Tööandja, kas oled tulekahju riskid töökohal maandanud? 2

Tööandja, kas oled tulekahju riskid töökohal maandanud?

Tuleohutus puudutab meid igaühte ja igalpool. On selleks kodune keskkond või töökoht. Viimasel ajal on palju meediast läbi käinud ideoloogia, kus turvalisus hakkab igast indiviidist peale ja ühiskonna turvalisust silmas pidades kannab iga isik tähtsat rolli. Selle ideoloogiaga on kõik nõus ja ega seal vastuväiteid ei olegi. Kuid on turvalisuse tagamisel ka teine pool. See …

Tööandja, kas oled tulekahju riskid töökohal maandanud? Read More »