fbpx
CV.ee tööelublogi

CV.ee tööturu uuring: iga teine töötaja soovib suurendada igakuist sissetulekut

CV.ee tööturu uuring: iga teine töötaja soovib suurendada igakuist sissetulekut 2

CV.ee tööturu uuring: enam kui pooled vastanutest väljendavad soovi suurendada igakuist sissetulekut, et saada hakkama igakuiste kuludega.

Märkimisväärne osa eestlastest on avatud võimalusele leida põhitöö kõrvale lisatöö. Uuringu tulemustest selgub, et lisatööd kaalub iga teine vastaja, lisatöö vajalikkuses on kahtleval seisukohal 30% vastanutest.  

Peamised põhjused lisatöö otsimiseks on seotud majandusliku kindlustunde ja eneseteostusega. Lausa 86% vastanutest väljendas soovi suurendada igakuist sissetulekut, et saada hakkama igakuiste kuludega (54%) ning koguda raha isiklike eesmärkide jaoks (54%). Veel pakub lisatöö leidmine kindlustunnet ootamatute kulutuste korral (42%) ning aitab tasuda suvepuhkuse kulud (30%). See näitab selgelt, et paljud eestlased otsivad lisatööd mitte ainult majanduslikel põhjustel, vaid ka isikliku arengu eesmärgil.  

Lisatöö eest soovitakse netopalgana teenida kuni 1000€ kuus. See summa aitaks vastajatel parandada elukvaliteeti ning tagada majanduslikku stabiilsust.  

“Võrreldes eelmise aastaga on lisatöö otsimise trendis näha mõningast langust, kuid huvi lisatöö vastu on endiselt suur,” sõnab CV.ee turundusjuht Karla Oder. “Töötajad hindavad jätkuvalt võimalusi täiendava sissetuleku loomiseks ning otsivad viise, kuidas oma oskusi ja teadmisi rakendada väljaspool põhitööd.” 

20% vastanud töötajatest ei tunne siiski huvi leida põhitöö kõrvale lisatöö. Põhjusena tuuakse välja soov keskenduda oma põhitööle ja vabal ajal muudele tegevustele (62%). 30% vastajatest eelistab stabiilset töökohta, kus ei ole vajadust lisatöö järele.  

Uuringu viis läbi Alma Career Estonia OÜ (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi.   

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top