fbpx
CV.ee tööelublogi

Millal ja millist tagasiside kandideerijad ootavad?

Millal ja millist tagasiside kandideerijad ootavad?

Detsembris CV.ee poolt läbi viidud uuringust selgub, et tööandjad ei anna ametisse kandideerijaile küllalt kiiresti ega piisavas mahus tagasisidet. Vaatame lähemalt, millist tagasisidet tööotsijad ootavad ning kuidas mõjutab tagasiside nappus nende tegevust.   

Saime uuringust teada, et kandideerimise käigus on saanud tagasisidet vaid pooled vastanutest ning seda üldiselt 2-3 nädala jooksul peale kandideerimist (43%), sageli ka kuu või rohkema pärast (13%). Kandidaadid ootaksid aga tagasiside andmist valdavalt kas kohe (25%) või vähemalt nädala jooksul peale kandideerimist (57%). 

Ka lühikest selgitust e-kirja teel peetakse heaks lahenduseks 

Värbamise ajakava ja protseduurid ei võimalda sageli kohe sisukat vastust anda. Küll aga loob positiivse fooni lakooniline tänamiskiri koos lühikese selgitusega, kuidas värbamisprotsess jätkub ja millal kandidaadile sisuline vastus antakse. 

Näeme, et vastajad eelistavad tagasiside saamiseks ülekaalukalt e-kirja (84%), mõned ka telefonivestlust (11%) või personaalset kohtumist (4%). 

Millises mahus tagasisidet tööotsijad ootavad? Valdavalt peetakse vajalikuks lühikest selgitust (63%),kolmandiku meelest peaks selgitus olema pikem või isegi väga põhjalik ja personaalne (33%). Automaatvastust, mille saatmist tööandjad sageli praktiseerivad, ei hinnata. 

Kandidaadid soovivad mõista protsessi ajakava ja otsuste tausta 

Tööotsijale annab kindlustunde teadmine, kuidas tema kandidatuuri suhtutakse ja mis on järgmised sammud. Tema jaoks on edasiviiv ka teave, miks ta valituks ei osutunud ja kuidas ta saaks end selles osas arendada. Milline info on tööd otsivale kandidaadid vastajate hinnangul kõige olulisem? 

Saime teada, et sisulist põhjendatud infot oodatakse eeskätt siis, kui kandidaat ei ole osutunud valituks (83%), aga kindlasti ka tagasisidena kodutöö kohta – mis läks hästi ja mis halvasti (46%).

Lihtsalt informeerimist vajatakse siis, kui ollakse osutunud valituks ja oodatakse vestlusele (71%), kui tööandja on kandideerimisavalduse kätte saanud (64%) või kui ollakse saanud edasi järgmisesse vooru (62%). Samuti oodatakse infot järgmiste sammude kohta peale esimest vestlust tööandjaga (52%) ja värbamisprotsessi eeldatava ajakava osas (50%).

Tagasiside puudumine on mõjutanud 91% kandidaatide arvamust tööandjast 

Otsus tagasisidet mitte anda või jagada seda hilja ning napilt, on tööandja jaoks ohtlik valik. Tööotsijate jaoks on tagasiside saamine väga oluline. Seetõttu ütleski 91% meie uuringule vastanuist, et tagasiside puudumine peale tööle kandideerimist muutis tema arvamust tööandjast. 

Mida tegid pettunud inimesed, kes tagasisidet ei saanud? 

  • Ei kandideerinud edaspidi selle tööandja pakutavatele töökohtadele (53%); 
  • jagas oma halba kogemust ka sõprade-tuttavatega (44%); 
  • kaotas ettevõtte suhtes usalduse (39%); 
  • ei pea seda suureks probleemiks, ehkki oleks eelistanud tagasisidet saada (37%);
  • oli pettunud ja teistele ametikohtadele kandideerimisel vähem enesekindel (28%); 
  • kirjutas või helistas tööandjale ja küsis ise tagasisidet (14%).

Kokkuvõtvalt näeme, et kui ettevõte soovib hoida oma head mainet ning olla atraktiivne tööandja, on tagasisidestamine hädavajalik. 

Töötaja ootab kiiret vastust, mis oleks asjakohane, sobivas vormis ning annaks talle võimaluse oma oskusi ja kandideerimistaktikat arendada. See omakorda loob organisatsioonist usaldusväärse partneri kuvandi, keda soovitatakse tööandjana ja kelle juurde kandideeritakse edaspidigi. Vaata uuringu täpsemat ülevaadet siin


Viidatud uuringu viis CV.ee läbi 12.-20. detsembril 2022. aastal. Töövõtjatele suunatud küsimustiku täitis vastas veebi teel 1584 vastajat, kelleks on tööealised inimesed erinevatest Eesti piirkondadest ja tegevusvaldkondadest.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top