fbpx
CV.ee tööelublogi

Karjääripööre võib terendada olude sunnil või teadliku valikuna

Ümberõpe: uus eriala ja karjääripööre võivad terendada olude sunnil või teadliku valikuna 2

Karjääriarengu kontaktvärava CV.ee uuringulabori hiljutised andmed tõestavad, et kümnendik Eesti ettevõtetest on sunnitud värbama uusi inimesi puhtalt põhjusel, et eelmised töötajad ei sobi enam muutunud tööülesandeid täitma või ei suutnud kohaneda muutuva töökultuuri ja eesmärkidega. Kohanemisvõime ja valmidus ümber õppida on tihtilugu üks enim väärtustatud isikuomadusi ettevõtete poolt.

Ümberõpe: uus eriala ja karjääripööre

CV.ee karjäärinõustamisele juhtub aina enam inimesi, kes on olude sunnil nõudmise ees õppida ümber, et olla ettevõtte muutunud töökorralduse või -protsesside keerises jätkuvalt väärtuslik ja tahetud töötaja. Suur osa Eesti ettevõtetest on selgelt mõjutatud tehnoloogilisest arengust ning vajadusest muutuda kuluefektiivsemaks oma tegevuses. Kui senine mehhaaniline protsess asendub ettevõttes tehnoloogilise kiirema lahendusega, vajatakse tööle hoopis inimesi, kes suudavad läbi analüüsi või innovatsiooni pakkuda uut moodi lisaväärtust.

Selleks võib olla näiteks uute teenuste ja toodete arendamine, kvaliteedi tagamine või klientide tagasisidest saadud teadmise vormimine uueks kasumlikuks ärisuunaks. Märksõnaks on kindlasti multitalentide pealetung, sest ainult ühest vilumusest või kunagi õpitud oskusest jääb tihtilugu väheks.

On aga täiesti tavaline ja mõistetav, et selline sunnitud olukord käivitab inimeses sisekõne ja keeruka arutelu teemal, kas äkki on just nüüd õige aeg teha oma elus kannapööre ja valida uus tööalane tegevusvaldkond, muuta oma kauaaegne hobi tööks või õppida täiesti uus eriala ning vahetada tööalast suunda. Mõlemal juhul on edasise tegevusplaani keskmes ümberõpe, mis võib kujuneda ka elukestvaks õppeks, sest pidevalt tuleb kohaneda uute tingimuste, nõudmiste (neid võivad dikteerida seadused, klientide harjumused, omanikud vms) ja peale voolava informatsiooniga.

Kust alustada?

Karjääripöördeid on erisuguseid. On neid, kes teinud pikki aastaid keerulisi otsuseid, püüdnud loomingulisi väljakutseid ja juhtinud sadu inimesi ning otsivad endale tööd, mis aitaks küll perekonda elatada, aga ei nõuaks nii palju igapäevast vaimuenergiat ja piirideta pühendumist.

Need inimesed valivad endale üldjuhul põneva käelise tegevuse, mida nad on salamahti aastaid nautinud – keevitamine, autode remontimine, puulusikate voolimine, ägedate kampsunite kudumine, savipottide meisterdamine või arvutite parandamine. Nende elukutsete puhul on lõpetatuse tunne ja seda tihti otsitaksegi. Teised muutujad on sundvaliku ees, sest nende ammu õpitud töö sisu on ajaga tundmatuseni muutunud või on töö selles valdkonnas üldse hääbumas ja tehnoloogia poolt üle võetud. Selleks, et saada edaspidi hästi hakkama, tuleb tegeleda seega millegi muuga või täiesti teisel viisil.

Kunagi töötasid televisioonis autojuhid, videomehed ja helioperaatorid. Tänaseks on telejaamades tavaline olukord, kus seesama autojuht õppis käsitlema nii kaamerat kui helinivoosid või senine kaameramees läks ja tegi ka load auto juhtimiseks. Selliseid ümberõppijaid ja karjäärimuutjaid iseloomustab just multitalentsuse põhimõtte omandamine.

Kust siis ikkagi alustada?

Tegelikult on vastus ülimalt lihtne – tahtmisest ja õppima asumisest. Vahel piisab vaid mõnest lühikesest, mugavast ja sisukast e-kursusest selleks, et olla jälle tegija. Teine kord tuleb astuda kutsekooli, avatud ülikooli või laenutada õiged raamatud ja lugeda. Häid näiteid ümber õppimise vajadusest leiab teenindusest, eriti turismi valdkonnast, mis on pidevas muutumises.

Kui venekeelsed kliendid asenduvad ajapikku hispaaniakeelsetega, on selge, et olemasoleval teenindajal tuleb minna keelekursustele või leida endale uus väljakutse. Samamoodi jätkates mõjutab see oluliselt ettevõtte äritulemusi negatiivselt ja vähendab seega töötaja positsiooni ettevõttes. Kuna uute inimeste värbamine on kallis ja praeguses majandusolukorras ka pikk ning keeruline protsess, on suurem osa Eesti ettevõtetest valmis tasuma täiendõppe eest vähemalt osaliselt – tuleb vaid julgeda küsida ja näidata entusiasmi tööl jätkata ning valmidust muutustega kohaneda.

