Kuidas saaks tööandja aidata tasakaalustada isaks olemist ja tööl käimist? 1

Kuidas saaks tööandja aidata tasakaalustada isaks olemist ja tööl käimist?

Töö ja pere tasakaalustamine ei ole kellelegi lihtne, kuid tööandja saab panustada perepoliitikate rajamisse, et sellele kaasa aidata.