fbpx
CV.ee tööelublogi

Tuhande eurone boonus? Just seda töötajad ootavad

Tuhande eurone boonus? Just seda töötajad ootavad

CV.ee novembris läbi viidud kiiruuringus selgub, et tööandjalt ootavad boonustasu pisut enam kui 55% vastajatest ning organisatsioonidest 54% kavatsevad boonust ka maksta. 

Rohkem kui 1000€ suurust boonust ootavad 21% töötajatest, samas kui antud summas boonustasu kavatseb maksta 15% tööandjatest. Enim planeerivad organisatsioonid töötaja boonustasu suuruseks 100€-300€ (38%), mida ootab 35% töötajatest. 12% organisatsioonidest kavatsevad maksta 600€-1000€ suurust boonustasu ja seda ootavad 13% töötajatest. 

Töötajate boonus ootus tuleneb lisaks põhitööle lisaülesannete täitmise eest (51%); oma töös oodatust edukam olemisest (49%) ning teadmisest, et ettevõte maksab korra aastas kõigile boonuseid (32%). 

Uuringus selgub, et enam kui pool (52%) organisatsioonidest kasutavad boonustasu maksmise otsustamiseks mõõdikuid; 35% maksavad väga heade töötulemuste eest; 14% plaanivad maksta võrdselt kõikidele töötajatele ning 14% maksavad boonust olenevalt töötaja palga tasemest. 2% organisatsioonidest maksavad boonust osakondade põhiselt. Sama osakaal töötajatest vastasid, et nende ettevõttes saab boonustasu igal aastal erinev osakond ja nemad sel aastal sinna alla ei kuulu.

Miks boonustasusid ei maksta, on ühelt poolt seotud väljakujunenud tavaga, nagu selgitasid enam kui pool töötajatest ja üle neljandiku organisatsioonidest. Teiselt poolt aga on seotud ettevõtte keerulise majandusliku seisuga (21% töötajatest ja 32% organisatsioonidest) ja organisatsioonid kitsa eelarvega (33%). Vähesel määral tõid organisatsioonid põhjuseks suurt töötajate arvu (5%) ja eelarve kärpeid (8%) ning töötajad seda, et nad ei ole boonustasu väärt (3%). 

Boonustasu saamisega aasta lõpus on arvestanud 71% töötajatest, 20% ootavad boonustasu tuleva aasta alguses ja 8% uue aasta keskpaigas. Organisatsioonidest 44% kavatsevad boonuse maksta aasta lõpus, 19% aasta alguses ning 6% tuleva aasta keskpaigas. 14% organisatsioonidest ei ole veel boonuse maksmise aega otsustanud.

Uuringu viis läbi CV-Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi.   

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top