Võib olla on aeg edasi liikuda?

Ükski muutus ei sünni üleöö – neid näeb ette kuid, vahel lausa aastaid. Tajudes oma töökoha hääbumist täpselt sellisel kujul nagu seda kunagi sai õpitud või tehtud, on parim liituda õhtuste koolituste, klubide ja muude tegevustega. Nii saad leida endale tasahilju uue tööalase väljaõppe ja suhtlusvõrgustiku.

Üks efektiivsemaid paljudest võimalustest on teha vabatahtlikku tööd valdkonnas, millele on pilk ammu peale jäänud. See aitab luua suhteid, näidata oma indu uues valdkonnas, testida oma sisetunnet ja ootust uuele tööle. Ja mis eriti oluline – tõestada, milliseid kogemusi, teadmisi ja oskusi oma eelmisest tööelust võiksid sa uude valdkonda sisenedes kaasa tuua, et valdkonda rikastada ja arendada.

Paljudes ettevõtetes avanevad juba nüüd põnevad praktikakohad. Seega on ideaalseks võimaluseks teha karjääripööre uude ja huvitavasse valdkonda turvaliselt, näidates end samas edasi pürgiva kolleegina. Selle teekonna võib ette võtta kas puhkuse ajal põhitöökohalt või töö kõrvalt. Head töötajad on praegu rohkem hinnas kui kunagi varem. Olles tõsiste tööalaste valikute ees, on täiesti tavapärane alustada karjääripöörde konsultatsioonist. Selle käigus viib konsultant läbi hulga sisulisi teste, jagab praktilisi soovitusi ja näpunäiteid. Mis eriti kasulik, saadab sobivusel juba kandideerima konkreetsele konkursile koos omapoolsete soovitustega.

Milliseid oskusi endas arendada?

Soovides olla atraktiivne tööturul, tasub endas järjepidevalt arendada just neid omadusi:

1. Arvuti kasutamise vilumus

Suur hulk tööprotsessidest, sõltumata tegevusvaldkonnast, sisaldavad endas tänapäeval erinevate arvuti programmide käsitlemist hoo pealt. Mida vilunum oled tehnoloogiliselt, seda suurem on Su edumaa teiste kandidaatide ees.

2. Suhtlemisoskus

Ei ole tegevusvaldkonda, kus poleks kliente, koostööpartnereid ja kolleege. Paljud uue aja tööd nõuavad ülihead suhtlemisoskust ja võimekust kohaneda erinevates suhtluskeskkondades. Seda ka nii sotsiaalmeedias, meilisuhtluses, konverentsidel või mujal ette astudes. Tundes suhtlemise teadust ja seda suurepäraselt praktiseerides oled tööturul tegija sõltumata valdkonnast. Suhtlemisoskuse oluliseks mõõtmeks on paindlikkust pakkuvates töökeskkondades ka töötaja võimekus ja oskused suhelda virtuaalsetes tiimides. Seda selleks, et kokkulepped peaksid vett, tähtajad oleksid hoitud ja töö tehtud.

3. Eneseväljenduse oskus

Ettevõtted töötavad tihedas konkurentsis ja vajavad seetõttu nii klientide kui koostööpartnerite tähelepanu. Vajadus näidata end eksperdina puudutab kõiki tuleviku-erialasid ja töövaldkondi. Kui sa tead, millest räägid ja oskad seada sõnu nii kirjalikult kui suuliselt, oled ka hinnatud töötaja. Nii aitad viia ettevõtet suurema hulga püsiklientideni.

4. Innovaatiline mõtlemine

Kas Sa julged, oskad ja tahad mõelda kastist välja? Paljud senised ärimudelid on muutumises ja vajavad vanadele probleemidele täiesti uusi lahendusi. Kui näitad end tiimimängijana, kes julgeb välja pakkuda totaalselt uusi lahendusi ammustele probleemidele, aitad ettevõttel võita kliente. Julged mõtlejad ja teoks tegijad on tulevikutegijad!

5. Videotöötlus

Kui vaadata tehnoloogilist arengut sotsiaalmeedias ja seetõttu ka turunduses, saab järjest väärtuslikumaks oskuseks filmida ehk edastada tööle kandideerimise infot video teel. Seega oskus olla kaamera ees, ennast ja teisi video vahendusel esitleda ja lugusid rääkida. Seda kõike lühikesteks, haaravateks ja kõnetavateks teosteks monteerida on juba praegu paljudel ametikohtadel suureks eeliseks. Alusta katsetamise ja õppimisega kohe!

Loe ka, kuidas saada tööd ilma selleks vajalike oskusteta.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top