fbpx
CV.ee tööelublogi

Arvad, et tööportaalid on ajalugu? Vaatame fakte.

Arvad, et tööportaalid on ajalugu? Vaatame fakte.

Tihti öeldakse, et tööportaalid on ajalugu, kuid siiski viitab statistika endiselt sellele, et tööportaalid kasvavad reaalsuses üha enam. Ja seda mõjuval põhjusel, sest nad ühendavad endiselt talente ja ettevõtjaid kõige kuluefektiivsemal ning mugavamal meetodil.

Kõige enam räägitakse suurte gigantide nagu Facebook, Google ja LinkedIn võimust, kuid reaalsus on tegelikult siiski see, et enamik sotsiaalmeedias ringlevatest töökuulutustest on suunaga tööportaalidele. Ka kõige suuremate sotsiaalmeedia saadikute, agentuuride ning värbamisettevõtete kuulutused on suurel määral suunatud tööportaalis asuvatele tööpakkumistele. Olgu ära mainitud, et CV.ee on ainus tööportaal Eestis, kes on juurutanud efektiivse sotsiaalmeedia värbamise ka oma teenusteportfellis. Seda eelkõige just seetõttu, et ka meie oleme märganud selle positiivset mõju töökuulutuste nähtavuse kasvatamiseks.

“Sotsiaalmeedia ei ole lõpp-punkt. See on vahend juhtimaks inimesed Sinu pakkumiseni. See on koht püüdmaks kandidaatide tähelepanu Sinu ettevõttele.”

Miks väärarusaamad turul on tekkinud?

Tööturu raske seis on põhjustanud suure konkurentsi ja konkurents tekitab kuulujutte. Kuulujuttude rääkimine on inimestele aga loomupärane tegevus ning üldjuhul annab tänane digimaailm selleks veelgi paremad eeldused. Tihti jäävad faktid kontrollimata ning nii tekibki arusaam, nagu tööportaalid oleksid suremas.

Rumal oleks arvata nagu tööportaalid istuksid käed rüppes ning jälgiksid rahulikult, kuidas muutuv maailm nende ümber areneb. Reaalsuses arenevad tööportaalid endiselt jätkusuutlikult koos tööturu vajadustega. Vaatame nüüd aga fakte.

CV.ee tööportaali statistika aastal 2019

Väljavõte on tehtud 2019 aasta andmete põhjal Eestis, mis kajastab CV-Online Estonia tööportaali CV.ee tegelikke andmeid.

Üks põhilisi näitajaid, mille alusel tihti tööportaale eristatakse on külastatavus aasta lõikes. Meie andmetel külastas CV.ee portaali möödunud aastal ligi 11 miljonit kandidaati.

Kui panna asjad perspektiivi ja veidi üldistada, siis 1. jaanuar 2020 seisuga oli Eesti rahvaarv 1 328 360 inimest. Kui jagada CV.ee lehe külastajate arv Eesti rahvaarvuga, tähendab see, et iga inimene külastas tööportaali eelmisel aastal 8,3 korda.

Selline statistika on ette näidata vaid vähestel veebilehtedel Eestis ning näitab selgelt, et tööportaalides liiguvad endiselt enamik tööd otsivad inimesed ja ka tööd pakkuvad ettevõtted.

Toome välja graafiku, mis näitab meie reaalset külastatavust lineaarse graafikuna aastal 2019. Suurimad hüpped graafikus näitavad tööportaalide võimekust turunduslike tegevuste toel mõjutada kandidaatide aktiivsust tööportaalis vastavalt erinevate valdkondade vajadustele.

Külastatavus ei anna siiski täielikku ülevaadet tööportaali efektiivsusest ning seetõttu tuleks uurida lähemalt ka tööpakkumiste vaatamiste näitajaid. Meie statistika andmetel on tööpakkumiste vaatamiste arv ühes kuus keskmiselt üle 2,2 miljoni.

Pannes statistika jällegi perspektiivi, siis Tallinna Lauluväljaku üritusele mahub erinevate andmete põhjal umbes 80 000 inimest. See tähendab, et meie tööportaali kuulutused saavad aastas sama palju tähelepanu, kui saaksid 28 ääreni täis müüdud lauluväljaku üritust.

Allpool on välja toodud ka vastav graafik selle väite toetuseks.

Töökuulutusele kandideerijate numbrit on võimalik veelgi enam tõsta kasutades efektiivselt ära tööportaalide värbamisteenuseid või sihtgrupile suunatud lisateenuseid nagu premium listing, e-kiri sihtrühmale ning töökuulutuse reklaam sotsiaalmeedias.

 1

Üheks levinud müüdiks on ka see, et tihti arvatakse, nagu tööportaalide CV-de andmebaas poleks efektiivne lahendus värbamiseks ning sisaldab aegunud infot. Toetudes statistikale väidame meie aga vastupidist. Meie andmed näitavad, et CV.ee andmebaasi lisandub keskmiselt 3000 täiesti uut unikaalset CV-d ühes kalendrikuus. Lisaks täiesti uutele CV-dele värskendatakse või täiendatakse keskmiselt 12 000 CV-d ühes kuus. Ametlik statistika meie portaalis näitab, et 2019 aastal lisandus CV.ee andmebaasi 169 101 CV-d.

Et panna antud statistika jällegi perspektiivi, siis 2019 aastal sündis Eestis 13 898 last. See tähendab, et CV.ee andmebaasis värskendati numbriliselt 12 korda rohkem CV-sid, kuid Eestisse sündis uusi ilmakodanikke.

Andmebaasi teenust on võimalik tellida mahupõhiselt alustatdes otsingutega iseseisvalt. Samuti on võimalus abi saada ka CV-Online värbamisspetsialistidelt, kes puutuvad andmebaasiga kokku igapäevaselt ning seetõttu oskavad kasutada seda veelgi efektiivsemalt.

Arvad endiselt, et tööportaalid on ajalugu? Loodan, et antud info aitab langetada põhjendatud otsuse enda värbamiskanali valikul.

Karla Oder
CV-Online (cv.ee)
Turundusjuht

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top