fbpx
CV.ee tööelublogi

Tööturu-uuring: Pea 40% töötajatest kardab, et neid koondatakse

Tööturu-uuring: Pea 40% töötajatest kardab, et neid koondatakse

Värskes CV.ee tööturu uuringust selgub, et 39% töötajatest kardavad, et lähiajal öeldakse nende tööleping üles või neid koondatakse.

Miks tuntakse muret enda töökohtade pärast?

Olukord tööturul on muutumas ärevaks ning peamiseks põhjuseks, miks oma töökoha kaotamise pärast muret tuntakse on majanduse ebamäärasted ajad, mis omakorda mõjutavad ka ettevõtteid, kus töötakse (48%). Ajad on keerulised ning stressitekitavaid kahtlusi ja kõhklusi oma tuleviku ning iseenda osas tunnevad ligi 34% uuringule vastanud töötajatest. Pea veerand vastanutest mõistavad ning toovad välja, et ettevõttel, kus nad töötavad, on müük/tulu vähenenud ja kulud suuremad ning mitmed töötajad on näinud juba ka ettevõtete suurt kulude kokku tõmbamist (19%). 

Tööturul on tööotsijaid rohkem ning nad on aktiivsemad kui varem ja seda tõestab ka asjaolu, et 59% vastanutest on hakanud töö kaotamise hirmu tõttu uusi tööpakkumisi piiluma. 1/4 uuringule vastanutest on veel töötahet ja jõudu täis ning valmis leidma lisatöö põhitöö kõrvale, et enda kindlustunnet tuleviku ees suurendada. “Kahju on sellest osast töötajatest, kes antud olukorras väljapääsu ei näe, pea 24% vastanud töötajatest on demotiveeritud, kuna eesolev aeg on täis teadmatust ja ebakindlust ning vastanutest 20%-l on töötahe lausa kadunud”, sõnab CV.ee Turundusjuht Karla Oder. 

Kui palju töötajaid ettevõtted plaanivad koondada?

Majanduslike raskuste tõttu on tööandjad sunnitud vastu võtma määravaid otsuseid, et ettevõtted nendel keerulistel aegadel elus püsiksid. See on ka peamine põhjus, miks on tööandjad (55%) pidanud inimesi lähiajal koondama ning seda ka eesolevatel aegadel uuesti tegema. Uuringule vastanud tööandjatest on 75%-l plaanis veel koondada 1 kuni 5 töötajat, 13% tööandjatest on plaani võtnud 6-10ne töötaja koondamise. Osad tööandjatest pole veel otsustanud oma koondamise plaane (6%) ning väike osa (3%)  plaanib koondada lausa rohkem 40 töötajat. 

Ka tööandjatele ei jää märkamata töötajates tekkinud teatav hirm, kui ettevõttes on läbi viidud koondamisi. Suur osakaal (58%) uuringule vastanud tööandjatest näevad, et nende töötajad on segaduses ning pidevas ootusärevuses. Kartus koondamise ees tõmbab alla töötajates motivatsiooni (31%) ja kasvatab hirmu (27%). Tööandjad on täheldanud ka töötajate töökvaliteedi langust (20%). 

Tööandjad näevad palju vaeva, et hoida oma töötajaid endiselt motiveerituna ning üldist töökeskkonda parendada. Kõige olulisemaks peetakse tööandjate hulgas selget ja ausat sisekommunikatsiooni, sealhulgas täpse teabe edastamist koondamiste kohta – ulatus, ajakava ja põhjused. Selgelt joonistub uuringu vastustest välja ka tööandjate üksmeel, et tuleb läbi viia töötajatega 1-1 personaalseid vestlusi, kus arutada nende vajadusi ja mõista muresid. Samuti on tööandjad välja toonud ülekaalukalt, et nad on väga avatud oma töötajate tagasisidele ja igati valmis võtma arvesse nende ettepanekuid ja muresid. 

Uuringu viis läbi CV-Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi.

LISAINFO:   
Karla Oder   
Turundusjuht  
CV-Online Estonia OÜ   
+372 5681 2661 / karla.oder@cv.ee  

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top