Milline on vaimset tervist toetav töökeskkond?

Milline on vaimset tervist toetav töökeskkond?

Töökeskkond mängib suurt rolli meie heaolu kujundamisel töökohal. Seepärast on oluline, et töökeskkond toetaks meid.