fbpx
CV.ee tööelublogi

Tööturu ülevaade keset koroonaviiruse II lainet. Kuidas edasi?

Tööjõuturu ülevaade keset koroonaviiruse II lainet. Kuidas edasi?

Tööandjana oled Sa märganud olulisi muutusi tööjõuturul. Covid-19 teise laine kestel on liikvel rohkelt vabu töötajaid, sagedamini kandideeritakse huupi ja aktiveerunud on ettevõtted, kellest varem harva kuuldi. Vaatame, millised värbamis- ja tasustamisplaanid on teistel organisatsioonidel ja kuidas nad on muutnud oma värbamistegevusi. 

CV-Online/CV.ee viis 2020. aasta detsembris läbi küsitluse, et uurida tööandjate hinnangut tööturu ja värbamistegevuste muutustele. Vastajaid oli 390 inimest erinevatest tegevusvaldkondadest, neist 91% vastutavad otseselt oma organisatsiooni värbamistegevuste eest. Mida teada saime? 

Tööandjad tunnevad end kindlamini kui poole aasta eest, uusi värbamisi plaanib 33% ettevõtetest

Võrreldes juuliga on näha, et ebakindlust on vähem ja ettevõtetel on selgemad plaanid, olgu selleks siis agressiivne laienemine, reorganiseerimine või tasane vastu pidamine. 

Järgneva kolme kuu jooksul planeerib uusi töötajaid värvata 33% ettevõtetest, juulis läbi viidud analoogses uuringus oli selline plaan 28%-l. Töösuhte lõpetamisi kavandatakse järgnevatel kuudel 29% vastanud ettevõtetest, 57% ei ole plaanis töösuhet kellegagi lõpetada, ülejäänutel puudub hetkel kindel kava. Töömahu vähenemine on töötajast loobumise põhjuseks poole harvemini.

Kes tööturul kõige nõutumad on? 

  • 50% vastanud ettevõtetest (juulis 36%) plaanib palgata spetsialiste
  • järgnevad oskustöölised (31%, juulis 18%) ja
  • keskastmejuhid (21%, juulis 6%)

Värbamise põhjusteks on töötajate lahkumise (48%) kõrval ettevõtte laienemine (39%) ja reorganiseerimine (23%).

Veerand organisatsioonidest kavatseb palku tõsta 

Olukorra üle kontrolli saavutamist näitab ka plaanitud palgakasv 25%-s ettevõtetes (juulis 6%). Seejuures ei ole palkade vähendamise plaani mitte üheski vastanud ettevõtetest, ehki juulis olid palgakärped kavas 7%. Siiski, pidagem silmas, et osades ettevõtetes tähendab palkade tõstmine naasmist koroonaeelsele tasemele ning et jaanuar on traditsiooniline tasude korrigeerimise aeg. 

Kandidaatide profiil on muutunud, ollakse konkreetsed ja nõudlikud 

Paljud tööta jäänud inimesed on hädas ja valmis tegema ka mitte oma eriala tööd. Ehkki kandidaatide arv töökuulutuse kohta ei ole viimastel kuudel märkimisväärselt kasvanud, on 68% vastanute sõnul senisest enam neid, kellel puudub sobiv kvalifikatsioon soovitud ametikohal hakkama saamiseks. 

Kandidaadid on muutunud konkreetsemaks ja teavad, mida nad otsivad: nad soovivad kiiremini välja selgitada töötingimused ja reaalse tasu töö eest (48%) ning küsivad sagedamini täpsustavaid küsimusi ettevõtte stabiilsuse ja majandusliku olukorra kohta (34%). Hea tööandja jaoks on see küllap tervitatav trend. 

Värbajatele on selline olukord tööd juurde toonud, aga nad on leidlikud 

Personalitöötajate hinnangul on valikuprotsessile kuluv aeg kandidaatide ebaühtlasema taseme tõttu märkimisväärselt kasvanud. Nii on nad viimaste kuude jooksul viinud sisse mitmeid muudatusi oma värbamis- ja valikuprotsessides: 

  • värbamistegevusi toetatakse turundusega, nt kasutatakse makstud reklaame sotsiaalmeedias või tööportaalis (33% vastanutest)
  • kandidaatidele antakse tagasisidet juba valikuprotsessi jooksul (28%)
  • sagedamini tehakse kandidaatide taustakontrolli (23%)
  • sisse on viidud värbamisprotsessi efektiivsust tõstvad muudatused (21%) jms.

Värbamiskanalite etteotsa on rebinud sõprade soovitused 

Organisatsioonides on kasutusel palju erinevaid info- ja värbamiskanaleid olenevalt tegevusalast ja täidetavast ametikohast. Silma torkab, et senisest olulisemaks on muutunud kandidaatide tausta kontrollimine. 

  • Kõige populaarsem on endiselt kuulutuse levitamine mõnes tööportaalis, nt CV.ee või mõni muu (kasutab 64% vastajatest).
  • Senisest palju olulisemaks on tõusnud tuttavatelt soovituste küsimine (64%, juulis 56%).
  • Kolmandale kohale jääb kuulutuse ülespanek oma sotsiaalmeedia kanalites (51%). 

Enam kui 10% ettevõtetest kasutavad õigete töötajate leidmiseks veel reklaami ostmist sotsiaal- või tavameedias, oma ettevõtte karjäärilehte ja sihtotsingu teenust.

Kokkuvõttes võib järeldada, et tööturul otsib oma kohta palju töökaid ja toredaid inimesi. Just nüüd on parim aeg nad üles leida ja oma tiimiga liita, et uue tõusulaine ajal parimas vormis olla!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top