fbpx
CV.ee tööelublogi

Tööandjate kasvuplaanid ei ole pidurdunud ja optimism säilib 

Tööandjate kasvuplaanid ei ole pidurdunud ja optimism säilib 

Värskest CV-Online tööturu-uuringust selgub, et 36% vastanud ettevõtete kasvuplaanid ei ole pidurdunud ja optimism säilib.

Uuringust selgus, et viimastel kuudel on ettevõtted oma töötajate arvu pigem kasvatanud (36%) või see on samaks jäänud (39%) ning ka vaade tulevikku on üsna optimistlik. Ehkki 40% organisatsioonidest kavatseb lähikuudel jätkata sama personaliga, kavatseb tervelt 36% värvata juurde ning töötajate arvu suurendada. 

Nendest organisatsioonidest, kes plaanivad töötajaid juurde palgata, kavatseb 62% tööle võtta kuni 5 lisainimest 15% kaalub 6-20 töötaja värbamist ja tervelt 8% organisatsioonidest soovib tööle võtta enam kui 20 lisainimest. Uuringust selgus, et kõige aktiivsemalt on hetkel värbamas tootmis- ja kaubandussektor.

Hoolimata raskest majanduslikust olukorrast on endiselt suur nõudlus spetsialistide ja oskustööliste vastu, kus nõudlus ületab vabade töökäte arvu. Uuringus selgus, et peamiselt plaanitakse töötajaid värvata just spetsialisti ametikohtadele (62%), oskus- või lihttöölisi plaanib palgata 46% vastanutest ning 28% ettevõtetest plaanib värvata teenindus- või müügitöötajaid. 

Uute töötajate palkamise peamisteks põhjusteks on ettevõtte tegevuse laiendamine ja töömahu suurendamine (63%). 29% vastanutest mainis, et ettevõttes luuakse uusi rolle ning sama suur protsent mainis, et põhjuseks on personali voolavus. 
 
“Tööturg püsib hoolimata heitlikust ajast tugev ning kuigi olukord on ebakindel, siis näeme tööandjates pigem optimismi. Ka tööotsijate vaates on olukord stabiilne, sest nõudlus spetsialistide ja oskustööliste järele on suur ning ettevõtted otsivad aktiivselt tööjõudu, mis annab tööotsijale võimaluse leida just endale sobiv töökoht,” sõnab CV.ee turundusjuht Karla Oder.

Kokkuvõtvalt näitab uuring, et olenemata heitlikust ajast on tööturg tugev ja ettevõtted optimistlikud ning plaanivad jätkata töötajate arvu suurendamist erinevatel ametikohtadel.  

Uuringu viis läbi CV-Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi.  

LISAINFO:  
Karla Oder  
Turundusjuht 
CV-Online Estonia OÜ  
+372 5681 2661 / karla.oder@cv.ee 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top