fbpx
CV.ee tööelublogi

Kuidas kandideerimisel tagasisidet saada ja mida sellega teha?  

Kuidas kandideerimisel tagasisidet saada ja mida sellega teha?  

CV.ee värskest uuringust näeme, et tööotsijad ei saa kandideerimise käigus piisavalt tagasisidet. Kuidas seda siiski tööandjalt välja meelitada ja saadud teadmisi enda kasuks pöörata? 

Saime uuringust teada, et tagasisidet peab väga oluliseks 76% töövõtjatest – paraku saadi tagasisidet reaalselt vaid pooltel juhtudel. 

Kui oodatud tagasisidet ei paista tulevat – Sinu kiri kadus kui mutiauku või Sa said kohtumise järel vaid napi äraütleva vastuse – pole siiski mõtet heituda. Sageli on värbamisega tegelevad inimesed paralleelsete tegevustega hõivatud ning kipuvad unustama. Kuna Sina oled kandideerides oma aega panustanud ja Sul on õigus saada küllaldane vastus, küsi seda julgesti. 

Kuidas saada tööandjalt tagasisidet? 

  • Kui oled saatnud oma avalduse ning nädal pärast kandideerimistähtaega pole tööandja Sinuga ühendust võtnud, võid ise küsida, kas dokumendid on kätte saadud ja millised on järgmised sammud. 
  • Kui Sa saad lakoonilise „ei“, küsi julgesti põhjendusi. Väldi otsest küsimust enda puuduste kohta, sest taolisele küsimusele ei pruugita ausalt vastata. Selle asemel uuri, mille poolest olid edasi saanud kandidaadid tugevamad ja Sa saad sisukama vastuse. 
  • Uuri tööandjalt ka, mida ta näeb Sinu tugevustena ja kas tal on tulevikus avanemas Sulle sobivaid konkursse. Anna märku, et oled ka edaspidiseks suhtluseks avatud. 
  • Ehkki see tundub vahel keeruline – aga helista, selle asemel et kirjutada.  Kui näitad siirast ja viisakat huvi, siis saad ka vastused oma küsimustele ning lisaks paistad oma aktiivsusega positiivselt silma. 


Kui Sa ei ole osutunud väljavalituks, püüa panna oma pettumus kõrvale ja vaadata, mida Sa teada said. 

Kuidas saadud tagasisidet enda kasuks pöörata? 

  • Kas Sa kandideerisid enda jaoks sobivale ametikohale või peaksid midagi veidi teistsugust vaatama?
  • Millised on Sinu tugevused võrreldes konkurentidega? Sõnasta need enda jaoks ning too järgmistel kordadel nii motivatsioonikirjas kui ka kohtumisel selgelt esile. 
  • Kui Sa said teada, mille poolest teised kandidaadid Sind edestasid, erista sikud lammastest – vaata, kas teised olid Sinust paremad lihtsalt selle tööandja spetsiifikast lähtuvalt või on universaalseid oskusi, mida endas edaspidi arendada? Viimasel juhul tasub vaikselt otsast alustada. 
  • Mis on see, mida Sa oleksid saanud kandideerimise jooksul teisiti teha – organisatsiooni kohta eelnevalt uurides, enda eelnevaid kogemusi tutvustades, oma nõudmisi esitledes, lisaküsimusi küsides..? Tark õpib enda vigadest. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi korrektse tagasiside andmine kandidaatidele on värbamise hea tava, ei tehta seda alati. 

Tööle pürgija võimaluseks on tagasisidet ise küsida ja sedamoodi oma edu ise juhtida. Veelgi enam: aktiivse pealehakkamisega on Sul võimalus edestada oma konkurente tööturul!


Viidatud uuringu viis CV.ee läbi 12.-20. detsembril 2022. aastal. Töövõtjatele suunatud küsimustiku täitis vastas veebi teel 1584 vastajat, kelleks on tööealised inimesed erinevatest Eesti piirkondadest ja tegevusvaldkondadest.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top