fbpx
CV.ee tööelublogi

Kuidas saada tööle ilma selleks vajalike oskusteta?

Kuidas saada tööd ilma selleks vajalike oskusteta?

Kõik meist ei ole alati oma töökoha jaoks täielikult kvalifitseeritud, näiteks uusi oskusi nõudvale ametikohale kandideerimise jaoks. Tööandjad ootavad sageli, et saavad CV-sid ka neilt kandidaatidelt, kes ei ole täielikult pakutavale positsioonile kvalifitseeritud, ja olenevalt muudest teguritest kaaluvad neid kandidaate siiski. Soovitud ametikoha saamiseks peab mõnikord kandideerima ametikohale, mille jaoks sa veel täielikult kvalifitseeritud ei ole.

CV.ee on välja selgitanud, kas kuidagi ikkagi oleks võimalik saada tööle, mille jaoks sul kvalifikatsiooni pole, ning toome ka näpunäiteid, mida antud töökohale kandideerimisel arvestada.

Kas on võimalik saada tööle ilma selleks vajalike oskusteta?

Pole kindlat reeglit, mille kohaselt sa ei saaks kandideerida töökohtadele, mille jaoks sul vajalikke oskusi pole, ja sageli võib sellistele töökohtadele kandideerimine kaasa tuua ka uusi võimalusi oma karjääri edendamiseks. Siiski on oluline olla töökohale kandideerimisel realistlik, et sa ei raiskaks oma aega. Kui otsid kiiresti uut tööd, võid avastada, et tööintervjuude ja potentsiaalse töökoha saamiseks on mõistlikum keskenduda realistlikele võimalustele.

Samuti võid märgata, et töökohad, kus sul on küll puudu vajalikud oskused, kuid täidetud on suurem osa nõutud tingimustest, on paremini juurdepääsetavad kui ametikohad, mille jaoks on vaja pikaajalist eelnevat kogemust kindlas valdkonnas. Samuti võib olla kasulik mõelda, kas sul on mõni puudulik, kuid ameti jaoks vajalik oskus, mille saaksid tööle võtmisel üsna kiiresti omandada, kuna ettevõtted pakuvad sageli uutele töötajatele tööga seotud koolitusi ja ettevõtted võivad seda võimalust arvesse võtta.

Kuidas saada tööle, mille jaoks sa ei ole kvalifitseeritud?

Siin on mõned nipid kandideerimiseks ja ilma nõutava kvalifikatsioonita tööle saamiseks:

1. Mõista ameti sisu

Enne mistahes ametikohale kandideerimist on kasulik mõista sinu potentsiaalset rolli ja kohustusi töökuulutuse kirjeldusest lähtudes. Kui soovid kindlat tüüpi ametikoha kohta lisateavet, saad internetist otsida ka selle ametikoha üldiseid ülesandeid või kohustusi, kuigi on kasulik meeles pidada, et tööülesanded võivad olenevalt ettevõttest erineda.

Kui uurid ameti kohta lisateavet, saad koostada nimekirja oskustest, mis sul juba olemas on ning mis sobivad töökoha nõudmistega, ja ka oskustest, mida sul veel ei ole. See võimaldab selgelt näha, kui lähedal oled ametikoha nõuete täitmisele.

2. Koosta oma CV ametist lähtuvalt

Kui oled otsustanud mingile kindlale ametikohale kandideerida ja välja selgitanud, kuidas erineb sinu kogemus nõutud kvalifikatsioonist, saad oma CV sellele ametikohale suunata. See hõlmab näiteks ametiks vajalike juba olemasolevate teadmiste või oskuste rõhutamist ja ametikohtade leidmist, mis on sinu soovitava töö jaoks kõige asjakohasemad. Näiteks kui kandideerid toimetaja ametikohale, kuid sul pole kunagi sarnast rolli olnud, võiksid rõhutada eelnevat töökogemust, millel on sarnased kohustused, nagu kirjutamine, ajakava koostamine, teiste juhtimine jms.

Eriti oluline on loetleda üles kõik juba olemasolevad oskused, et ettevõte oleks sinu pakutavast lisaväärtusest teadlik. Tõenäoliselt soovid lisada ka kõik enda töökohustused, mis on seotud soovitava ametikohaga, eriti kui need on otseselt sobivad antud positsioonile kandideerimiseks.

