fbpx
CV.ee tööelublogi

Kaugtöö ohud füüsilisele ja vaimsele tervisele. Kuidas neid vältida?

kaugtöö ohud

CV-Online/CV.ee värskest uuringust selgub, et kodukontoris töötamisel on olnud pea poolte inimeste tervisele märgatav mõju – kas negatiivne või positiivne. Vaatame neid muutusi lähemalt ja jagame mõtteid, millised on kaugtöö ohud tervisele ning kuidas oma tervist kodust töötades kõige paremini säästa ja toetada. 

Uuringule vastas 1308 töötajat, kellest nüüdseks 67% täidab oma tööülesandeid kas osaliselt või täielikult kodukontorist. Ilmnes, et kaugtöö väljakutsed võivad olla otseseks ohuks vaimsele ja füüsilisele tervisele. Näiteks ütles 32% vastajaist, et neil on kodukontoris keeruline kinni pidada tööaegadest ja nad töötavad rohkem kui peaks. 31% tundis, et kodukontoris on ebamugavam töötada, sest puuduvad korralikud  töövahendeid – kontorilaud, mugav tool, monitor jne. Milline on selliste olude mõju tervisele? 

Füüsilist tervist ohustavad sundasendid ja ületöötamine 

Kuidas kaugtöö on mõjutanud uuringus osalenud inimeste füüsilist tervist? 

 • 21% vastab, et füüsiline tervis on läinud paremaks, kuna on rohkem aega treeninguteks, saab kauem magada jms. Vastajad mainivad ka võimalust teha pause paindlikult just siis kui vaja. 
 • 23% tunneb, et füüsiline tervis on halvenenud, vähene liikumine on kaasa toonud seljahädasid jms. Vastustes tuuakse esile krooniliste radikuliitide ja kaelavaevuste ägenemist.
 • 47% vastab, et tema füüsiline tervis on jäänud kaugtööl endiseks

Nooremate, kuni 29-aastaste vastajate füüsiline tervis on kaugtöö jooksul turgutust saanud: 33% arvates on nende tervis paranenud ja vaid 14% meelest halvenenud. Teiste puhul on tervis pigem halvemaks kui paremaks läinud. Keskealiste, 30-49 aastaste vanusegrupis on kodukontor tervisele eriti halvasti mõjunud: 27%-l on füüsiline tervis halvenenud ja 21%-l paranenud. Vanuses 50+ vastajate grupis on füüsilise tervise halvenemist 22% ja paranemist 13% puhul. 

Millest sellised tulemused? Muidugi on noortel vähem kroonilisi selja-kaelahädasid, mis kehvemate tööasendite puhul välja lööks ning ka lapsed ei röövi veel nende aega. Aga küllap on võtmeks ja julgus uusi paindlikumaid võimalusi ära kasutada: oma keha kuulata, parajal ajal puhkepause ja venitusi teha, treeninguteks aega võtta ning õiged töövahendid-asendid sisse seada.   

Vaimset tervist murravad eraldatus ja rutiiin 

Küsitluse tulemustest näeme, et ka vaimne tervis on kaugtöö käigus enam kui viiendikul vastajaist halvenenud:

 • 27% vastajatest ütleb, et tema vaimne tervis on läinud paremaks, rohkem on aega enesele ja hästi mõjub võimalus tööaega ise planeerida. Vastustes kiidetakse võimalust rahulikult, ilma tormamiseta ärgata ja päeva alustada. 
 • 21% hinnangul on tema vaimne tervis halvenenud: vähenenud on suhtlus kolleegidega ja tuntakse isoleeritust. Muretsetakse töökoha säilimise ja suurenenud töökoormuse pärast, aga kurdetakse ka liigset rutiini ja vaheldusliku puhkamise võimaluste puudust.
 • 42% vastajate hinnangul on nende vaimne tervis jäänud samaks.

Vaimne tervis, sarnaselt füüsilisele tervisele, on muutlikes kaugtöö oludes pigem kosunud just noorematel vastajatel; kõige valusamalt on pihta saanud keskealised töötajad. Kuni 29-aastaste vastajate seas on nende vaimne tervis kaugtöö ajal paranenud 38% juhtudest ning halvemaks läinud 21% puhul. Kõige enam (23% vastustest) on halvenenud 30-49 aastaste vaimne tervis, paranenud on see 26%-l. Staažikamate, 50+ vanuses inimeste hinnangul on vaimse tervise paranemist olnud 21% ja halvenemist 18% juhtudel, ülejäänud muutust ei tunne.   

Vastajad tõid kodukontori suurimate eelistena välja ajalise ja rahalise kokkuhoiu transpordi ja lõunasöögi arvelt (78%) ning parema võimaluse töö- ja eraelu tegemiste ühildamiseks (65%). Paistab, et sellest siiski ei piisa murekohtade tasakaalustamiseks ja kõikide inimeste vaimse tervise hoidmiseks vähemalt endisel tasemel. 

Ainuüksi antud uuringus vastas 256 töötajat, et nende vaimne tervis on kaugtöö perioodil halvenenud. Kui sama on juhtunud 21%-ga kõikidest Eestimaa töötajatest, nagu küsitluse tulemused arvata lubavad, on asi enam kui tõsine. 

Kust leida leevendust? 

Kriisiaja probleeme olematuks ei tee. Samuti mitte paljude keskealiste jaoks mitmekordseks kasvanud koduste toimetuste koormat, kus lisaks tööle on vaja hakkama saada laste kooli ja kodus kuhjuvate hädatarvilike töödega. Kust leida leevendust? 

Püüame olla enda ja teiste vastu tavalisest lahkemad, nõuda vähem ja lubada rohkem. Tunda rõõmu sellest, mis hästi. Mõelda raamidest välja – kaugtöö ei tähenda tingimata töötamist kodus. Nautida uusi võimalusi, mida eemalt töötamine pakub, see on ju meie elu! 

Vaimset tervist edendav portaal Peaasi.ee on võtnud fookusesse viis „vaimse tervise vitamiini“, mida me kõik peaksime iga päev manustama. Need on:

 • head suhted 
 • tasakaalustatud toitumine
 • puhkus ja hea uni
 • positiivsete emotsioonide kogemine ning 
 • liikumine. 

Alustame tänasest ja võtame neid iga päev!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top