Väldi vigu: mida peaks CV koostamise korral kindlasti vältima? 2

Väldi vigu: mida peaks CV koostamise korral kindlasti vältima? 2