fbpx
CV.ee tööelublogi

Mõtteainet ettevõtjale: millised sotsiaalsed teemad inimesi kõnetavad?

sotsiaalne ettevõtlus

Üha enam ettevõtjaid soovib, et tema tegevusel oleks sügavam mõte ja kestev väärtus. Üks võimalus selle saavutamiseks on sotsiaalne ettevõtlus, mille puhul on toodete-teenuste müügi eesmärgiks sotsiaalsete valupunktide leevendamine. CV-Online/CV.ee viis veebruaris läbi uuringu ja küsis 535 inimeselt nii neid kõnetavate sotsiaalsete probleemide kui ka sotsiaalse ettevõtluse kohta üldisemalt. Ettevõtjate jaoks leidub siin hulganisti häid vihjeid. 

Mis kasu on ettevõtjal sotsiaalse ettevõtluse vallas tegutsemisest? 

Eksiarvamuse kummutamiseks ütleme kohe ära, et sotsiaalne ettevõte ei pea olema sugugi mittetulundusühing ega loobuma kasumi teenimisest. Oluliseks eristajaks on see, et nad on vabatahtlikult võtnud ka ühiskondliku eesmärgi muuta ühel või teisel moel maailma paremaks. 

Ettevõtja jaoks on esimeseks suureks plussiks see, et ühiskondliku eesmärgi püstitamine annab talle tema enda jaoks tugeva ja tuumaka sisemise motivatsiooni ettevõtte nimel pingutada. Sotsiaalsete eesmärkide järgimine annab eelise tööjõuturul, sest aina enamate töötajate jaoks on muude tingimuste kõrval tähtsad ettevõtte väärtused. Ning muidugi annab sotsiaalne mõõde organisatsioonile edumaa turunduse ja kommunikatsiooni vallas. Allpool toome ka näiteid Eesti edukatest sotsiaalsetest ettevõtetest – keda me kõik hästi teame!

Millised sotsiaalsed probleemid ühiskonda kõnetavad? 

Kui Sulle ettevõtjana tundub, et sooviksid püüda oma tegevusega lahendada mõnd ühiskondlikku probleemi, siis mille järgi valida – eriti kui kõik tunduvad olulised ja kriitilised?  

Küsisime uuringus osalenud inimestelt, millised probleemid on nende jaoks südamelähedased – ja annaks seega ettevõtjale rohkem kõlapinda ning parema võimaluse partnerite leidmiseks. Toome juurde ka teise mõõtme: hinnangu, kuidas selle probleemiga Eestis toime on tuldud.  Neist kahest teljest võib Sinu jaoks vastus kooruda.

Allikas: CV-Online Estonia uuring „Sotsiaalne ettevõtlus Eestis 02/2021“

Millised sotsiaalsed ettevõtted on Eestis silma jäänud? 

Uuringu käigus küsisime, kas vastaja teab mõnda Eestis sotsiaalse ettevõtlusega tegelevat organisatsiooni, ning palusime neid nimetada. Ligi pooled küsitletutest ei osanud ühtegi organisatsiooni nimepidi öelda, ülejäänud mainisid keskmiselt kahte ettevõtet. 

Kõige sagedamini nimetati tuntud sotsiaalsete ettevõtetena Toidupanka ja Uuskasutuskeskust, aga välja toodi ka paljud teised – näiteks Abikäsi, Kingitud elu, Peaasi, Tagurpidi Lavka, Caremate jpt. Mõnel puhul seostati sotsiaalse ettevõtte nimi teda toetava äriühinguga – näiteks nimetati „Rimi Toidupanka“.

Kui Sa said inspiratsiooni asutada sotsiaalne ettevõte või lisada juba tegutseva ettevõtte eesmärkidesse sotsiaalne mõõde, saad vajadusel lisamõtteid NULA kodulehelt: https://nula.kysk.ee.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top