fbpx
CV.ee tööelublogi

Milleeniumilapsed: 80ndatel sündinute ja 90ndatel sündinute finantskäitumine

Milleeniumilapsed: 80ndatel sündinute ja 90ndatel sündinute finantskäitumine

Y generatsioon on andnud märkimisväärse panuse tööturgu viimase 20 aasta jooksul. Ent tänasel päeval toovad noored täiskasvanud tööprotsessidesse mitmeid uusi aspekte, mis manavad nii personalijuhtidele kui ka teistele juhtidele suure küsimärgi otsaette.  Sellest tulenevalt uuris rahvusvaheline palgauuringu keskkond Paylab tänasel päeval tööturul õitsevate milleeniumilaste finantskäitumise erisusi.

80ndatel sündinud (1980-1989 ehk vanuses 28-37)

Needsamad kolmekümnendates töögurud, kel juba vanust 30 on kukkunud, on parasjagu enda elu ühes produktiivseimas faasis. Karjääriküsimused on selgelt peas ning jahitakse üha atraktiivsemaid töökohtasid. 

Lähenetakse kriitilisele vanusenumbrile, mil võivad karjääripöörded reaalsuseks saada.

Selle kõrval seistakse silmitsi ka tööväliste väljakutsetega: lahkumine perekodust ning iseseisva elamise ja perekonna loomine. 80ndate lapsed on selgelt saanud kätte enda esimesed töökogemused – mõned on seigelnud ühe tööandja juurest järgmiseni ning nende nägemus karjäärist on kui lõputu otsing millegi väärilise leidmiseks, et saavutada tasakaal tööelu ja töövälise elu vahel.

Paljude kogemuste pagas on täitunud seonduvalt madal-, kesk- või tipptaseme juhtimisega. Nende suund on nähtavasti saavutada liidri või mõjutaja staatus ühiskonnas. Ka need, kes on lähenemas vanusenumbrile 30 jõuavad nn. kriitilisse eluperioodi – alustatakse enda elu tähenduse ja põhiväärtuste analüüsimist.

Seeläbi on nad teadlikumad, millised on nende head ja vead ning keskenduvad isiklikule arengule. Mõtted edutamisest ahvatlevad niisamuti milleniumilaste selle vanusegrupi esindajaid.

Selleks, et majapidamis ja pereeluga kaasnevad kohustused toimiksid on paljudel õlul ka laenukoorem, mistõttu jälgitakse väljaminekuid hoolikamalt.

Rahaline sissetulek on sel eluperioodil kahtlemata oluline, ent mitte üksnes motivaator – elu keerdkäikudega ja töökoha vahetamisel on kõige olulisemaks tingimuseks just sobilik palganumber.

Iga-aastaselt võrdleb PayLabi palgakeskkonnas üle 450 000 töötaja enda palganumbrit teiste inimeste töötasudega.

90ndatel sündinud (1990-2000 ehk vanuses 18-27)

90ndate lastel on parasjagu lõppemas koolitee ning hoogsalt ja agaralt asutakse uutele väljakutsetele, seda nii edasiste õpingute kui ka tööturule sisenemise näol.

Suurel osal 90ndatel sündinutest on eluasemeks veel perekodu, mistõttu ei puuduta neid veel kohustused nagu: laste kasvatamine, eraldiseisva kodu loomine, majapidamisega kaasnevad kohustused, igapäevaste tarbekaupade soetamine.

Nendele on kahtlemata olulised inimsuhted, sõprusringkond, mis kujundavad suurel määral ka selle, kuidas nad enda vaba aja veedavad.

Seiklused, välismaa, rahulolu pakkuv töökoht ning unistuste täitmine – millal siis veel, kui mitte praegu?

Töökoha valimisel on prioriteediks tööga rahulolu, mitte palganumber. See tuleneb sellest, et eeltoodud kohustused puuduvad ning üldjuhul kaasneb sellega ka vanemate finantsiline tugi.

90ndatel sündinute silmad panevad särama uued ideed ning kiirelt tööturul kanda kinnitav start-up’indus. Ent ei piirduta vaid sellega – piirid on neile igas mõttes avatud ning töökogemusi minnakse jahtima ka välismaale.

See on neile atraktiivne valikuvõimalus, kuna suuri kohustusi selles eluetapis veel ei kaasne.  Ent kaasnevad esimesed suuremad töötasud, mis leiavad enda tee kaua planeeritud ostudele. Heal juhul viiakse täide enda väiksemaid või suuremaid unistusi: lõbutsemine, hobid, moetrendid ning reisimine.

Sellegi poolest on need noored milleeniumilapsed millegi enama otsinguil – nad püüavad selgitada välja enda edasise teekonna suunda. Paljud neist ei ole leidnud rakendust erialaselt ning on vabal tahtel suununud avastama uusi valdkondi ka tööturul.

Ettevõtetele on see vanusegrupp milleeniumilastest atraktiivsed, kuna neid saab koolitada ja treenida vastavalt töökeskkonnale ja ettevõtte vajadustele.

Siin tuleb aga mängu ettevõtete murekoht, kuna sellelt sihtgrupilt on raske saada pikaaegset ja täielikku pühendumist ühele ettevõttele.

Ettevõtete sõnul ei puudu nootel ka nutti, et uurida iseseisvalt välja väärilist palgainformatsiooni, ettevõtete poolt saadavaid hüvesid, seega Internet on seejuures tõeliseks abikäeks!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top