fbpx
CV.ee tööelublogi

Kriisis tööturg eeldab läbimõeldud värbamist

Kriisis tööturg eeldab läbimõeldud värbamist

Möödunud kaks aastat on olnud raske paljudele ettevõtetele ja see on toonud kaasa muutuseid kandidaatide ja tööandjate käitumises tööturul. Kui kriisi alguses võis ennustada, et tööturg muutub taas tööandjate keskseks, siis reaalsuses oli hoopis teisiti. Praegune tööturg on kandidaadikeskne, mis sunnib tööandjaid otsima erinevaid lahendusi nõudluse rahuldamiseks.

Tööpakkumiste arv on kasvutrendis

Tööturg on seisus, kus uusi töötajaid on keeruline värvata ning ettevõtetes on suur puudus vajalikust personalist. Kandidaadid küsivad varasemast suuremat töötasu ja nii on tööandjad nõus värbama ka väiksema kogemusega inimesi.

CV.ee veebilehe statistika näitab, et nii tööpakkumiste kui ka kandidaatide arv on sügise saabudes olnud tõusuteel: CV.ee veebis on hetkel püsivalt iga kuu üleval üle 2000 aktiivse töökuulutuse. Samal ajal nõustub 72% tööandjatest, et hetkel on uusi töötajaid keeruline värvata ning pea pooltes ettevõtetes on puudus vajalikust personalist.

62% tööandjatest tunneb, et peab hetkel uute töötajate värbamiseks kasutama varasemast enam lisameetmeid ja -kanaleid. Pooled tööandjad on hetkel nõus värbama ka väiksema kogemusega inimesi, kui soovitud kvalifikatsiooniga töötajaid pole leida. Samuti pannakse rohkem rõhku tööandja brändi edendamisele ning 76% tööandjatest levitab tööpakkumisi ka sotsiaalmeedias.

Kandidaatide arv on langenud, kuid töötajad on siiski avatud uutele pakkumistele

Põhjused võivad peituda töötajate suurenenud rahulolus töötingimuste kui ka palgaga. 2021 aasta juuniga võrreldes on töötajate üldine rahulolu tõusnud 4% – hetkel on oma tööga rahul 67% vastanutest ning 39% töötajatest on enda praeguse töötasuga kas väga rahul või pigem rahul. 

Uut tööd otsib aktiivselt 34% vastanutest ning 47% on valmis hea pakkumise korral töökohta vahetama. Võrreldes suve algusega on inimeste määr, kes oleksid valmis töökohta vahetama, langenud 3%.

Töökohta ollakse valmis vahetama vaid väga hea pakkumise korral. Ka 72% tööandjatest on viimaste kuude jooksul täheldanud, et kandidaadid küsivad varasemast suuremat töötasu.

Üldine tööga rahulolu on tõusnud

Septembri alguses oli oma tööga rahul 67% vastanutest: 4% enam kui juunis. Töötajate suurenenud rahulolu oma praeguse tööga paistab olevat suuresti põhjuseks, miks töökohta ummisjalu vahetama ei tõtata. Miks on siiski nii palju neid, kes hea võimaluse tekkides liikvele läheks?

Töötajad ihkavad suuremat palka ja turvatunnet töötasu osas

Palk võiks alati suurem olla – see on inimlik. Kui 39% töötajatest on oma praeguse töötasuga kas väga rahul või pigem rahul, siis 35% on kahevahel ja 25% vastanutest on oma palgaga pigem või väga rahulolematud.

Tähelepanu tõmbab aga see, et neid, kelle sissetulek on viimase poole aasta jooksul vähenenud, on enam kui suurenenud palgaga vastajaid. Tervelt 34% vastanutest kardab, et tema sissetulek võib lähikuudel väheneda. Mõistagi avab see silmad turvalisema ja paremini tasustatud töökoha otsimiseks.

Kõige olulisem atraktiivse tööandja kriteerium on endiselt hea palk

Uuringu tulemused – mis teeb tööandja atraktiivseks:

  • Motiveeriv palk ja lisahüved 87% (81% juunis, +6%)
  • Hea sisekliima ja toredad kolleegid: 86% (72% juunis, +14%)
  • Töötajate võrdne ja aus kohtlemine 78% (68% juunis, +10%)
  • Paindliku töökorralduse ja kaugtöö võimaluste pakkumine 70% (59% juunis, +11%)
  • Professionaalne juhtimine 70% (juunis 57%, +14%)
  • Heade tulemuste märkamine ja tunnustamine 68% (juunis 56%, +11%)

Kutsun teid osalema värbamiskonverentsil

Millised on järeldused tööandja jaoks ja kuidas efektiivsemalt ning targemalt värvata, räägime juba lähemalt HÜBRIIDKONVERENTSIL Värbamiskonverents 2022: Kriisis tööjõuturg eeldab läbimõeldud värbamist. Loe lähemalt siit.

Karla Oder
CV.ee turundusjuht

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top