3. Selgita, miks sa sobid

Motivatsiooni- või kaaskirjas, kirjavahetuses ning ka intervjuude käigus on hea mõte keskenduda selgitamisele, miks just sina sellele ametikohale sobid. Rõhutades sinu individuaalseid teadmisi ja oskuseid, selle asemel, et kulutada aega puuduvatele oskustele, näitad potentsiaalsele tööandjale, kuidas võiksid selles rollis töötada. Ka sinu motivatsiooni- või kaaskiri peaks olema veenev ning selgitama, miks tööandja peaks just sind kindla rolli jaoks värbama, samuti peaksid olema valmis oma pakutavat lisaväärtust tööintervjuul põhjendama.

4. Tõsta esile enda eripära

Motivatsiooni- või kaaskirjas ja ka intervjuudel saad mainida enda lisaoskusi, mis on ametikohale kandideerimisel ainulaadsed ja millest võib kasu olla. Töötajad, kes on pakutavale ametikohale sarnaste rollide kaudu jõudnud, ei pruugi omada sinust erinevat või isegi paremat kogemust, seega võivad erinevad oskused tööle asudes kasuks tulla.

Näiteks kui kandideerid müügispetsialistiks ja sul on varasem raamatupidajana töötamise kogemus, võivad finantsoskused ja -teadmised vägagi kasuks tulla, kui sul on vaja analüüsida näiteks müüginumbreid või teha strateegilisi ettepanekuid. Nende oskuste rõhutamine oma motivatsiooni- või kaaskirjas ja intervjuudel võib näidata potentsiaalsetele tööandjatele sinu ainulaadseid oskusi.

5. Küsi intervjuudel põhjalikke küsimusi

Kui ettevõte kutsub sind vestlusele ametikohale, mille jaoks sa tead, et ei ole täielikult kvalifitseeritud, on kasulik esitada põhjalikke küsimusi. See võib sulle positsiooni kohta palju öelda, näiteks kas amet on sinu oskuste-teadmistega kooskõlas või jääb siiski pisut hoomamatuks. Põhjalikud ja läbimõeldud küsimused võivad näidata, et oled huvitatud ametikoha spetsiifikast ja selle kohta rohkem teada saamisest.

Nipid erinevate nõudmistega töökohtadele kandideerimiseks

Siin on mõned nipid, kuidas kandideerida töökohtadele, mille kvalifikatsioon ei vasta sajaprotsendiliselt sinu tööalastele teadmistele või oskustele:

Ole aus. Kandideerides ja ka tööintervjuudel on oluline olla aus. Kui ettevõtte esindaja küsib sinult oskuste või teadmiste kohta, mida sul ei ole, siis ole aus, kuid rõhuta, mida sul uue töötajana pakkuda oleks, ja väljenda oma huvi uute oskuste või teadmiste omandamise vastu.

Väldi puudujääkide mainimist. Kuigi peaksid olema aus, ei pea sa eraldi välja tooma oskusi, mida sul pole, kuid mida tööandja nõuab. Keskendudes oma parimatele oskustele ja teadmistele näitad pigem seda, mida pakud, mitte ei keskendu negatiivsele.

Kasuta ära oma tutvusi. Sinu tööalaste kontaktide võrgustik, sõbrad ja pereliikmed võivad aidata sul leida uue töö ilma täielikku kvalifikatsiooni vajamata, sest soovituse alusel saad viia oma CV ettevõtteni isegi siis, kui sa ei ole täielikult kvalifitseeritud.

Muuda oma võimeid. Kui tulevane tööandja küsib sinu oskuste kohta, mida sul veel ei ole, või koolituse kohta, mida sa ei ole veel läbinud, tuleb kasuks oma vastuse ümberkujundamine, keskendudes positiivsele. Võid selgitada, et sul pole seda oskust, kuid oled sarnase oskuse varasemalt kiiresti omandanud, nii näeb tööandja sinu õpihimu ja suurt huvi ametikoha ja sellega seotud arengu vastu.

Uue töö leidmine on raske. See muutub veelgi keerulisemaks, kui tööandjad lisavad töökuulutusele tohutult nõudeid ja kvalifikatsioone. Isegi kui sul ei ole kõiki tööandja otsitavaid nõudeid, ei tähenda see, et peaksid ametikohale kandideerimisest täielikult loobuma.

Kui tunned, et oled kindlas ettevõttes töötamisest põnevil, peaksid nende pakutavale positsioonile siiski kandideerima. Sa ei saagi selles ettevõttes töötada, kui sa oma kandideerimisavaldust ei esita.
Seda silmas pidades on aeg koostada CV või see uuendada, vaadata üle oma motivatsiooni- ja kaaskiri ning saada unistuste töökoht!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top