fbpx
CV.ee tööelublogi

CV.ee uuring: enamik töötajatest on puhkuse ajal tööd teinud

CV.ee uuring: enamik töötajatest on puhkuse ajal tööd teinud

Värskest CV.ee uuringust selgub, et 70% töötajatest on puhkuse ajal tööd teinud. Põhjuseid, miks puhkuse ajal tööd tehakse on mitmeid. 28% vastanud töötajatest peavad puhkuse ajast tegema lisatööd lisaraha teenimiseks.

Novembris läbi viidud uuringuga sooviti saada selgema pildi sellest, milline on nii tööandjate kui töötajate suhtumine puhkuse ajal töötamisse. Uuringu küsimustele vastas kokku 2312 töötajat ning 216 ettevõtet. 

Esmapilgul tundub puhkus olevat püha. Ettevõtetest 73% ütlesid, et nad ei eelda töötajalt puhkuse ajal kättesaadav olemist. Seda toetasid ka töötajad, kellest 77% märkisid, et neilt ei oodata puhkuse ajal tööküsimustele vastamist. Samal ajal nentis 70%, et on siiski puhkuse ajal töötanud. 

Kõige rohkem (35%) toodi puhkuse ajal töötamise põhjuseks seda, et ei leitud asendajat ning 31% juhtudel langesid tööga seotud tähtajad puhkuseperioodile. 28% vastanud töötajatest peavad puhkuse ajast tegema lisatööd lisaraha teenimiseks.

Lisaks tundis 27% vastanud töötajatest liigset töökoormust ja väljendati soovi end tööl toimuvaga kursis hoida (16%). 

Ligikaudu kolmandiku vastanute jaoks oli puhkuse ajal töötamine seotud töökeskkonna ootustega. 23% tundsid tööandja või kolleegide poolt survet tegeleda puhkuse ajal tööülesannetega ning 12% kartsid kolleegidele või tööandjale keeldumisega pahameelt valmistada. 

Töötaja kättesaadavust puhkuse ajal eeldas 18% tööandjatest. Enim valiti vastustest, et töötaja võiks kättesaadav olla telefoni teel (82%), aga sobis ka sõnumirakenduse kaudu (32%) või e-maili vahendusel (30%). 

Uuringu viis läbi CV.ee – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi.  

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top