse automatiseerida ja efektiivistada oma protsesse ning tagada töötajatele nende palkade ostujõud.”

Sea fookus tulevikku vaatavatele oskustele

Tänapäeval räägivad mitmed rahvusvahelised mõttekojad ja arendusorganisatsioonid tulevikukindlatest (ingl future-proof) ametitest ja oskustest. Mõistetavalt on see tulevikukindlus tinglik, sest kindlat tulevikku ei tea meist täpselt keegi. Küll aga on võimalik teha targemaid valikuid, kui olla kursis nende suundumustega, mis muudavad oskuste ja ametite vajadust. SA Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma toob siinkohal esile OSKA ülevaadet töömaailma mõjutavatest megatrendidest.

Trendidel silma peal hoidmist põhjendab ta nii: “Keskendudes tulevikku vaatavate oskuste kujundamisele organisatsioonis ning otsides samu kvaliteete tööle kandideerijates, suudame toimuvaga paremini kohaneda ning arenguga kaasas käia. Olenemata ametikohast ja tegevusvaldkonnast. On tõenäoline, et konkreetse positsiooni või ametikoha jaoks vajalikud kriitilised oskused on muutunud ja muutuvad ka edaspidi. McKinsey uuringud rõhutavad, et üks tulevikukindluse alustala  kohanemisvõime – üks tahk sellest on võime paindlikult ja tõhusalt õppida. Rakendada õpitud teadmisi erinevates olukordades – on võluvits, mis aitab keset ebakindlust kergemini hakkama saada. Paljudel on aga seda keeruline omaks võtta. Enam kui kunagi varem on praegu aeg oma mugavustsoonist välja tulla ja arendada oma kohanemisvõimet.” 

Suru end värbajana teadlikult kastist (ja mugavatest valikutest) välja

Täna rohkem kui enam on värbajatena oluline märgata võimalused, mis peituvad tavapärastest tegevusviisidest märksa kaugemal. Viimaste aastate muutused on viinud enamike pilgud globaalsele tööjõuturule, et ühelt poolt katta ära kohalike spetsialistide puudus, teisalt aga tuua tiimidesse mitmekesisust ja rahvusvahelisusest võimestatud ideid. MoveMyTalent Relocation-i juht Hanno Ahonen ütleb: “Erinevate taustatega kandidaatide palkamisel ei pruugi head kavatsused viia heade tulemusteni. Sageli otsustavad heade kavatsustega värbamisjuhid alateadliku eelarvamuse tõttu kogemata välja alahinnatud taustaga kvalifitseeritud kandidaadid. Värbajatena ei peaks me riigi väiksusesse takerduma või sellele oma edu ohverdama. Vastupidi – peaksime õppima vaatama suuremat pilti ja suruma end mõtlema nö kastist välja. Otsides ja värvates talente globaalselt tööjõuturult, peame olema valmis varasemast pikemateks ja dünaamilisemateks protsessideks, küll aga võimaldab see vastuolude ajastul uut taset püüda.”

Tegele teadlikult töötajakogemuse uurimise ja arendamisega

Töötajakogemus [ing k employee experience ehk EX] on personalivaldkonnas võrdlemisi värske suund, mis seob omavahel disainmõtlemise ja töötajakeskse mõtteviisi. Tööandja turundus- ja värbamisagentuuri Brandem vanemkonsultant Liisi Niisukese sõnum aitab töötajakogemuse kujundamine  kohandada organisatsiooni tegevust ja tugevusi lähtuvalt töötajatele soodsa arengukeskkonna loomisest. Teadlik tegelemine töötajakogemuse kujundamisega annab tööandjale väga selge konkurentsieelise tööturul – oma töötajate hoidmine, tööjõu voolavuse vähendamine ja seeläbi ka värbamisvajaduse kahanemine on vaid mõned väga selgesti piiritletavad positiivsed näited.  

Teadlik töötajakogemuse kujundamine aitab kaasa vähemalt järgmistele teguritele:

Töötajate kaastus;
töötajate rahulolu;
töötajate heaolu;
töötajate vaimne tervis;
töötajate seotus organisatsiooniga;
tööstaaži pikenemine;
tööjõuvoolavuse vähenemine;
värbamisvajaduse vähenemine.

Jacob Morgan, The Employee Experience Advantage e-raamatu autor kirjeldab, et tänases (töö)maailmas ei ole peamiseks motiveerivaks faktoriks enam ammu ainult palk või finantsiline kompensatsioonipakett. Pigem on keskendumine töötajakogemusele üks paljulubavaimaid konkurentsieeliseid, mida organisatsioon saab endale teadlikult luua ja lubada.

Töötajakogemuse uurimine, analüüsimine ning arendamine peaks olema kindel osa organisatsiooni HR protsessist, et tagada terviklik tsükkel töötaja elukaarest Sinu organistasioonis. Morgani sõnul koosneb EX just kolmest põhilisest komponendist (organisatsioonikultuur, tehnoloogiline keskkond, füüsiline töökeskkond) ning neid kõiki arvesse võttes, analüüsides ja parendades võime kindlad olla, et oleme astunud vähemalt esimesed teadlikud sammud töötajakogemuse kujundamisel.   

Kokkuvõtteks

Kuigi vastuolusid ja kiireid muutusi täis tööturg võib pakkuda ületamatuna näivaid väljakutseid, eristab neist võitjatena väljujaid teistest just mõtteviis, mis otsib lahendusi ja võimalusi. Tugev surve muudatustele on kasvulavaks innovatsioonile ja uute viiside otsimine võib avardada vaadet kogu organisatsiooni jaoks vajaliku arengupotentsiaali avastamiseks.

Kõigi artiklis mainitud ja paljude teiste tööelu valdkonna ekspertidega kohtud juba 16. veebruaril Tallink Spa & Conference Hotelis ja virtuaalselt toimuval sündmusel Värbamiskonverents 2023.

Loe Värbamiskonverents programmi ja registreeri end osalema aadressil: https://www.excellence.ee/koolitused/varbamiskonverents-2023kevad/ 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top