fbpx
CV.ee tööelublogi

Kodukontorist töötamine kogub populaarsust

Kodukontorist töötamine kogub populaarsust 1

Värskest CV-Online’i uuringust selgub, organisatsioonid pakuvad oma töötajatele senisest suuremat hulka hüvesid. Enim on paranenud töö tegemise võimaluste paindlikkus: kodukontorist töötamine on kasvanud. Parimas olukorras on infotehnoloogia valdkonna töövõtjad, kõige vähem hüvesid saavad kolmanda sektori töötajad. 

Senisest palju laiemalt pakutakse töötajatele võimalust paindlikus töökoha valikuks: kodukontorist või kaugtöö vormis töötamine saab osaks 36% vastanutest (2019 aastal 24%). Märkimisväärselt on kasvanud ka võimalused enesearenguks, mida kinnitas 43% vastajatest (2019 aastal 34%). Aastaga võrreldes on tunda mõningast hüvede kärpimist eeskätt aja maha võtmiseks mõeldud lisavõimaluste osas.

“Kuna inimeste vaimne tervis sõltub suuresti nende heaolust töökohal, küsisimegi töötajatelt juba teist aastat, millist hüvede paketti organisatsioon neile pakub.”, selgitab CV-Online’i teenindus- ja turundusjuht Maris Viires. “Pakutavaid hüvesid on aastaga pigem lisandunud, mis üllatab ja teeb rõõmu, ja nende järjekord on arvatavasti koroonalainest tingituna veidi muutunud. “

Kui keskmiselt märgiti ära 4,3 tööandja poolt pakutavat hüve, siis tegevusvaldkondade lõikes ei ole olukord sugugi võrdne. Kõige laiemat hüvede paketti pakuvad oma töötajatele infotehnoloogia (7,6), panganduse/kindlustuse (7,4), turunduse/reklaami (5,8) ja finants/raamatupidamise (5,8) valdkonna ettevõtted. Vähimat arvu hüvesid saavad kolmas sektor (2,7) ning korrakaitse/päästeteenistus, tootmine/töötlemine ja tervishoid/sotsiaaltöö (kõigil keskmiselt 3,6 hüve).

“Sel korral uurisime ka, kui paljudele töötajatele võimaldab tööandja psühholoogi või coachi teenuse kasutamist. Säärast tuge on võimalik saada 7,5% vastajatel.”, räägib Maris Viires. ”See number näib üsna suur, ehkki võiks ideaalis olla muidugi saja lähedal – vaimset tuge vajame aegajalt kõik.”, lisab ta. Kõige sagedamini võimaldatakse psühholoogilist või coaching´u tuge panganduse/kindlustuse, infotehnoloogia ja elektroonika/telekommunikatsiooni valdkonna töötajatele.

Tööandjate poolt pakutavate hüvede kokkuvõte baseerub CV-Online´i oktoobris 2020 läbi viidud küsitlusel, millega uuriti eestlaste vaimset tervist töökohal ja seda mõjutavaid tegureid. Uuringus osales 1532 vastajat erinevatest tegevusvaldkondadest, neist 8% olid juhid, 29% vaheastmejuhid ja 63% ei vastutanud igapäevaselt juhtimise eest. CV-Online viis sarnase küsitluse läbi ka aasta tagasi. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top