fbpx
CV.ee tööelublogi

Milliseid oskuseid on vaja, et olla edukas juht?

top oskused juhtimisvaldkonnas

Juhtideks saavad vähesed, edukateks juhtideks üksikud. Millised on TOP oskused juhtimisvaldkonnas, mis on olulised igale tippu pürgivale juhtimispotentsiaaliga inimesele?

Tuleviku tööturg on suuresti oskuspõhine ning seetõttu tuleks oskused ka oma CV’sse märkida – kunagi ei tea, millal potentsiaalne tööandja võib sind oskuste põhjal üles leida ja sinuni hea võimalusega jõuda. 

Vaata järgi, millised on TOP oskused juhtimisvaldkonnas ning lisa enda oskused ka oma CV’sse!

Inimeste juhtimine. Öeldakse, et juhiks sünnitakse, kuid kindlasti on inimeste juhtimise oskus midagi, mida on võimalik väga edukalt arendada ja mis samas tuleb ka kogemusega.

Ülesannete delegeerimine. Tihti tundub lihtsam teha ise asjad ära, kui neid kellelegi teisele usaldada, kuid hea juht usaldab oma alluvaid ning peab olema hea ülesannete delegeerimises.

TOP oskused juhtimisvaldkonnas

Coaching. Head juhid on tavaliselt ka head mentorid, mis tõttu läheb coaching‘u oskus järjest enam hinda – oskus märgata oma meeskonnas potentsiaali, inimesi suunata ja toetada nii isiklikust kui ka ametialasest perspektiivist ja toetada teiste kasvu ja arengut.

Projektijuhtimine. Oskus tagada, et projekti ressursse kasutatakse eesmärgipäraselt ja tähtaegadeks peetakse kinni, on samuti oskus, mis tuleb juhtimises kasuks.

Strateegiline planeerimine. Juhid on tahest-tahtmata protsessides, kus tuleb seada mõõdetavaid eesmärke ning strateegiliselt tegevused paika panna.

Esinemis- ja veenmisoskus. Videoajastul on järjest enam oluline, et juhid julgeksid ja tahaksid oma näoga teisi inspireerida või käia rääkimas konverentsidel. Veenmisoskuse puhul räägime ka võimest teha midagi teistele väga arusaadavaks ning saavutama läbi selle soovitud eesmärk.

Analüütilisus. Oskus erinevaid olukordi analüütiliselt vaadelda ja hinnata on hea juhtimiskvaliteedi jaoks oluline omadus.

Otsustusvõime. Maailm vajab tugevaid liidreid, kes julgeksid võtta vastutuse ja otsustada, kui selleks on aeg käes.

Empaatilisus. Empaatavõime tähendab oskust panna end teise inimese kingadesse. See on juhtimisvaldkonnas oluline, et mõista oma meeskonna soove ja vajadusi, tugevdada tiimitunnet ja saavutada ühiseid eesmärke.

Digipädevus. Juba täna on enamiku tööprotsesside elluviimiseks vajalik digipädevus – ilma selle oskuseta enam ei saa.

Tutvu kõikide töövaldkondade TOP oskustega SIIN ja lisa oskused ka oma CV’sse. Kõikide CV uuendajate vahel loositakse välja magusad auhinnad.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top