fbpx
CV.ee tööelublogi

Tööturu sügistrendid 2019 – rohkem väljakutseid ja enesearengut töökohal!

Tööturu sügistrendid 2019 - rohkem väljakutseid ja enesearengut töökohal!

Igal aastal viib CV-Online Estonia läbi tööturu trende uuriva küsitluse eraisikute hulgas, mis selgitab välja, milline on inimeste rahulolu oma töökohaga, kui aktiivselt vaadatakse tööturul ringi ja mis paneb inimesi esimesel võimalusel töökohta vahetama.  

Sel korral osales küsitluses 924 inimest, kellest 84% olid töötavad inimesed ja nendest 42% on samas ettevõttes töötanud juba kolm või enam aastat.

Küsitlusest selgus, et enim ollakse rahul oma töö asukohaga (50%), kuid peaegu sama olulisel kohal on rahulolu kolleegidega (45%) ja töö poolt pakutavate väljakutsetega.

“Meie kõigi vastutus meeskonnaliikmetena on seista selle eest, et minul endal ja inimestel minu ümber oleks hea olla. Ja reageerida koheselt sisemistele pingetele lahendusmeelselt ja mitte lasta halbadel käitumismustritel juurduda. Usun, et suur ja oluline võti on radikaalne ent hooliv ausus. Kus öeldakse asju välja sooviga asju lahendada, mitte haiget teha”, kommenteeris küsitlust CV-Online turundusjuht, Maris Viires.

Tulemustest lähemalt

Vastajatest 15% tunneb tööl end halvasti ent siiski lootusrikkalt. “Mul on raske, aga pean vastu ja loodan, et läheb lihtsamaks”.

13% tunnevad, et töötaval valel ametikohal. Ka varasemad CV-Online küsitlused on kinnitanud, et sageli valivad inimesed ise endale vale töö või neid värvatakse valele positsioonile. Ehk siis puuduvad sobivad kompetentsid või on inimene vastuolus organisatsiooni väärtustega.

Väga olulisel kohal on rahulolu kolleegidega ja töö poolt pakutavate väljakutsetega.

Ühtlasi on inimesed toonud välja, et neil on keeruline tulla toime muudatustega organisatsioonis. Juhi vahetus, uued tööülesanded, struktuuri muutused vmt. Või on tekkinud ametikoha väsimus, sest puudub piisav eneseareng tööl.

Ainult 10% vastajatest näevad, et ettevõtte juhid on oma töötajatele eeskujuks oma käitumise ja tööalase professionaalsusega. Õnneks on siiski veidi paremad lood juhi meeldivusega ehk 25% vastajates leidsid, et juht on nende jaoks meeldiv. Tunnustamisega on endiselt kehvad lood. Kõigest 15% on öelnud, et nende ettevõtetes tunnustatakse üksteist.

“Tunnustamise kultuur on meil nõrk ja siinkohal ei pea näpuga näitama ainult juhtide suunas, sest tunnustada üksteist saame me kõik. Tunnustamine ei pea olema pikalt ja põhjalikult planeeritud protseduur. See on teinekord ka sõbralik ja toetav silmavaatamine, tänamine väikeste asjade eest või üks armas kompliment tööpäeva jooksul. Igal sõnal on jõud ja üks sõna võib muuta oluliselt inimese meeleolu ja päeva lõpuks organisatsiooni sisekliimat”, sõnas Maris Viires.

22% vastajatest on öelnud, et näevad end selles ettevõttes töötamas ka pikemas perspektiivis, mis kindlasti annab signaali juhtidele, et oma töötajate rahuloluga tõsisemalt tegeleda.

Võrdlus eelmise aastaga

Sarnaselt eelmisele ja üle-eelmisele aastal, mil sama uuringut läbi viidi, on jätkuvalt inimesed pidevalt ringi vaatamas tööturul. Pea iga teine inimene on 30 päeva jooksul sirvinud töökuulutusi, mis annab kinnitust, et rahutus tööturul pole raugenud. Vastajatest vaid 32% kinnitas, et on rahul praeguse töökohaga ja töörul ringi ei vaata.

Peamiste teguritena, mis paneksid töökohta vahetama esimesel võimalusel tõid vastajad välja parema palga (76%), huvitavama töö (39%), arendavama töö (37%), kodule lähedasema asukoha (35%). Viiendik vastajatest tõi mõjutava tegurina välja ka kompetentsemad juhid.

Avalik palk töökuulutustes

Selleks, et olla tööturul ja tööotsinguis tulemuslikum, tõid vastajad välja esimesena vajaduse näha töökuulutuste juures palka (66%), millest kirjutasime lähemalt ka CV.ee tööelu blogi loos “Palk tööpakkumistes avalikuks – hirm või võimalus”. Lisaks tõi iga neljas vastaja välja vajaduse osata kirjutada veenvat motivatsioonikirja ja osata valmistuda paremini töövestlusteks.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top