Kriisis tööturg eeldab läbimõeldud värbamist

Kriisis tööturg eeldab läbimõeldud värbamist

Möödunud 2 aastat on olnud raske paljudele ettevõtetele ja see on toonud kaasa muutuseid kandidaatide ja tööandjate käitumises tööturul.