fbpx
CV.ee tööelublogi

Naistele: kaheksa tarka sammu meestega võrdse töötasu saavutamiseks

Erinevate CV-Online’i uuringute ja Palgad.ee palgaandmete analüüs näitab, et naised teenivad meestest märkimisväärselt vähem, ja seda üle maailma. Siiski on võimalik ebavõrdsest olukorrast väljumiseks palju ära teha, soovitab Eesti suurima tööportaali CV-Online Estonia arendusjuht Heikko Gross. „Lahenduse võtmeteguriks on naiste enesekindlus palgaläbirääkimiste pidamisel ja teadlikkus tegelikest palgatasemetest, see info on vabalt kättesaadav ka Eestis.“

 

Selleks, et palgalõhe naiste ja meeste töötasus samal positsioonil väheneks veelgi, tulevad appi palgauuringu portaalid nagu Palgad.ee, kus on igapäevaselt täienev reaalinfo kättesaadav ja võrreldab tööotsijale tasuta. Foto: Paylab.com

Selleks, et palgalõhe naiste ja meeste töötasus samal positsioonil väheneks veelgi, tulevad appi palgauuringu portaalid nagu Palgad.ee, kus on igapäevaselt täienev reaalinfo kättesaadav ja võrreldab tööotsijale tasuta. Foto: Paylab.com

 

“Naised usaldavad tööandjaid, et kvaliteetse töö eest makstakse väärilist tasu ka ilma täiendavate  palgaläbirääkimisteta,” teatab Paylab.com oma kokkuvõttes. “Rahulolu huvitavast tööst ja kiitused saavutatud tulemuste eest võivad olla küll täiendavaks motivaatoriks, kuid palgalehele see üldjuhul siiski positiivset mõju ei avalda,” ütles CV-Online’i arendusjuht Heikko Gross palgauuringute keskkonna Palgad.ee andmetele viidates.

 

„Samal positsioonil töötavate naiste palk on meeste omast keskmiselt 9% madalam,“ tegi ta rahvusraamatukogus toimunud Eestimaa VII Naiste Kongressil kokkuvõtte Palgad.ee palgauuringute põhjalikule andmeanalüüsile tuginedes. Grossi sõnul on võimalikud lahendused näiteks enda kurssi viimine palgatasemetega, mida Palgad.ee võimaldab teha kõigil enne kandideerimist tasuta, samuti aga ühiskondlike hoiakutega tegelemine, et poleks selgelt eristatavaid meeste ja naiste töid.

 

Taustauuringud – ole teadlik tööturul toimuvast

Tööturg ei erine palju näiteks kinnisvaraturu toimimisest. Igal töötajal on tööturul oma väärtus ja parim ning kiireim viis selle väärtuse väljaselgitamiseks on võrrelda töötasusid palgauuringuid tegevates portaalides – seda just Palgad.ee võimaldabki. Samuti aitavad võrdse palgataseme osas nõu anda ka värbamisspetsialistid.

 

Ole teadlikum oma ROIst (return on investment) ehk investeeringutasuvusest

Iga uus töötaja loob ettevõttesse lisaväärtust, muutes äri tugevamaks ja tulemusi kindlamaks. Enne uuele positsioonile kandideerimist tee kindlaks ning kalkuleeri võimalikult täpselt, kuidas suudad Sina ettevõttesse panustada ja kuidas aitab ettevõttel tänu oma kogemustepagasile ja oskustele saavutada seatud eesmärke. Töötasu on alati kahepoolse kokkuleppe tulemus ja Sina oled ettevõtte jaoks investeering. Kui ettevõte pakub Sulle töökohta, oled sa järelikult parim võimalikest kandidaatidest pakutava ametikoha spetsiifikast lähtudes. Ole teadlik oma tugevustest ja nõrkustest – kui vajad abi, on parim lahendus karjäärinõustamine.

 

Ole tööpakkumiste osas valiv

Töötasud on töökohtade ja ettevõtete lõikes väga erinevad, sõltudes tegutsemise valdkonnast, ettevõtte regionaalsest asukohast ning suurusest, palgad võivad olla väga erinevad samal positsioonil väikeettevõttes või suures rahvusvahelises korporatsioonis.

 

Levinumates ametites nagu raamatupidaja, bürooassistent või turundusjuht, aga ka väga spetsiifilistes ametites võimalik teenida suuremat töötasu tihtipeale just majanduslikult paremini kindlustatud tugevates sektorites nagu IT, farmaatsia, energiatööstus, telekommunikatsioon, elektroonikatööstus jms. Tavapäraselt võib samal positsioonil teenida rohkem suurtes ettevõtetes, millel on rahvusvahelised omanikud, samuti on töötasud suuremad üldjuhul suuremates tõmbekeskustes.

