fbpx
CV.ee tööelublogi

Veerand eurooplastest valetavad enda töötasu kohta

Veerand eurooplastest valetavad enda palganumbri kohta 2

Koguni veerand kandidaatidest Euroopa riikides valetavad tööintervjuul enda töötasu kohta, lootuses sel moel saada kõrgemat palka uuel töökohal. Intelligent Group uuringule tuginedes valetab üks kandidaat viiest enda töötasu 10% ulatuses või enamgi suuremaks. 

Ei saa salata, et palgaläbirääkimised on üks keerulisemaid teemasid kandideerimisprotsessis. Vaid 49% eurooplastest ütlevad, et nad peavad omal initsiatiivil palgaläbirääkimisi. 39% nendest, kes valetavad enda töötasu kohta, räägivad palganumbrit 15%-25% kõrgemaks. 

Mehed valetavad töötasu osas rohkem

Euroopa mehed kipuvad valetama enda palgatasu kõrgemaks (28%) sagedamini kui naised (24%). Seejuures selgub, et mehed peavad võrreldes naistega ka rohkem palgaläbirääkimisi, mis võib olla soolise palgalõhe üheks põhjuseks. 

Enim valetavad sakslased, kõige ausamad on kreeklased

Millistes Euroopa riikides siis palgatasu kohta enim valetatakse? Uuringust selgub, et kõrgeim osakaal on Saksamaal (43%), Slovakkias (38%) ja Austrias (37%). Ent Norras (12%), Portugalis (14%) ja Leedus (15%) valetatakse töötasu kohta kõige vähem. Kõige ausamad on palga teemal rääkima kreeklased – koguni 74% kreeklastest ütlevad tööintervjuul korrektse töötasu, mida nad ka päriselt sel hetkel saavad. 

Graafik, millel on riigiti ja protsentuaalselt välja toodud, kes liialdavad oma palganumbri osas.
Allikas: Global Talent Acquisition Monitor (GTAM).

Bulgaarias ollakse palganumbri liialdamisega samuti osavad. 52% nimetavad intervjuul palganumbri, mis on 20-25% kõrgem reaalsest tasust. Niisamuti Sloveenias (47%) ja Rumeenias (44%). 

Uuringu tulemuste juures on jahmatav see, et Suurbritannias nimetatakse madalamat töötasu kui tegelikkuses saadakse. Ligi 9% ütlevad uuele potentsiaalsele tööandjale madalama palganumbri. Britid peavad ka vähem palgaläbirääkimisi ning võtavad esmase pakkumise kiiremini vastu, kui teised eurooplased seda teevad. 

Uuringust lähemalt

Eeltoodud tulemused baseeruvad Euroopas läbiviidud turu-uuringule Global Talent Acquisition Monitor (GTAM). Uuring oli läbi viidud 60 000 inimese seas ning vastanuid oli 28 Euroopa riigist. Uuringu läbiviijaks oli rahvusvaheline tööturgu uuriv organisatsioon Intelligence Group.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top