 

Ära avalda uuele tööandjale oma eelmist töötasu

Kui oled jõudnud töövestluseni võimaliku uue tööandja juures, ära räägi oma töötasu suurusest oma praegusel või endisel positsioonil. Võid vaikimist põhjendada sellega, et praegune töötasu ei mõjuta sinu hakkamasaamist uues ametis, või et see pole võrreldav tööeripära või asukoha tõttu. Kui avaldad töövestlusel oma palga, satud kohe nõrgemasse positsiooni edukate läbirääkimiste pidamisel, sest sinu antud palgasuurust võidakse sinu vastu ära kasutada. Samuti ei pruugi Sulle pakutav palk sel juhul enam peegeldada antud positsiooni tegelikku turuväärtust.

 

Aruta uue töökoha palgaküsimusi julgelt ja avameelselt

Paljud naised tunnevad end ebamugavalt avamaks arutelu pakutava positsiooni palgataseme kohta, kartes selle negatiivsed mõju. Peab aga mõistma, et tööintervjuul on laua taga istuvad inimesed võrdsed – mõni minut ebamugavust võib Sind palgaläbirääkimistel viia väärilise töötasuni ja puhkusekompensatsioonini. Pea meeles, et samale positsioonile kandideerivad mehed peavad üldjuhul palgaläbirääkimisi avatumalt ja otsekohesemalt.

 

Mõtle oma aktsepteeritav miinimum ja soovitud palgatase enne läbi

Enne töövestlusele minemist tööta läbi enda jaoks Palgad.ee pakutavad andmed kandideeritavale positsioonile kehtivate palgatasemete kohta – need andmed täienevad igapäevaselt ja lähtuvad inimeste reaalsetest palganumbritest. Kui oled ette valmistunud, ei tunne sa läbirääkimistel rahast kõneledes ka nii suurt ebamugavust ja oskad küsida ka suunavaid küsimusi sujuvamalt. Sinu tulevasel tööandjal on ilmselt väga täpsed eelarvelised piirid palgafondis antud positsioonile määratud, nii et parim on leida mõlemale poolele sobiv ja tegelikkusele vastav palgatase – igal juhul on tegemist kompromissiga.

 

Võta eesmärgiks kaitsta enda jaoks kõrgeimat võimalikku põhipalka enne boonuste arvestamist või fikseeritud töötasu, sõltumata täiendavatest pakutavatest lisahüvedest. Pea meeles, et mida kõrgema põhipalga suudad välja rääkida, seda suurem on ka Sinu panus ühiskonda sotsiaalmaksu ja tervisekindlustuse näol.

 

Küsi tegelikkusele vastav ametinimetus

Tutvu hoolega pakutava töö sisu ning avaldatud kirjeldusega ning vajadusel palu muuta pakutava ameti nimetust, et see vastaks töö tegelikule sisule ja vastutusele, mille võtad kanda. Kui sul on antud valdkonnas aastatepikkused kogemused juba ette näidata, palu ametinimetusele lisada ette näiteks „vanem-„.

 

Mõtle igal sammul ka oma tulevikule – tegelikkusele vastav ametinimetus kõlab adekvaatsemalt ka Sinu CVs juhuks, kui oled tööturul aastate pärast taas ringi vaatamas. Kui pakutava ametiposti tööde nimekirja lisatakse tööandja poolt pidevalt täiendavaid kohustusi, reageeri vastavalt ja võta aega läbirääkimisteks, et teenida väärilist lisatasu, juhul, kui lisakohustused on sulle meelt mööda.

 

Püüa tasustamata lisatööd vältida või delegeerida

Paljudel töötavatel naistel on ka teine täiskohaga töö: hoolitseda pere ja laste, sugulaste ning majapidamise eest. Uuringud kinnitavad, et lisaks madalamale keskmisele töötasule täidavad naised meestega võrreldes rohkem ka tasuta lisatööülesandeid elus.

 

Defineeri enda jaoks selged reeglid, millest on lihtne kodus ja tööl kinni pidada ning oma head ülevaadet tegelikest ressurssidest nagu aeg ja raha. Koduste tööde arvelt võib enesearenguks ja -täiendamiseks vabaneda aega, kui leiad näiteks sobiva pakkumisega koduabilise või koristaja korra nädalas.


 

CV-Online pakub soovijatele põhjalikku karjäärinõustamist, mille käigus tehakse CV ülevaatus ja antakse soovitused muudatuste tegemiseks. Arutelu käigus selgitatakse välja tööotsija tugevused, huvid ja soovid tööturul ning selgitatakse soovitusi karjäärivalikute teadlikumaks tegemiseks. CV-Online’i kogemustega karjäärinõustajad ja värbamisspetsialistid oskavad jagada silmast-silma ka nõuandeid, kuidas oma tugevaid külgi paremini esile tõsta, seda ka tööintervjuuks valmistumisel. Vajadusel tehakse ka tööotsija isikuomaduste ning oskuste test. Konsultatsiooni pikkuseks on kuni 1,5 tundi ning see toimub Tallinnas, CV-Online’i kontoris (Pärnu mnt 158/1, Estconde ärimaja). Tasu konsultatsiooni eest on 42 eurot. ISIC, ITIC või IYTC kaartide omanikele kehtib sooduhind 36 eurot. Konsultatsiooni saamiseks saada oma soov ja CV aadressile cv@cv.ee

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top